Aktuálně

17.09.2020 19:13:01

Roušky - aktuální informace

Od pátku 18. 9. platí povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol, tedy i během výuky ve třídě. Toto nařízení platí pro všechny žáky na 2. stupni (žáci 6. - 9. tříd). Na hodiny Tv, nebo Hv je možné roušky odložit.

Pro žáky od 1. do 5. třídy platí stejná pravidla jako doposud, tedy roušky ve všech vnitřních prostirech, ve třídě si můžou žáci roušku sundat.

17.09.2020 10:35:11

Olympijský běh 2020

"Není důležité vyhrát, ale pokusit se danou trasu celou uběhnout"....tímto mottem se řídili všichni žáci naší školy.

V rámci Olympijského dne pořadaného pod záštitou Českého olympijského výboru se pořádají každoročně běžecké závody. V letošním roce to připadlo na datum 16. září. Nebyl to žádný závod a všichni žáci byli namotivování, aby trať uběhli, býť úplně pomalu. Jsme rádi, že šlo vidět v očích žáků úsilí a nadšení a odměnou byl pro každého diplom a medaile.

Fotogalerie zde.

17.09.2020 09:21:31

Exkurze 9. B

Žáci 9.B využili nabídky návštěvy Muzea Hlučínska zdarma a v úterý 15. 9. si v rámci vzdělávacího programu „První světová válka“ zahráli na detektivy. Po asi hodinovém teoretickém úvodu, kde si objasnili rozložení válečných sil, dostali krabičky s indiciemi. Jednotlivé skupinky v muzeu hledaly „svého člověka“ a na základě indicií se pokoušely rekonstruovat jeho život. Na závěr skupinky prezentovaly životy lidí z Hlučínska, na jejichž osudech se výrazně podepsala 1. světová válka.

Fotogalerie zde.

17.09.2020 08:13:25

OVOV 2020

V sobotu 12. 9. 2020 se uskutečnl v areálu naší školy sedmý ročník Velkého sportovního dne, který se koná k výročí otevření sportovního areálu naší školy. V letošním roce jsme díky koronavirové situaci museli tradiční desetiboj upravit na pětiboj a dle pravidel zůstaly disciplíny - sprint na 60m, švihadlo, hod medicinbalem, trojskok z místa a driblink.
Velice nás těší, že jsme měli možnost ve škole přivítat děti společně se svými rodiči, některé dokonce v roli dočasných soupeřů.  Všichni obdrželi pamětní diplom s hodnotou výkonu a ti nejzdatnější i zlaté medajle.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, výborné sportovní výkony a dobrou náladu. Pro ty, kteří nedosáhli na žádnou medaili, to snad bude motivace pro trénink na příští ročník.

Poděkování také patří všem organizátorům z řad učitelů naší školy i žákům, kteří přispěli k hladkému průběhu sportovního dne.

Fotogalerie zde.

16.09.2020 19:49:30

Informace pro rodiče našich žáků

Dobrý den všem,

zatím se stále držíme v běžném režimu, za což jsme všichni určitě velmi rádi a přejeme si takto setrvat co nejdéle. Z mnoha institucí a médií však přicházejí různé zprávy. Veškeré důležité informace o provozu naší školy se vždy dozvíte z Bakalářů a také je naleznete na našich webových stránkách. Někdy to může být s krátkým zpožděním. Je to však proto, že ověřujeme všechny informace, nebo musíme vyčkat na oficiální vyjádření ministerstva školství. Neradi bychom svá rozhodnutí neustále měnili.

Dostávám dotazy, jak bude probíhat distanční výuka. V současné chvíli jsme (s Vaším souhlasem) připravili pro žáky účet na Google. V případě zahájení distanční výuky budeme využívat aplikaci Učebna (Classroom). Na této platformě bude probíhat výuka všech žáků. Bakaláři budou sloužit pro komunikaci s rodiči. Pedagogičtí pracovníci se na tuto formu výuky soustavně připravují v podstatě již od jara. Doufejme, že tato alternativa nastane jen v krajním případě, nicméně můžeme říci, že jsme na ni připraveni.

Dnes většina žáků absolvovala Olympijský běh, který se nesl v duchu olympijských myšlenek. Prosím pochvalte děti, nikdo to nevzdal a to je to nejdůležitější!

Přikládám také stanovisko dětských lékařů k současné situaci ve vztahu ke školnímu prostředí. Doporučení naleznete zde.