Dnes je pondělí 23.04.2018 a svátek má Vojtěch.

Způsoby platby

Upozorňujeme stravníky, že platba v hotovosti NENÍ MOŽNÁ.

Způsoby platby

Stravné ve školní jídelně můžete platit sporožirem nebo trvalým příkazem jakéhokoliv jiného peněžního ústavu. Platba sporožirem je vyúčtována každý měsíc, ostatní peněžní ústavy budou mít vyúčtování přeplatků dvakrát za školní rok.

Upozorňujeme rodiče, že při opakované pozdní platbě nebo neuhrazení platby v hotovosti bude žák ze stravování vyřazen.


Oběd se vydává od 11.30 - 14.00 hodin.

Od 1. 9. 2017 je zaveden výběr ze dvou jídel. Nejprve je nutné přes internetové rozhraní vybrat druh jídla, nebo se na dané dny odhlásit (pokud se volba neprovede, je vždy nastavena možnost 1). Přihlašovací údaje do systému a stravovací čip obdrželi žáci společně s tímto listem. V jídelně, u výdejního okna je umístěna čtečka, kde dítě přiloží čip a poté si může vzít oběd. Stravovací čip je platný po celou dobu stravování, při ztrátě nebo úmyslnému poškození čipu si vyzvedne strávník nový v kanceláři školy, náhradní čip je potřeba uhradit, cena je 120,- Kč.

 

Upozornění

Finanční příkaz ke stravnému ZŠ pro všechny banky činí 600,- Kč. Žádáme rodiče, aby dodržovali tuto stanovenou částku a neposílali na náš účet jiné částky.

Rodiče, kteří mají sporožirový účet žádám, aby si nechávali dostatečnou finanční rezervu na účtu, aby nedocházelo k neprovedení platby.


Postup při zakládání platby sporožirem 

-nahlaste ve školní jídelně číslo účtu sporožira (viz přihláška)

-nahlaste ve spořitelně sběrné číslo účtu 100227181/0800  

a dejte souhlas k provedení inkasa bez limitu (ne trvalý příkaz k úhradě měsíčně)

Ostatní banky 

trvalý příkaz 600,- Kč měsíčně na č. účtu 35 - 1847209349/0800 (nezapomeňte uvést přidělený VS a do poznámky jméno a příjmení dítěte).

Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny p. Zdenka Ballarinová na tel. mob. 777 736 625. Jídelníčky jsou aktualizovány na internetových stránkách ZŠ.

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 777 73 66 22

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!