Dnes je pondělí 13.07.2020 a svátek má Markéta.

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Je název projektu, který vyhlásila Česká obec sokolská a je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR. Tento celoroční projekt je určen předškolním dětem, které budou pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevovat svět.

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Vede děti k týmové spolupráci a přináší jim radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Záměrem projektu není vzájemné „soupeření" dětí a vytváření stresujících situací pro méně zdatné děti.  Právě naopak - projekt je založen na respektování a rozvoji individuálních předpokladů dětí, podporuje jejich radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při zdokonalování pohybových dovedností.

Obsahem projektu je procvičování a zdokonalování přirozených pohybových činností jako jsou chůze, běh, skoky, lezení, házení, chytání, ale také seznámení se základy cvičení na nářadí či s náčiním.

Po celé cvičební období bude děti do světa pohybu provázet sokolík Pepík a jeho pět kamarádů. Děti dostanou cvičební deníky, do kterých si po splnění úkolů k dané činnosti vylepí samolepku. Na konci roku bude na každého, kdo všechny úkoly splní čekat diplom i odměna za vytrvalost a snahu.

Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu podpora ze strany rodičů a jejich příklad.

----

Celé Česko čte dětem

"Pověz mi, prosím, pohádku. A jakou? Nějakou. Povídej to, co chceš, však ty si vzpomeneš."

Také v letošním školním roce se naše mateřská škola zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější, než kdy dříve, protože lavinovitě narůstá množství informací. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají, málo jim čtou. Láska ke knize by přitom měla být rozvíjena již od útlého věku, a to pravidelným hlasitým předčítáním. Každodenní četba dětem pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, zlepšit jejich soustředěnost.

V loňském školním roce se do projektu zapojily předškolní třídy, které si podle plánu pravidelně zvaly do MŠ předčítající z řad rodičů, prarodičů či významných osobností naší obce. Další třídy tuto aktivitu podpořily formou týdenních projektů.

V letošním roce se zapojí i děti z Borové a dle možností také nejmladší třídy.

 

Plán a realizace projektu na šk. rok 2018 - 2019:

Z naší školy se do projektu zapojily dvě třídy - berušková a žabičková. Každý měsíc navštíví danou třídu někdo z významných osobností obce Bolatice, nebo ten, koho si děti vyberou a p. učitelky domluví předčítání. Výběr knih vždy koresponduje s daným tématem TVP.

 

  • ZÁŘÍ - předčítá p. ředitel ZŠ a MŠ Bolatice. S dětmi si budeme povídat o tom, proč jsou knížky pro děti důležité.
  • ŘÍJEN - babička čte dětem. Povídání o tom, jak to bylo kdysi, když byla malá.
  • LISTOPAD - dědeček čte dětem.Zavzpomíná na své dětství, na svou první knížku.
  • PROSINEC - dětem předčítá pan farář či paní katechetka. Připomeneme si dobu adventu a její význam.
  • LEDEN - předčítájí p. učitelky z prvních tříd. Seznámení dětí s prvními písmeny a důležitosti čtení ve škole.
  • ÚNOR - předčítají tatínci. Tatínek jsko kamarád, autorita a parťák.
  • BŘEZEN - předčítá p. knihovnice. Povídání na téma Kniha - můj kamarád, zacházení s knihou. Následuje návštěva knihovny.
  • DUBEN - předčítá tatínek policajt či hasič. Rozhovor na téma "Pomoc lidem".
  • KVĚTEN - předčítají maminky. Připomeneme si jejich svátek a jejich důležitost.
  • ČERVEN - předčítá starosta obce. Následovat bude povídání nejen o naší obci, ale také o naší republice. Nejstarší děti pak navštíví obecní úřad.

 

----

Dětské hřiště a sportoviště zlepšující fyzickou zdatnost a obratnost dětí

Dětské hřiště a sportoviště  zlepšující fyzickou zdatnost a obratnost dětí - byl název projektu do kterého se zapojila mateřská škola ve spolupráci s firmou Akzo Nobel Coastings CZ, a.s.

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti dětí naší mateřské školy vybavením zahrady novými průlezkami a houpadly.

Ve spolupráci s garanty tohoto projektu p. Ing. Jiřím Bělákem a p. Ing. Petrem Šenkyplem (zaměstnanci firmy) proběhla realizace projektu ve dvou etapách. V roce 2010 se lezeckou stěnou, houpadly, chůdami a prolézačkou vybavila velká zahrada. Druhá etapa pokračovala v roce 2011 na malé zahradě zabudováním 3 houpadel a prolézačkou. Firma Akzo Nobel Coastings CZ, a.s. přispěla celkovou částkou 120 000,- Kč.


Vedení ZŠ a MŠ Bolatice děkuje firmě Akzo Nobel Coastings CZ, a.s., panu Ing. Jiřímu Bělákovi a Ing. Petru Šenkyplovi  za finanční podporu a realizaci projektu.

 

Na fotky se můžete podívat sem.

----

Děti a sluníčko

Děti a sluníčko je název projektu, který zpracoval pan Radek Slivka ve spolupráci s paní učitelkou mateřské školy Evou Paverovou.

Cílem projektu je vytvořit pro děti mateřské školy příjemný koutek pro hraní na čerstvém vzduchu. Jedná se o vybavení terasy na školní zahradě vhodným zahradním nábytkem pro hraní a relaxaci. Firma ArcelorMittal Ostrava  (pan Radek Slivka jako zaměstnanec této firmy měl možnost tímto projektem firmu oslovit) přispěla finanční částkou 10 000 korun. Na terasu bylo zakoupeno posezení pro děti a domeček, který může být využíván k různým hrám a dalším aktivitám dětí.

 

Vedení ZŠ A MŠ Bolatice děkuje firmě ArcelorMittal Ostrava  a panu Radku Slivkovi za finanční podporu a realizaci projektu, který přináší dětem v mateřské škole velice příjemné zpestření jejich aktivit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotek k projektu najdete zde.

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 6.-9. tř. 777 73 66 22, 1.-5. tř 778 050 081

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!