Aktuálně

15.01.2013 09:39:52

Bezpečnost dětí


Informace rodičům dětí MŠ a ZŠ o opatřeních obce Bolatice a ZŠ

a MŠ Bolatice pro zabezpečení větší bezpečnosti dětí při cestě

do školy

 

Vážení rodiče,

vedení ZŠ a MŠ Bolatice ve spolupráci s obcí Bolatice zavádí od ledna 2013 několik opatření pro větší bezpečnost dětí při docházce do školy, ale které nepůjdou realizovat bez Vaší spolupráce.

1. Od 7. 1. 2013 je otevřena horní budova ZŠ (1. - 5. třídy) od 7,30 hod., a tak děti můžete dovážet do školy již dříve. Ve škole bude zajištěn pedagogický nebo jiný dozor pro děti. Žádáme Vás, abyste s dětmi pokud možno nechodili do školy a naučili je, aby po vystoupení z auta samy došly do šatny.

2. Od 7. 1. 2013 jsou otevřena vrata před bývalou kotelnou ZŠ (dnes herna stolního tenisu a nová třída MŠ), aby děti mohly co nejdříve opustit komunikaci ul. Slunečná.

3. Od 7. 1. 2013 bude v době od 7,20 hod. do 8,00 hod. na ul. Slunečná a Luční (především v křižovatce těchto ulic) působit proškolená osoba, která bude dohlížet na větší bezpečnost dětí i na bezproblémový průjezd aut.

4. Žádáme rodiče, aby pokud možno vozili děti do MŠ v době do 7,30 hod. a poté po 7,50 hod.

5. Obec Bolatice plánuje v průběhu roku 2013 rozšířit křižovatku ul. Slunečná a Luční pro větší bezpečnost účastníků silničního provozu a pro lepší výhled i vjezd a výjezd do křižovatky.

6. Obec Bolatice již několik měsíců připravuje vybudování nové komunikace mezi ul. Slunečná a Školní, která by mohla sloužit jako jednosměrná silnice. Pokud se podaří získat souhlasy vlastníků pozemků, bude obec tuto komunikaci realizovat ještě v roce 2013.

7. Využívejte, prosíme, k parkování vozidel parkoviště před bývalou kotelnou ZŠ (herna stolního tenisu a nová třída MŠ), u restaurace Park a u MŠ, zaměstnanci ZŠ budou parkovat na jiných místech.

8. Pokud nemusíte s dětmi jezdit až ke škole, školce, nechejte stát svá vozidla např. na ul. Svobody, popř. nechejte děti zvláště 3. a vyšších tříd chodit do školy samostatně!

9. Žádáme rodiče, kteří vozí děti do ZŠ a MŠ na ul. Slunečnou, aby neotáčeli svá vozidla v křižovatce na ul. Slunečná, ale až u nového hřbitova. Předejdete tak zbytečným komplikacím v dopravě.

Děkujeme Vám za pochopení i spolupráci.

Za obec Bolatice:                                           Za ZŠ a MŠ Bolatice:

Mgr. Herbert Pavera, starosta obce             Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

14.01.2013 21:42:30

Pozvánka na ples školy

09.01.2013 11:18:29

Prosinec ve školní družině

V prosinci proběhly ve školní družině tradiční oslavy zimních svátků - Mikuláš a Vánoce.

Nejdříve nás navštívili andělé, čerti a Mikuláš, pro kterého si každé oddělení připravilo krátký program. 

Před Štědrým dnem pak na všech třídách proběhl "vánoční den". Povídání o přípravách a tradicích Vánoc ukončilo malé překvapení v podobě nadílky.

Nakonec jsme si zazpívali u vánočního stromečku.

Na fotky se podívejte zde.

08.01.2013 17:05:35

Vánoční turnaj ve vybíjené

Před vánočními prázdninami se žáci 3. - 5. tříd utkali o titul šampiona ve vybíjené. Do soutěže se zapojilo celkem šest družstev která vznikla losováním. Hrálo se na dvě skupiny, kde nejlepší dva postoupili do semifinále. Všechna družstva obdržela diplomy a první tři sladkou odměnu. Vítěz získal putovní pohár. Těšíme se na příští ročník...

Všechny obrázky zde.

07.01.2013 09:01:42

Vánoční program žáků

Žáci vyššího stupně (6.-9. třída) si pro své spolužáky a učitelé připravili pod vedením paní učitelky Güntherové kulturní program. Převážně se zpívaly koledy, které postupně zazněly od všech tříd a pedadagogického sboru. Deváté třídy si navíc připravily taneční vystoupení a písně svých oblíbených interpretů.

Foto zde.