Aktuálně

07.11.2011 18:19:05

Výlet 4.B do ostravské zoo

V pondělí 10. října jsme navštívili výukové centrum ostravské zoo, kde byla pro nás připravena přednáška pod názvem Zvířata naší přírody. Děti se zábavnou formou dozvěděli spoustu nových informací o zvířatech, které žijí v lese, na louce, ve vodě  a v blízkosti lidských obydlí. Jak se přednáška a celý výlet vydařil posuďte sami.

 tř. uč. Hluchníková


Na výletě se mi moc líbilo. Nejdříve jsme byli ve výuce, kde jsme si mohli šáhnout na vycpaného ježka, různé ptáky, kůže a tak podobně. Po výuce jsme venku pořádně posvačili. Během jídla nás pozorovali pávi. Pak jsme se šli podívat na ostatní zvířata. V pavilonech jsme se vyfotili u pštrosa a měřili jsme se u žiraf. Cestou k východu ze zoo nás paní učitelka pustila na průlezky.

Veronika Motyková


Na výletě bylo moc hezky. Po příjezdu jsme si prohlédli pár zvířat. Pak nás čekal výukový program. Šahali jsme na vycpaná zvířata a měli jsme i živého hada kolem krku. Pak jsme se šli najíst a nakoupit si suvenýry z výletu.

 Patrik Slivka


 Fotografie z výletu si můžete prohlédnout zde.

07.11.2011 18:18:22

Podzim vešel mezi prvňáčky

V  1.A  i 1.B třídách probíhalo v době od 7.10. - 20.10. projektové vyučování tématicky zaměřené na podzim v přírodě. Cílem projektu bylo vedení a posílení kladného vztahu dětí k přírodě. Ve všech vyučovacích předmětech ( ČJ, M, Prv, HV, VV, PČ ) byly zařazeny formy, metody, prvky a činnosti spojené s tímto ročním obdobím. Děti měly mezi sebou soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a šípků.

            V průběhu projektu jsme s žáky navštívili také hájenku v Křeménkách, kde žáci předali všechny nasbírané plody myslivcům pro lesní zvěř. Měli jsme možnost vidět chovné bažanty i pávy a dozvěděli se o nich mnoho nového. Pan Burian provedl děti celým areálem i hájenkou, kde se dětem nejvíce líbil prostor s mysliveckými  trofejemi. V okolní přírodě žáci poznávali  jehličnaté a listnaté stromy a ostatní rostliny. I když prvňáčci svou školní kariéru teprve započali, prokázali v těchto dvou týdnech své znalosti, vědomosti, aktivitu a zručnost.   

                                                                                                     tř. uč. Jana Halfarová

                                                                                                  tř. uč. Šárka Gargošová

  Fotky z projektu si můžete prohlédnout zde.

07.11.2011 18:16:26

Turistický klub

Pochod na Albertovec se uskutečnil v sobotu dne 22.10. Děti si prohlédly stáj, krmily koně, byly překvapeny fotkou, na které byla jejich spolužačka Nela Stříbná, která jezdí voltiž. Dále si prohlédly a pohladily koně, který patří Báře a Klárce Kamrádovým. Počasí nám přálo a dětem se tato akce líbila. Na další společnou schůzku malých turistů se těší Markéta Wránová.


Fotky z pochodu si můžete prohlédnout zde.

03.11.2011 09:25:39

Žákovská výměna v Polsku

Ve dnech 26. 9. - 4. 10. 2011 se deset žáků 7. třídy zúčastnilo žákovské výměny v polských Rudách, kam kromě nás dorazili také žáci z Německa. Jak se tam našim dětem líbilo a co dělaly?

Přečtěte si jejich příspěvky zde.

Prohlédněte si fotografie zde.

 

01.11.2011 11:32:21

Vítání prvňáčků

V posledním říjnovém týdnu se uskutečnila ve školní družině akce "vítání prvňáčků", kterou připravily pod vedením paní učitelky Marty Antošové děti z nejstaršího oddělení. Kluci a holky přednesli básničky, zazpívali písně a dětem předali malý podzimní dárek - zapichovátko pohádkového havrana. Na oplátku nejmladší děti předvedly, co všechno už zvládly a naučily se od začátku školního roku. Na závěr jsme si zazpívali všichni společně. Těšíme se na další mezidružinové setkání.

Fotky z této akce naleznete zde.