Aktuálně

07.10.2011 18:43:55

Co se v těchto dnech děje ve 3.B?

Třeťáci se nyní ve škole učí o naší obci. Znají její historii, poznají významné stavby, vědí, kdo stojí v jejím čele a mnoho dalších věcí.

V úterý 27. září jsme využili nádherné počasí a vydali se na výlet po bolatickém okolí. Z místního vlakového nádraží jsme jeli „kolejáčkem“ do sousední obce Chuchelná. Proč náš výlet směřoval zrovna tam? V tamnější hrobce odpočívají Lichnovští, kteří k naší obci, zvláště k její historii, neodmyslitelně patří.

Cestou zpátky byla ve znamení pěší turistiky. Během ní čekalo na děti spoustu her a soutěží, při kterých si zopakovaly to, co se ve škole naučily.

Podle mého názoru byl výlet velmi zdařilý.

Alžběta Stromská

A co na to děti?

V úterý 27. září jsme šli na nádraží. Jeli jsme vlakem do Chuchelné a zpátky pěšky. Hráli jsme různé hry a soutěžili jsme. Paní učitelka nám dovolila, že můžeme jít do obchodu. Při cestě zpátky jsme našli v Chuchelenském lese pár hřibů. Moc se mi ten výlet líbil.

Rostislav Uvara

 

V úterý 27. 9. jsme jeli vlakem do Chuchelné a potom jsme šli pěšky domů. Soutěžili jsme, opakovali jsme si učivo o Bolaticích, nakupovali a hledali hřiby. Bylo to tam krásné.

Sára Kretková

 

Fotografie z výletu si můžete prohlédnout zde.

07.10.2011 18:43:33

Slavnostní otevření základní školy

    Dne 27.9. 2011 byly slavnostně otevřeny nově rekonstruované vnitřní budovy školy - jižní, spojovací pavilon a  tělocvična. Po slavnostním otevření program pokračoval dnem otevřených dveří pro veřejnost.

      Tyto budovy byly rekonstruovány díky dotaci z EU v roce 2011 v rámci projektu Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední etapa.

Fotky ze slavnostního otevření zde.

Videozáznam ze slavnostního otevření zde.

05.10.2011 08:32:08

Informace k provozu školní družiny

 

 • Děti nastupují do školní družiny (dále jen ŠD) v úterý 6. září 2011 s vyplněnou přihláškou. Informace o dětech jsou důvěrné a tvoří součást třídní dokumentace. Důležitou součástí přihlášky je oznámení, jak dlouho bude dítě ve ŠD a kdo jej vyzvedne. Veškeré změny v průběhu školního roku můžete nahlásit osobně, písemně nebo telefonicky (číslo 553655252).

 • Provoz ŠD začíná od 1140 a končí v 1600 hod. Oblečení a boty mají děti uloženy v třídních šatnách.

 • Platba za provoz ŠD probíhá dvakrát ročně (září, únor). Celková částka za školní rok činí 500 Kč.

 • ŠD má svůj režim a plán jednotlivých činností, které si můžete kdykoliv vypůjčit k nahlédnutí. Několikrát v roce pořádáme společné akce, o kterých Vás budeme předem informovat písemnou pozvánkou. Fotky z akcí ŠD umisťujeme na internetové stránky školy dvakrát ročně.

 • Pokud bude Vaše dítě ve ŠD déle, je vhodné abyste jej vybavili lehkou odpolední svačinkou nebo ovocem, pitný režim je zajištěn po celou dobu.

 • Je-li Vaše dítě nemocné, stačí nahlásit jeho absenci pouze třídní učitelce, tato omluvenka platí zároveň pro ŠD. Bude-li Vaše dítě ve škole a z jakýchkoli důvodů nepůjde do ŠD, je nutné sdělit tuto skutečnost písemně.

 • Veškerá činnost ŠD navazuje na celkové plánování školy a vychází mj. z potřeb dětí:

  •  
   •  
    • Potřeba bezpečí, pocit jistoty

    • Potřeba lásky a citové odezvy

    • Potřeba seberealizace, potřeba pochvaly a uznání

    • Potřeba získávat nové zkušenosti

    • Potřeba poznání

 • Přejeme Vašim dětem, aby byly radostné a šťastné a těšíme se na spolupráci s Vámi

 

 

Vaše dítě bude v letošním školním roce 2011/2012

 

v 1. oddělení ŠD (spojovací chodba), provoz 1140 – 1600.

Vychovatelka Marcela Halfarová

 

ve 2. oddělení ŠD (třída 1.B), provoz 1140-1430 (poté jsou oddělení spojena v 1. oddělení).

Vychovatelka Petra Ballarinová

 

ve 3 . oddělení ŠD (počítačová učebna nižšího stupně), provoz 1140-1430 (poté jsou oddělení spojena v 1. oddělení).

Vychovatelka Marta Antošová

26.09.2011 20:32:57

Slavnostní otevření základní školy

15.09.2011 17:48:33

Oznámení

Školní družina zahájila letošní školní rok dne 5. 9. 2011

       Školní družina má tři oddělení. První oddělení je určeno pro žáky prvních tříd, druhé pro žáky druhých tříd a třetí oddělení pro žáky třetích až pátých tříd. Kapacita školní družiny je 75 dětí  (je předpokládáno 25 dětí v každém oddělení).