Aktuálně

02.09.2022 15:10:37

Přijetí do školní družiny

Vážení rodiče,

přijetí dětí do školní družiny probíhá na základě podání písemné žádosti a řídí se velmi jednoduchými pravidly. Přednost mají mladší děti před staršími. Naše škola v posledních letech několikrát navyšovala kapacity. V této chvíli jsme na maximální možné kapacitě 125 dětí (5 oddělení x 25 dětí). Pokud tento počet naplní děti z 1., 2. a 3. ročníku, nemůžeme přijmout další děti. Není možné překročit stanovenou kapacitu.

Většina stejně velkých škol a dokonce i mnoho větších má menší kapacitu školní družiny než naše škola (a to až o dvě oddělení). Zájemce zařadíme na základě písemné žádosti do pořadníku, pokud by se někdo odhlásil, neprodleně nabízíme místo dalším dětem (zákonným zástupcům).

V Bolaticích dne 1. 9. 2022

David Neuvald, ředitel školy

02.09.2022 07:29:05

Informace k provozu ŠD ve školním roce 2022/2023

Děti nastupují do školní družiny v pátek 2. 9. 2022 s vyplněnou přihláškou. 

Rozpis dětí do jednotlivých oddělení bude umístěn u prostředního vchodu v průběhu dopoledne 2. 9. 2022. 

Ranní družina 6:30 – 7:40 (1. oddělení ŠD) – děti možno přivést prostředním vchodem od 6:30 – 7:15 (později je vchod uzamčen),

odpolední provoz od 11:40 – 16:00. (Od 15:00 oddělení spojena do 1. oddělení ŠD.)

Všechna oddělení školní družiny jsou nově umístěna ve spojovací chodbě (zelená část budovy mezi vyšším a nižším stupněm), kde se nachází i vchod a zvonky na jednotlivé oddělení družin.

 

Na všechny se moc těší tým vychovatelek :-) 

27.06.2022 14:27:59

Turnaj ve hře Dobble

Během jara proběhla ve všech odděleních družinek třídní kola známé hry na prověření bystrosti a postřehu – DOBBLE. Turnaje se mohl zúčastnit kdokoli s chutí soutěžit, a tak se nakonec ti nejlepší a nejbystřejší z každého oddělení utkali v závěrečné hře, kde se hrálo ve dvou kategoriích.

1. kategorie

  1. místo – Jindřiška Balarinová
  2. místo – Eliáš Harazim                                  
  3. místo – Ella Plačková

 2. kategorie 

  1. místo – Rozálie Gábová
  2. místo – Veronika Olejáková                         
  3. místo – Anežka Philippová

A tak jsme mohli společně uzavřít velký turnaj a zakončit ho v lanovém centru vyhlášením vítězů a předáním cen. Výhercům ještě jednou gratulujeme a zúčastněným přejeme, aby to nevzdali a příště si zahráli znovu :-) 

Foto zde.

27.06.2022 13:45:28

Olympiáda školních družin

Druhá tradiční soutěž CVČ Kravaře je olympiáda školních družin.

Bolatické žabky se na olympiádu vydaly 9. 6. do Chuchelné. Krásné počasí z dopoledních hodin vystřídal odpolední intenzivní déšť, a proto se téměř všechny disciplíny (hod na cíl, skok z místa, překážková dráha, běh na 40 m, plížení) přesunuly do tělocvičny a prostor ZŠ.

Za hlasitého povzbuzování děti podávaly skvělé výkony. Z osmi družstev se po sečtení všech bodů umístila naše ŠD na nádherném 3. místě! :-) 

Foto zde.

27.06.2022 10:17:56

Hry bez hranic

Stát se němým sluhou, logikem dne, akrobatem balancujícím míč na výškových překážkách a další zábavné úkoly měla možnost zažít 10-ti členná výprava dětí z různých oddělení ŠD v pátek 27. 5.  v tělocvičně ZŠ Kravaře, kde se konala každoroční soutěž CVČ Kravaře „Hry bez hranic“. V netradičním pátečním termínu si děti společně užívaly každou chvilku, byly si skvělými pomocníky, povzbuzovaly se.

Odměnou jim bylo, v konkurenci šesti ŠD, nádherné 2. místo, za které jim všichni moc gratulujeme!

Foto zde