Bezlepkový jídelníček

Tento jídelníček naleznete od 4. 9. 2017 již stále v nabídce výše "Jídelní lístek". Je označen pod názvem "Oběd D" (dieta).

U dietního obědu je znak +BL, to znamená, že připravované jídlo neobsahuje lepek i v případě, že je v závorkách uveden alergen 1. 

Program je stále ve vývoji, pracujeme na jeho zdokonalení. Děkujeme za pochopení.