Finanční normativy stravného školní jídelny

Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazování do cenových kategorií podle tříd, ale podle věku. I.kat.3-6 let,II.kat. 7-10let, III.kat.11-14let,IV.kat.15-a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je vždy od 1.září a končí 31.srpna následujícího roku.

Ceník platný od 1. 5. 20221

Děti MŠ:

svačinky 9,- Kč,    starší 6 let 9,-  Kč

oběd     21,- Kč,   starší 6 let 22,- Kč

Děti ZŠ - oběd:

7- 10let       28,- Kč

11-14let      29,- Kč

15 let a více 30,- Kč

Dietní stravování - bezlepková strava

Děti MŠ - oběd 24,-

Děti ZŠ - oběd bezlepková strava

7-10 let          31,- Kč

11-14 let        32,- Kč

15 let a více   33,- Kč

 

Cizí účastníci - oběd:

oběd           86,- Kč

dovážka obědů - TS Bolatice 14,- Kč

 

Provozní řád školní kuchyně se řídí dle níže uvedených zákonů:

vyhl. č. 107/2005  o školním stravování

vyhl. č. 17/2015 novelizace vyhl. o školním stravování

vyhl. č. 602/2006 Sb. o hyg.požadavcích na strav.služby

vyhl. č. 343/2009 o hyg.požadavcích na prostory provozu

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon

vyhl.č. 84/2005 Sb.  o závodním stravování

nař. EP  852/2004 o hygieně potravin

metodika spotřebního koše a systémem HACCP