Finanční normativy stravného školní jídelny

Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazování do cenových kategorií podle tříd, ale podle věku. I.kat.3-6 let,II.kat. 7-10let, III.kat.11-14let,IV.kat.15-a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je vždy od 1.září a končí 31.srpna následujícího roku.

Ceník platný od 1. 9. 2022

Děti MŠ:

svačinky 10,- Kč,      starší 7 let 10,- Kč

oběd       22,- Kč,      starší 7 let 23,- Kč

Děti ZŠ - oběd:

7 - 10 let         31,- Kč

11 - 14 let       32,- Kč

15 let a více   33,- Kč

Dietní stravování - bezlepková strava

Děti MŠ - oběd    24,- Kč

Děti ZŠ - oběd bezlepková strava

7-10 let          34,- Kč

11-14 let        35,- Kč

15 let a více   36,- Kč

 

Cizí účastníci - oběd:

oběd              86,- Kč

dovážka obědů - TS Bolatice     14,- Kč

 

Provozní řád školní kuchyně se řídí dle níže uvedených zákonů:

vyhl. č. 107/2005  o školním stravování

vyhl. č. 17/2015 novelizace vyhl. o školním stravování

vyhl. č. 602/2006 Sb. o hyg.požadavcích na strav.služby

vyhl. nař. 625/2017 - kontroly na zařízeních

vyhl. č. 343/2009 o hyg.požadavcích na prostory provozu

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon

vyhl.č. 84/2005 Sb.  o závodním stravování

nař. EP  852/2004 o hygieně potravin

metodika spotřebního koše a systémem HACCP