Základní informace o školní jídelně

Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy v Bolaticích vedené ředitelem Mgr. Davidem Neuvaldem.

Možnosti stravování

Strava se přihlašuje a odhlašuje do 10 hodin předchozího dne přes internetové stránky. Pro děti MŠ si rodiče odhlašují u p. učitelky na odd. MŠ. V případě nemoci je možnost si vyzvednout oběd první den do jídlonosiče. Další dne nemoci mohou žáci, po domluvě s vedoucí jídelny dostat obědy do jídlonosiče za plnou cenu, tj. včetně mzdových a režijních nákladů + 41,- Kč/mimo infekční onemocnění s karanténou/

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole, o prázdninách pouze pro žáky navštěvující družinu ve stálém fin.limitu, ostatním žákům v plné hodnotě oběda.

Hlavní činnost

    - stravování dětí MŠ v počtu 168   /z toho 23 dětí na Borové/

     - stravování dětí ZŠ v počtu 401 

     - stravování dietní v počtu 16 s garancí nutriční terapeutky

Doplňková činnost

- stravování široké veřejnosti - zaměstnancům OÚ Bolatice, důchodcům do jídlonosičů včetně dovážky domů , občanům DPS a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v počtu 120 obědů.

Školní kuchyň je po rekonstrukci moderně vybavená a strávníci navštěvující nově postavenou a stylově zařízenou jídelnu o kapacitě 120 míst mají možnost vidět prostory a provoz varné části kuchyně.

     

Školní jídelna zabezpečuje během školního roku i několik mimořádných akcí:

  •  příprava zdravé výživy na akci !DEN ZDRAVÍ ! pořádané OÚ Bolatice
  •  zajišťuje sponzorské dary od na balíčky dětem na vánoce, velikonoce a dětský den
  • zajišťuje pitný režim a sladkosti na akce pořádané MŠ/Olympiády,Pochod pohádkovým lesem aj./, pitný režim pro děti ZŠ navštěvující družinu a děti MŠ po celý den včetně pobytu na zahradě
  • příprava ranní svačinky pro děti ZŠ , které se zúčastnily ranních mší (při rorátech)
  • zajišťování celodenní stravy pro partnerské školy z čech i zahraničí
  •  

Jídelna je zapojena do projektu "Škola plná zdraví" se zeleninou Bonduelle.