Způsoby platby

Platbu stravného ve školní jídelně přijímáme pouze trvalým příkazem (převodem).

Na číslo účtu 35-1847209349/0800 do 15. dne předešlého měsíce / do 15. srpna /

Nezapomeňte prosím zadat VS a do poznámek jméno dítěte.

 

Trvalý příkaz pro dítě v MŠ měsíčně 900,- Kč (celodenní strava)

Trvalý příkaz pro žáka ZŠ měsíčně 700,- Kč

Obědy je třeba mít předplaceny a fungují podobně jako kredit na mobilním telofonu, tedy "nabitím čipu" a následným odečtením jednotlivých obědů.

Všichni strávníci MŠ i ZŠ obdrží v měsíci červnu přihlášky ke stravování na nadcházející školní rok a také informace s přiděleným variabilním symbolem k zavedení platby (plateb).

Přeplatky jsou vyúčtovány (vráceny) dvakrát za školní rok /únor, srpen /.

Upozorňujeme rodiče, že při opakované pozdní platbě bude žák ze stravování vyřazen.

Oběd se vydává od 11.00 - 14.00 hodin.

Bližší informace k platbám, vám rádi podáme na telefonním čísle 553 655 252 nebo emailu sekretariat@zsbolatice.cz