Aktuálně

09.02.2014 21:27:26

Malý školáček

Rodiče, 13. února 2014 zahájíme pro předškolní děti 4 týdenní kurz přípravy na školu: MALÝ ŠKOLÁČEK.

Příprava bude probíhat vždy ve čtvrtek od 15.00 - 15.45 hodin. Pod vedením p. učitelek můžete pomoci svým dětem zdokonalovat se v různých oblastech, důležitých pro vstup do 1. třídy.

Je to vhodné pro rodiče, kteří váhají s nástupem svého dítěte do školy a pro děti, které ještě potřebují některou z daných oblastí posílit.


Cíle pro malé předškoláky:      

-      zkvalitnění koncentrace a pozornosti

-      posílení zrakového a sluchového vnímaní

-      zdokonalení grafomotoriky - příprava na psaní

-      nácvik správného držení tužky a nůžek

-      podpora jemné motoriky ruky - prstová cvičení

-      jazyková a logopedická cvičení, zkvalitnění souvislého vyjadřování

-      podpora zdravého sebevědomí a sebedůvěry v různých psychomotorických hrách


Zájemci nahlaste se na žabičkové a beruškové třídě.

Těší se na Vás paní učitelky.