Organizace dne

 

06.30 hod. začíná provoz v MŠ Bolatice i Borová, děti se schází na svých třídách, pouze děti z medvídkové třídy jsou do 7. 30 u koťátek, následují spontánní hrové aktivity s průběžným plněním cílů TVP

od 08.30 hod. dopolední svačinka

09.00 - 10.00 hod. program dle TVP (individuální a skupinkové činnosti, prožitkové učení)

10.00 - 11.30 hod. pobyt dětí venku

od 11.15 hod. oběd

12.00 - 13.45 hod. odpolední odpočinek dětí na lehátku, starší děti mají po krátkém odpočinku klidové hry a činnosti s možností individuálního přístupu k dětem

od 13.45 hod. odpolední svačina

od 14.00 hod. zájmové činnosti, volné hry ve třídě, nebo dle počasí venku až do odchodu dětí domů

16.00 hod. končí provoz v MŠ Bolatice i v MŠ Borová

 

Během dne jsou v různých formách zařazovány pohybové aktivity dětí:

  • tělovýchovné chvilky
  • zdravotní a průpravné cviky
  • pohybové hry
  • psychomotorické hry
  • řízené formy cvičení
  • cvičení s využitím náčiní, nářadí, balančních pomůcek apod.