Informace k platbě stravného v MŠ

Přihlášky ke stravování ve školní jídelně se provádějí formou písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem.

 

Kontakty na školní jídelnu:

Mobil: 777 736 625                                     

Email: ballarinovazdenka@seznam.cz

 

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování budou vaše děti zařazovány do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (1. 9. 2022 - 31. 8. 2023).

Druh stravy

Do 6 let (Kč)

7 – 10 let (Kč)

Přesnídávka

9,-

9,-

Oběd

21,-

22,-

Svačina

9,-

9,-

celodenní strava

39,-

40,-

Dietní – pouze oběd

23,-

24,-

 

Odhlašování stravy

Přihlášky a odhlášky dítěte můžete provést den dopředu do 10.00 hodin telefonicky nebo SMS na oddělení MŠ.

 

Způsoby platby

Stravné ve školní jídelně lze platit jen trvalým příkazem (900 Kč) z jakéhokoliv peněžního ústavu a to do 15. dne předešlého měsíce. Přeplatky jsou vyúčtovány dvakrát za školní rok (únor, srpen).

 

Při opakované pozdní platbě bude dítě ze stravování vyřazeno.

V případě nemoci má dítě nárok na oběd vždy jen první den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. Další dny nemoci musí být odhlášeno ze stravování.

 

Při veškerých platbách vždy uvádějte přidělený variabilní symbol a v poznámce jméno a příjmení dítěte.

Pro každé dítě v MŠ (sourozenci) je potřeba vyplnit zvlášť přihlášku a příkaz k úhradě s jiným VS. Omlouváme se, ale systém nám zatím neumožňuje rozdělit jednu platbu pro více dětí - sourozenců.


 

Číslo účtu pro platbu stravného: 35-1847209349/0800

Částka: 900,- Kč (zaplatit do 15. dne předešlého měsíce)

Nezapomeňte uvést VS a do poznámky jméno dítěte.