Deníček Berušek

Duben

     

Každé úterý chodily děti, které se chystají do školy, na adaptační kurz, který probíhal ve škole. Paní učitelky z prvního stupně si připravily pro děti nejen hezký program, ale také je blíže seznámily s prostředím školy.  Druhý týden v dubnu nás navštívila paní fotografka, která děti fotila s jarním motivem. Krásné fotografie jistě potěší nejen rodiče, ale i prarodiče.

Paní Slivková, maminka Alžbětky, si pro nás připravila tvořivé a relaxační dopoledne v lese. Děti cvičily jógu, hrály si na čerstvém vzduchu a také si z lesa odnesly zajímavé výrobky z přírodnin. Poslední dubnový den nás čekala první lekce plavání v aqvaparku v Kravařích. Děti z berušek jsou opravdu šikovné, plavou perfektně a užívají si to.

Samozřejmě jsme opět stihli výlet autobusem. Tentokrát do Kravař na hřiště u ul. Štěpánkovické. Pěší výlet byl tentokrát na Borovou do školky. Tam se dětem vždy moc líbí.  Protože počasí přálo, začali jsme cvičit na umělé trávě u školy. Děti mají různé nové překážky, které je neskutečně baví a při stavění dráhy podporují jejich kreativitu.

Tento měsíc se podle našich plánů děti seznámily s jarní přírodou, kytkami, změnami v přírodě, dozvěděly se něco o zvířatech a významu hmyzu. Tvořily, zkoušely různé pokusy a nechyběly ani environmentální činnosti. Začali jsme se tématem rodina a rozvíjeli jsme znalosti a dovednosti v dopravě a silničním provozu.

 

Březen na Beruškách

         

Měsíc březen jsme se s dětmi věnovali tématu Jaro a Velikonoce. Děti si zkoušely dát vyklíčit semínka, měly možnost zasadit si i obilí do hlíny, aby jim do Velikonoc vyrostlo a díky slunečnému počasí jsme vyrazili i na první dva pěší výlety. Nejprve jsme se vydali na Borovou, kde si děti vyzkoušely nejen spolupráci s dětmi z MŠ Borová, ale i jejich zahradu a druhý pěší výlet jsme si užili na Zelený čtvrtek, kdy nám sice nepřálo úplně počasí, ale i tak děti zvládly pěší výlet po okolí, vyzkoušely si zdatnost při běhu do schodů k místnímu kostelu, ale i v terénu a za chuti dobré svačinky, kterou rodiče dětem připravili, jsme využili i místní hřiště a při návratu do MŠ na nás nakonec vykouklo i sluníčko.

Děti se zúčastnily také soutěže o nejhezčího velikonočního zajíčka, vyhrál Adámek s největším počtem hlasů a navštívily první lekci adaptačního kurzu ve škole, kde pracovaly již pod dohledem pedagogů z nižšího stupně.

Velikonoce jsme započali i Velikonoční stezkou v okolí MŠ, kdy děti musely splnit 10 rozumových a 10 pohybových úkolů. Hra byla zakončena hledáním vajíček v prostoru zahrady a zajíčků v naší třídě. Měsíc březen se nám vydařil, zimu jsme odehnali i pálením Moreny na zahradě MŠ a doufáme, že krásné jarní dny nás budou doprovázet i v měsíci dubnu.

 

Únor na Beruškách

     

Únor začal vesele. A to karnevalem. Tančili jsme, soutěžili a radovali se. Nejdříve jsme řádili ve třídě a v neděli pak v kulturním domě s klaunem Hopsalínem. Nechyběla bohatá tombola a občerstvení.

Hned první únorový týden jezdily děti lyžovat na Vaňkův kopec. Začátky nebyly nejlehčí, ale na konci týdne jezdily všechny děti výborně a všichni se z lyžování radovali.

Stejně jako v lednu, tak i v únoru jsme chodili cvičit do tělocvičny. Děti se tak seznámily s prostředím školy, potkaly velké žáky, sourozence a některé učitele. V tělocvičně se věnujeme zase trošku jiným aktivitám. Umožňuje nám to nejen prostor, ale i pomůcky ze základní školy, které nám jsou k dispozici.

Na beruškách proběhly tři lekce „ukázka práce s předškoláky“. Lekcí se zúčastnili také rodiče. Na první lekci byla přítomna také paní učitelka ze základní školy Mgr. Silvie Běláková, která rodičům na konci hodiny ráda zodpověděla otázky týkající se školní zralosti a vstupu do základní školy.

Celý měsíc jsme se věnovali tématu zdraví, moje tělo a pohádky. Měli jsme princeznovský den a rytířský turnaj.

 

Berušky v měsíci lednu

         

Měsíc leden se nesl ve znamení zimních radovánek, protože nám počasí dopřálo bohatou sněhovou nadílku, kterou jsme využili nejen k bobování, koulování, ale také k různorodým pokusům se sněhem a povídání o zimním počasí. Děti se dozvěděly zajímavosti ze světa Antarktidy, něco o životě tučňáků, ze světa Arktidy, něco o ledních medvědech, ale i Grónska, něco o Eskymácích.

V měsíci lednu jsme také začali navštěvovat každý pátek tělocvičnu v ZŠ, kde děti měly možnost vyzkoušet si různé pohybové aktivity s novými pomůckami a hlavně se seznámily s prostředím školy. Kromě tělocvičny, děti navštívily i první třídu, kde měly možnost zjistit, jak to ve škole chodí, jak vypadá vyučování a co všechno se už děti ve škole naučily.

Ve středu 17.1. 2024 jsme pozvali všechny rodiče z naší třídy k nám do školky a děti jim ukázaly, jak ve školce pracujeme, jak moc jsou připravené pro vstup do školy a rodiče zároveň mohli pohovořit s paní učitelkou S. Bělákovou z místní základní školy o tom, co by děti měly umět k zápisu a jak takový zápis do školy probíhá.

Ke konci měsíce se děti dozvěděly i zajímavosti o zimních sportech a některé z nich si i vyzkoušely na naší zimní olympiádě, která se uskutečnila 26.1.2024 v tělocvičně základní školy v Bolaticích, děti byly odměněny medailí a diplomem.

A protože nám počasí ke konci ledna moc nepřálo k zimním radovánkám, tak jsme 23.1. 2024 vyrazili s dětmi na výlet do dětského světa Hippo v Opavě, kde se děti skutečně vyřádily na různorodých atrakcích a odnesly si domů spousty zážitků.

 

Berušky v prosinci

     

Počasí nám přálo, a proto jsme si mohli užívat zimní radovánky na sněhu. S dětmi jsme si postavili sněhuláka, koulovali jsme se, jezdili jsme na lopatách z kopce na zahradě. Mohli jsme pozorovat, jak vznikají rampouchy, jak taje sníh…

Od prvního prosince jsme také losovali adventní kalendář. Každý den si někdo odnesl malý dáreček. Adventní kalendář ve formě úkolů, hádanek a vtipů čekal na děti také na chodbě. Každý den si tak mohli s rodiči úkol přečíst a splnit.

Začátkem prosince se naše třída proměnila v peklo, děti měly čertí diskotéku, dozvěděly se, jak to bylo s Mikulášem, který nás dokonce navštívil. Děti mu zazpívaly písničku, povídaly si sním a za hezké chování dostaly od Mikuláše sladkou odměnu.

Radost nám udělalo pečení a zdobení perníčků. Vůně se vinula po celé školce.

V rámci projektu Celé Česko čte dětem, nám přišly číst pohádku děvčátka z druhé třídy základní školy. Ninuška a Sabinka. Moc jim za to děkujeme. Jsou to již šikovné čtenářky.

Největší události však byla vánoční besídka. Program byl pestrý, děti jsou moc šikovné, nacvičily si krásné vystoupení, které mělo velký úspěch nejen u rodičů, ale také u dětí z celé školky. Opakovalo se, hned třikrát!

Další krásné okamžiky jsme zažívali v den, kdy naši školku navštívil Ježíšek. Nejen, že donesl spoustu dárečků, ale v tento den jsme se také sešli, celá školka, ve školní jídelně. Zpívali jsme koledy a zahrát a zazpívat nám přišly i děvčátka z Burianek. Moc děkujeme.

Poslední dny bylo ve školce také moc prima. Nové hračky, více času na hraní a dokonce přijelo divadlo, které nám zahrálo Vánoční pohádku.

Děti si domů odnesly hezké dárečky od dětí a milou dekoraci, kterou si s malou pomocí samy vyráběly.

 

Listopad na Beruškách

Měsíc listopad odstartoval nejen na Beruškách nejprve individuálním focením dětí s vánoční tématikou a hned 2.11. nás navštívila paní ze SVČ Opava s programem Zvířata a jejich mláďata. Děti si vyzkoušely, jak pije žirafa, jak si tučňáci předávají vajíčko či jak boxují klokani při vzájemných soubojích.

8.11. si mohli rodiče s dětmi projít strašidelnou stezku ve vnitřních prostorách MŠ. Děti nejenže musely zvládnout souboj s velkým pavoukem, protáhnout se tunelem se smradlavým tchořem či překonat strach při setkání s kostrou, ale ještě si připravily pro rodiče krátké vystoupení jako překvapení.

S dětmi jsme se ponořili do tématu: Tajemství lesa a s dětmi pracovala i paní praktikantka, která si pro ně připravila zajímavé činnosti. Dětem v měsíci listopadu přišel přečíst pohádku před spaním pan ředitel a paní učitelky ze ZŠ.

Děti měly možnost zúčastnit se i hudebního představení s muzikantem Dominikem Fajkusem, kdy si hravou formou vyzkoušely, jaká je hudba mocná čarodějka a jak jednoduše se dá ztvárnit lidová píseň i jako dramatická tvorba.

Konec měsíce patřil první sněhové nadílce, kdy děti stihly postavit prvního sněhuláka a pomalu se zapojily do vánoční výzdoby třídy a úklidu třídy pro příchod Mikuláše, na kterého se v prosinci již moc těší.

 

Říjen na Beruškách

        

Měsíc říjen byl na beruškách opět ve znamení výletů a poznávání okolí. S dětmi jsme se tentokrát vydali do Chuchelné. Tam jsme jeli autobusem a zpět vlakem. Což byl pro děti velký zážitek. Mnozí jeli vlakem poprvé. V Chuchelné jsme navštívili dětské hřiště, prošli jsme se parkem kolem rybníka a podívali jsme se i do místního kostela. Děti si odnesly spoustu kaštanů a jiných pokladů.

Jednoho větrného dne jsme využili k pouštění draka a bylo to opravdu o fous. Drak měl velkou sílu a málem nás všechny odnesl do nebe. Pro všechny byl tento větrný den opravdovým zážitkem. Den poté jsme pro děti uspořádali koloběžkové závody. Plnily se různé úkoly, děti malovaly na chodník a celou akci jsme ukončili hrou na umělé trávě.

Další týden jsme se podívali do Kravař. Prošli jsme se parkem, hledali jsme kaštany a žaludy a navštívili jsme oblíbené dětské hřiště s kolotočem. Cestu vlakem jsme si opět všichni užili.

V říjnu nás navštívila paní ze SVČ Opava – Mini Zoo. Tentokrát měla připravený krásný program o životě v lese. V rámci tématu „Stromy kolem nás“ jsme se vydali na environmentální procházku do přírody. Šli jsme do lesa a do pískovny. Po cestě jsme poznávali jehličnaté a listnaté stromy. V pískovně jsme si zahráli pohybové hry.

V říjnu k nám do školky přijelo naše oblíbené divadlo Letadlo. Pohádka „Průzkumník v lese". S dětmi jsme také začali cvičit jógu. Dětem cvičení moc jde a hlavně jde vidět, že je baví. Konec měsíce věnujeme tématu Halloween. Na první dny v listopadu opět plánujeme strašidelnou stezku po celé školce.

 

Září u Berušek

   

Na počátku měsíce jsme v naší třídě Berušky přivítali zcela nové děti, a to v nově zrekonstruované třídě, která se všem dětem velmi líbila a ocenili to i rodiče dětí, se kterými jsme si sjednali naši první třídní schůzku.

Po celý měsíc nám přálo krásné a většinou slunečné počasí, a to nám umožnilo každý týden uskutečnit jeden výlet. S dětmi jsme byli pěšky dvakrát na Borové, jednou na místním hřišti a podruhé jsme navštívili děti z MŠ Borová, kde si děti mohly společně pohrát na zahradě a navázat nová přátelství. Dále jsme s dětmi nakoukli krátce do lesa, cestou do pískovny a pomalou procházkou s dobrou svačinkou jsme navštívili i hřiště u vlakového nádraží Bolatice.

Během měsíce září se děti seznámily nejen s prostředím nové třídy, ale také se naučily mnoho nových písní, vyrobily si ovocné špízy, upekly jablečné mufinky či pomalu začaly procvičovat znalosti potřebné pro zápis do ZŠ.

Věříme, že nám bude krásné počasí přát i v říjnu a vydáme se společně na další výlet či vypustíme draka do oblak.