Deníček Berušek

Červen v naší třídě

Hned první červnový den jsme s dětmi oslavili den dětí. V tento den se soutěžilo, tancovalo, hrálo se a malovalo se na obličej. Vlastně se oslavovalo celý týden. Program byl pestrý, výlety, kino, bazén a dopravní hřiště! Výlet do Malých Hoštic se dětem moc líbil. Navštívili jsme dopravní hřiště, ale i krásné dětské hřiště, které je hned vedle. Děti se seznámily s dopravními značkami a pravidly silničního provozu. Mohly si zkusit jízdu na kole či koloběžce.

Děti si zaslouží pochvalu za krásný sportovní výkon – pěší výlet na Albertovec. Příroda kolem byla nádherná, výlet jsme si užili, viděli jsme nádherné koně a jejich stáje.

V rámci tématu „Bolatice“ jsme s dětmi postavili 3D vesnici s významnými budovami. Vyráběli jsme z krabic a papíru. Děti byly velmi kreativní a samostatné. Vesnice byla jako opravdová.

Koncem měsíce jsme si všichni užili velmi důležitou a krásnou událost „pasování školáků.“ Děti si pro rodiče připravily krásný program, písničky, módní přehlídku, závěrečný tanec a nakonec proběhlo samotné pasování na školáky. Všichni obdrželi dárek a připili jsme si šampaňským.

Rozloučení se školkou proběhlo za krásného slunečného dne na školní zahradě. Pro děti jsme připravili několik stanovišť, na kterých plnily úkoly. Rozloučení bylo na téma odvážná Vaiana, moře, pláže … Rodiče a děti přišli v krásných kostýmech, což ještě více umocnilo atmosféru moře a pláží. Moc děkujeme všem rodičům, kteří se do akce zapojili.

       

 

Květen u berušek

Měsíc květen byl v naší třídě opět velmi rozmanitý. Na počátku května jsme oslavili s dětmi svátek maminek - děti si připravily pro své maminky pestrý program plný písní, tanečků a zahrály dětem muzikál Budulínek.

V květnu děti začaly také chodit na lekce plavání do aquaparku v Kravařích a lekce plavání budou probíhat i v měsíci červnu.

Vyrazili jsme na výlet do Ostravy do Dětského světa techniky, kde děti měly možnost vyzkoušet si různorodá povolání a vodní hrátky a jelikož nám přálo počasí, vyrazili jsme i na výlet do Opavy do Slezského zemského muzea. Děti jely autobusem i vlakem, měly piknik v místním parku a v muzeum měly možnost prohlédnou si spousty zajímavých expozic ze světa zvířat.

Děti si vyzkoušely i cvičení na školní zahradě a zvládání přírodních překážek či se mohly účastnit orientačního běhu, který pořádala naše třída ve spolupráci s Základní školou v Bolaticích.

Na konci května děti navštívily místní kino v Bolaticích s představením: Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství.

Doufáme, že v měsíci červnu nám bude více svítit sluníčko a vyrazíme ještě na nějaký hezký výlet.

     

 

Duben na beruškách

V dubnu naši chodbu obsadili velikonoční zajíčci všech velikostí a barev. Rodiče s dětmi vyráběli zajíčky, kteří pak zdobili naši školku a děti vylosovali toho, který se jim nejvíce líbil. Autor vítězného zajíčka Verunka König pak dostala sladkou odměnu. Také ostatní děti, které se zapojily, obdržely malou odměnu.

Dlouho očekávaná událost, zápis do základní školy, je za námi. Děti se na něj připravovaly nejen ve školce, ale také ve škole, kde si pro ně paní učitelky z prvního stupně připravily tři lekce plné úkolů a her.

Děti ze čtvrté třídy paní učitelky Mlýnkové nás pozvaly do základní školy na divadlo. Zahrály nám moc hezké přestavení – muzikál „Dvanáct měsíčků“.

Na jaře se rodí mláďátka a my jsme s radostí přijali pozvání paní Janíkové, podívat se na malá kůzlátka. Děti si je mohly pohladit a nakrmit.

Paní König (maminka Verunky) k nám přijela s nafukovacím planetáriem. Promítla nám příběh „O životě stromů“. Promítání bylo velmi zajímavé a děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o stromech a hmyzu.

         

 

Březen na Beruškách

Měsíc březen byl naší třídě docela rozmanitý. Na počátku března jsme se ještě věnovali tématu Naše smysly, kdy si děti hravou formou vyzkoušely, jak naše smysly fungují a pak už nás v rámci měsíce knih čekalo téma: Moje kniha. Děti dostaly za úkol napsat si vlastní knihu a namalovat do ní obrázek. Všechny příběhy jsme si společně přečetli a kreativita dětí v jednotlivých příbězích byla úžasná.

Navštívili jsme i místní knihovnu, kde byl pro děti nachystaný pestrý program.

S příchodem jara nás zpočátku těšilo i velmi příznivé počasí, které lákalo na zahradu a děti si ve třídě vyzkoušely vypěstovat řeřichu, obilí či naklíčit fazolky.

Děti se velmi aktivně zapojily do soutěže o nejhezčího velikonočního zajíčka a každý účastník dostal malou odměnu a zajíčci nám ozdobily chodbu MŠ. Všem rodičům děkujeme, že děti v soutěži podpořili.

Naši třídu navštívili asistenční pejsci či živá morčátka a králíčci. Všichni doufáme, že počasí, které ke konci března působilo spíše zimním dojmem, se zlepší a my budeme moci vyrazit na nějaký pěší výlet.

 

     

 

Únor na Beruškách

V tomto zimním měsíci se nám vrátila zima se vším všudy. Proto jsme se mohli věnovat tématům ZIMA, Antarktida, Grónsko, příroda v zimě, Sníh a led … provedli jsme pokus s vodou/ledem aj. Posledními tématy byly pohádky a naše zdraví.

Navštívila nás paní z SVČ MINIZOO Opava. Tentokrát za námi přijela s hady. Její povídání bylo zajímavé, ale pomazlení se s malými i velkými hady bylo pro děti velkým zážitkem. Fotky s hady najdete ve fotogalerii školky.

V únoru jsme i nadále chodili do tělocvičny ZŠ. Děti se ve svých dovednostech neustále zlepšují. Vidíme velké pokroky a rády budeme jejich sportovní výkony zlepšovat. Myslíme si, že většina si ke sportu vypěstovala výborné návyky.

Naše školka se zúčastnila lyžařského kurzu na Vaňkově kopci. Také děti z Berušek jezdily celý týden na tento lyžařský kurz, kde se zdokonalovaly v lyžování.

Začaly ukázkové lekce činností s předškoláky za přítomnosti rodičů. Rodiče, tak mají možnost vidět, jak se dětem v určitých oblastech daří a co je potřeba ještě před nástupem do školy procvičit.

Ke konci měsíce jsme začali s tématem: Naše zdraví. Do naší třídy přišli rodiče dětí a udělali nám zajímavé přednášky o zdravotních pomůckách pro pacienty s nějakým handicapem, či o zdravém a nezdravém životním stylu. Za tyto přednášky rodičům moc děkujeme, neboť byly pro děti velmi poutavé.

     

 

Leden na beruškách

Měsíc leden jsme odstartovali tématem: Tříkrálové povídání, u všech byla ještě povánoční atmosféra, děti donesly do MŠ ukázat hračky, které dostaly od Ježíška a v místním kostele jsme se byli podívat na krásný Betlém.

Od počátku ledna jsme se s dětmi také co nejvíce zaměřili na přípravu do školy a navštívili jsme i první třídu, kde nám děti ochotně ukázaly, co již umí. V lednu jsme každý pátek navštěvovali tělocvičnu v základní škole, kde si děti vyzkoušely různá tělocvičná náčiní a nářadí. Ve velké tělocvičně jsme uspořádali třídní olympiádu, kterou si děti velmi užily a každý byl odměněn diplomem a medailí.

Ke konci ledna se mohli do naší třídy podívat i rodiče dětí, aby se na vlastní oči přesvědčili, co všechno se děti od září naučily.

V lednu se děti mohly zúčastnit nejen karnevalu v Kulturním domě v Bolaticích, ale karneval se uskutečnil i v naší třídě.

    

 

Prosinec na beruškách

Prosinec byl ve školce kouzelný. Napadl nám sníh, takže jsme si užívali bobování a hrátky na sněhu. Od prvního prosince jsme denně losovali dobrůtku z adventního kalendáře. Navštívil nás Mikuláš s andělem a čertem. Každému donesl sladké překvapení a děti mu zazpívaly písničku. Také děti se proměnily v malé čertíky a společně si užívaly hry, soutěže a čertí diskotéku.  

V rámci projektu Česko čte dětem, nám v prosinci přišla přečíst pohádku paní katechetka. S dětmi jsme pekli perníčky, některé jsme si hned snědli, ale vánočního kapra si děti nazdobily. Kapříka a vánoční přání, které si děti také samy vyrobily, si odnesly domů jako dáreček pro rodinu. Došlo i na zdobení stromečku, který nám darovali rodiče Saši Plocha. Moc děkujeme. Společně se všemi dětmi z ostatních tříd a s paními kuchařkami jsme oslavili Vánoce. Zazpívat a zahrát nám přišly Burianky a nakonec jsme si všichni zazpívali koledy. Pak už jsme se každý vrátili do svých tříd, kde nám Ježíšek pod stromeček nadělil spoustu dárečků.

Vyvrcholením byla vánoční besídka pro rodiče. S dětmi jsme nacvičili krásný program, který nám vykouzlil milou vánoční atmosféru.

V prosinci proběhlo vánoční focení, rodiče dostali nádherné fotky, kterými mohli obdarovat své blízké.

    

 

V listopadu jsme poznávali svět zvířátek

Měsíc listopad jsme v naší třídě odstartovali tématem Halloween a celé téma jsme ukončili společnou akcí s rodiči: Halloweenská strašidelná stezka v MŠ. Děti musely za tmy projít celou školkou, splnit jednoduché úkoly a za každý úkol byly odměněny malou drobností. Velké poděkování patří především rodičům, kteří pro děti připravili vynikající strašidelné občerstvení a děti dokonce pro rodiče připravily překvapení v podobě strašidelné písně a básně.

Druhý listopadový týden se nesl v duchu tématu: Ptačí svět. Děti se dozvěděly zajímavosti o našem ptactvu a díky slunečnému počasí jsme kresbami ptáčků ozdobili chodník na naší zahradě.

8.11.2022 naši třídu navštívila paní ze SVČ Opava a donesla nám do třídy ježečka a paní ježkovou. Děti se dozvěděly, jak ježek žije, jaký je jeho zimní spánek, jak mu můžeme v chladných dnech pomoci s úkrytem a děti měly možnost si ježky pohladit, pochovat a zjistit tak, jak moc ostré jsou ježčí bodlinky.

Předposlední dva listopadové týdny jsme se věnovali tématu: Tajemství lesa. Děti si donesly vlastní knihy a každý den jsme si předčítali nějakou zajímavost. Díky rodičům jsme si mohli prohlédnout i paroží od daňka, srnce či jelena nebo vycpaného bažanta.

Poslední listopadový týden nám již sklouzl do adventu a s dětmi jsme pomalu začali téma: Mikuláš.

    

 

Říjen na Beruškách

Měsíc říjen byl na beruškách opět ve znamení výletů a poznávání okolí. S dětmi jsme se tentokrát vydali do Chuchelné. Tam jsme jeli autobusem a zpět vlakem. Což byl pro děti velký zážitek. Mnozí jeli vlakem poprvé. V Chuchelné jsme navštívili dětské hřiště, prošli jsme se parkem kolem rybníka a podívali jsme se i do místního kostela. Děti si odnesly spoustu kaštanů a jiných pokladů.

Jednoho větrného dne jsme využili k pouštění draka a bylo to opravdu o fous. Drak měl velkou sílu a málem nás všechny odnesl do nebe. Pro všechny byl tento větrný den opravdovým zážitkem. Den po té, jsme pro děti uspořádali koloběžkové závody. Plnily se různé úkoly, děti malovaly na chodník a celou akci jsme ukončili hrou na umělé trávě.

Další týden jsme se podívali do Kravař. Prošli jsme se parkem, hledali jsme kaštany a žaludy a navštívili jsme oblíbené dětské hřiště s kolotočem. Cestu vlakem jsme si opět všichni užili.

V říjnu nás navštívila paní ze SVČ Opava – Mini Zoo. Tentokrát měla připravený krásný program o životě v lese. V rámci tématu „Stromy kolem nás“ jsme se vydali na environmentální procházku do přírody. Šli jsme do lesa a do pískovny. Po cestě jsme poznávali jehličnaté a listnaté stromy. V pískovně jsme si zahráli pohybové hry.

V říjnu k nám do školky přijelo naše oblíbené divadlo Letadlo. Pohádka „Výprava za ledními medvědy se všem moc líbila.  S dětmi jsme začali cvičit jógu. Dětem cvičení moc jde a hlavně jde vidět, že je baví. Konec měsíce věnujeme tématu Halloween. Na první dny v listopadu opět plánujeme strašidelnou stezku po celé školce.

  

 

Září u Berušek

Měsíc září byl pro naši třídu velmi pestrý. V prvním týdnu se děti seznámily s prostředím nové třídy a hned jsme společně vyrazili na první pěší výlet a to na hřiště v Borové. Cestou jsme hledali v lese houby či pozorovali zajíce. V druhém týdnu nás čekal výlet do Lesoparku Bolatice, cestou jsme pozorovali ovocné stromy a ve třetím týdnu jsme vyrazili na Křeménky, kde se děti seznámily s divokým prasátkem, pávem, kozami, králíčkem či bažantem. V posledním zářijovém týdnu jsme navštívili děti z Mateřské školy v Borové.

Během měsíce září jsme do naší třídy pozvali i rodiče, aby se přišli podívat, jak děti tráví během dopoledne čas v MŠ, jeden tatínek se dokonce velmi aktivně zapojil do ochutnávky ovoce a doprovodil nás na vycházku.

Posledních čtrnáct dní jsme s dětmi ochutnávali ovoce a zeleninu, děti si vytvořily ovocné i zeleninové špízy a poznávaly ovoce nejen dle chuti, ale i dle hmatu. Věříme, že nám bude přát počasí i v dalším měsíci, abychom společně podnikli další výlet.