Deníček Koťátek

Červen – poslední měsíc

Hned první den měsíce června jsme začali oslavami Dne dětí. Celá školka se vydala do kina na pohádku Tlapková patrola. Další den na nás čekaly venku soutěže – závody na odrážedlech, překážková dráha a bludiště. Nakonec jsme dostali sladkou odměnu – nanuk – mňam!

Další týden nás čekaly experimenty s vodou. S dětmi jsme zkoušeli různé pokusy – bublinková voda, co plave na vodě, co se potopí, otvírání leknínu.

13. 6. naší třídu čekala akce Cesta za pokladem. Celý den jsme doufali, že nezačne pršet. Opak byl ale pravdou. Přesně na start v 15 hodin začalo pršet a byla velká bouřka. Rodiče to s dětmi nevzdali a vydali se překonat naší cestu plnou úkolů, aby našli poklad. Mapa je dovedla na pískovnu, kde děti v truhle našly poklad – sladkou odměnu a pirátský penízek. Potom jsme rodičům zazpívali písničku „Tři citrónky“ a opekli špekáčky. I přes špatné počasí se akce povedla a děti byly nadšené!

Ve středu 22. 6. nás čekal výlet na Borovu. Cestou jsme s dětmi zpívali písničky, poznávali květiny a hráli na honěnou. Ve školce na Borové jsme si pohráli, dali si sladkou svačinku a vydali se na cestu zpátky.

Protože pak následovalo hezké počasí, domluvili jsme se s dětmi, aby si přinesly plavky a ručník a udělali jsme si vodní hrátky. Děti venku běhali pod rozprašovadlem, koupaly se v malých bazénkách a přelévaly vodu.

Školní rok jsme ukončili malým piknikem a zmrzlinou. Přejeme všem dětem hezké prázdniny!

     

 

Barevný květen

V měsíci květnu nás čekal velký úkol. Maminka měla svátek a my jsme si pro ni připravili divadlo „O červené karkulce“. Poctivě jsme každý den trénovali, abychom to zvládli. Připravili jsme taky pár dárečků a dokonce i květinku. 17.5. to přišlo! Maminky a tatínci se sešli u nás ve školce a seděli jako diváci v divadle. My ji na začátek řekli pár básniček a zazpívali písničku, potom jsme zahráli divadlo. To bylo potlesku! Maminky, tatínci, paní učitelky - všichni na nás byli moc pyšní. Za odměnu nám donesli něco dobrého na občerstvení.

Po besídce jsme se s dětmi vrhly na téma – Barvy. Každý den jsme chodili oblečení podle barvy, kterou jsme se ten den učili. Byla to sranda! Ve žlutý den jsme skládali sluníčko, v modrý den jsme měli překážkovou dráhu „přes vodu“, v zelený den jsme si hráli na vodníky, v černý jsme se trošku báli – paní učitelka nám pouštěla strašidelné zvuky a museli jsme projít tunelem, kde nebylo vůbec nic vidět, v bílý den jsme kreslili obrázek podle pohádky, v růžový si hráli na květinky, a v duhový? Tam jsme si hráli s obrovským padákem.

 

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný…

V dubnu nás čekaly Velikonoce! Už od začátku měsíce jsme se na svátek Velikonoc začali připravovat. Děti si přinesly z domů vajíčka, které si pomalovaly, aby byly veselé. Třídu jsme si nazdobili různými dekoracemi – zajíčky ze slámy, vajíčky, zlatým déštěm. S dětmi jsme si povídali, co to Velikonoce jsou a přiblížili jsme jim naše tradice.

Když Velikonoce skončily, začali jsme téma – Mláďátka (zvířátka na farmě). Povídali jsme si o kočičce, pejskovi, slepičce a kuřátkách, taky o ovečce, koze a krávě. Říkali jsme si, jak jsou zvířátka pro nás užitečné – kráva nám dává mléko, ovečka vlnu, slepička vajíčka…

Ukazovali jsme si obrázky mláďátek a maminek ve zvířecím světě a říkali si, jak se mláďátka jmenují a přiřazovali je k nim. Na konci měsíce jsme začali chystat besídku ke dni maminek, ale ta bude až v měsíci květnu.

    

 

Jaro už je tu!

Na začátku měsíce března nám začalo sněžit, a tak jsme si ještě chvíli povídali na téma Povolání. Zahráli jsme si na pekařku a „upekli“ úžasné donuty. V kadeřnickém salónu jsme se učili stříhat vlasy, zahráli si na paní listonošku a poslali mamince a tatínkovi pohled. Nakonec nám paní učitelka ukázala jaké je to být hasičem. Od rána jsme se učili zapojovat spojky hadic, rozmotávat a smotávat hadice, zkoušeli jsme, jak je těžký hasicí přístroj a nakonec jsme uspořádali závody.

Sluníčko už se nám konečně ukázalo a my mohli začít téma Jaro. Nejdříve jsme ale museli probudit sluníčko. Každý den jsme si sluníčko vyrobili a dokonce jsme jedno donesli i vyrobené z domu. Skládali jsme sluníčko z dřívek a PET víček, naučili se novou básničku a písničku a povídali si, co ještě všechno musí udělat jarní víla. Ta totiž taky musí probudit květinky. My ji s tím ale pomohli. Poznávali jsme, jak se květiny jmenují, zahráli si na zaplétání věnečku, kreslili sedmikrásku a sněženku, zpívali písničky o jaru – o broučkovi a taky o motýlkovi a včeličce. Paní učitelka nám ukázala, jak se sázejí semínka a co všechno potřebují k tomu, aby vyrostly.

Nakonec jsme probudili broučky – berušku, stonožku, motýlka, včelku a všechny ostatní. Pozorovali jsme je lupou a hledali v trávě. Počítali, kolik má beruška teček a taky ji je pomohli hledat, protože je ztratila. Schovávali jsme po okolí beruškové kamínky, aby je mohly ostatní děti, až půjdou ze školky, najít. Ochutnávali jsme med a povídali si o včelkách, jak jsou užitečné a na procházce hledali včelí úly.

Jeden den jsme se taky vydali k p. Míčkovi podívat se na malé kůzlátka.

 

Je za námi únor... nekratší měsíc v roce

Kromě toho, že nás v tom krátkém čase potkal covid u dospělých, velká nemocnost dětí a jarní prázdniny, jsme toho stačili dost zvládnout.

Našim hlavním tématem v tomto měsíci byly pohádky. Děti se seznámily s těmi nejznámějšími klasickými českými pohádkami (O Červené Karkulce, O Budulínkovi, O Koblížkovi, O Smolíčkovi, O řepě, O budce, O třech medvědech, O pejskovi a kočičce).

Poznávali jsme pohádky podle obrázků, některé pohádky jsme výtvarně zpracovali, dávali si hádanky z pohádek, vyzkoušeli si dramatizaci s použitím různých rekvizit a loutek, cvičili a tančili na písničky z Večerníčků.

Také jsme se snažili najít v pohádkách moudrost a poučení.

Došly jsme ale k závěru, že děti klasické české pohádky neznají a orientují se v pohádkách a příbězích perfektně typu Ledové království, Tlapková patrola, Prasátko Peppa… :-)

     

 

Leden u koťátek

V lednu jsme se po Vánočních prázdninách vrátili do školky plní dojmů. Povídali jsme si, co kdo dostal od Ježíška a jak jsme oslavili Silvestr. Na začátku ledna nám začalo sněžit a tak se nabízelo téma „Sněhulák“. Stříhali jsme koule, počítali do 3, tančili, cvičili s kruhama, a taky se zastavili do kostelíčka podívat se na Betlém.

V dalším týdnu jsme obešli krmítka a dali ptáčkům zrníčka, aby žádný ptáček neměl v zimě hlad.

Zbytek ledna jsme věnovali tématu „Zdraví“. Rozfoukávali jsme bacily na papíru, obkreslovali postavu a k té jsme přiřazovali obrázky částí těla, kostí, počítali. Taky jsme se převlékli za pana doktora a sestřičku a ošetřovali pacienty.

Venku nám napadalo plno sněhu, a tak jsme si užili sněhové radovánky. Stavěli sněhuláky, koulovali se, válely sudy z kopce a dělali andělíčky.

Na konci měsíce ledna jsme si s dětmi udělali Maškarní ples. Děti už od rána byli v kostýmech a po svačince jsme si udělali soutěže diskotéku a završili to sladkou svačinkou.

   

 

Prosinec – nejkrásnější měsíc v roce

…PŘIŠEL K NÁM ČERT S MIKULÁŠEM, PŘIŠEL, NIKÝM NEOHLÁŠEN…

Tak začíná jedna prosincová dětská básnička. Ale není to tak docela pravda. Příchod Mikuláše byl naplánován na pondělí 6.12. Děti netrpělivě, trochu rozechvěle čekaly, kdy uslyší zacinkat zvoneček. Nejdříve vešel do třídy krásný Anděl, všechny nás pozdravil a přivítal. Za ním se objevil vysoký Mikuláš…no a úplně nakonec čert. Trochu napětí bylo, když Mikuláš otevřel svou zlatou knihu a četl v ní o dětech Koťátkové třídy. Ale nebyl důvod se bát. Děti jsou velmi šikovné, zasloužily si pochvalu a malý dáreček. Společně jsme jim zazpívali několik písniček a básniček. Nikdo neuronil ani jednu malou slzičku! Nakonec jsme se s Mikulášem, Čertem a Andělem vyfotili, rozloučili a budeme se těšit zase příště. To už budeme starší o jeden rok.

V dalším prosincovém týdnu jsme si s dětmi ozdobili vánoční stromeček, naučili se několik vánočních koled a písniček, vyrobili si z papíru netradiční stromeček a kapříka. Na vycházkách jsme pozorovali vánoční výzdobu na vesnici. Povídali jsme si o blížících se svátcích, co všechno mají doma rodiče na práci, jak mohou děti pomáhat třeba s vánočním úklidem.

Ruku k dílu přiložily všechny děti při pečení cukroví na náš Vánoční den. Ten nastal ve středu 15. prosince. Od rána hrály dětem koledy, u slavnostně prostřených stolečků se zapálenými svíčkami měly děti svačinku a oběd, ochutnávaly cukroví, které si sami upekly, ale také to, které nám donesly maminky (za což jim moc děkujeme!). Připomenuli jsme si pár tradičních vánočních zvyků: rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček ze skořápek ořechů, rybí šupinka pod talířem, přání pod kytičkou jmelí. Protože nám ten den počasí nepřálo (měli jsme se setkat u stromečku na zahradě), sešly se děti z celé školky – na pozvání Žabičkové třídy, ve školní jídelně. Tam jsme si, za nádherného zvuku houslí, zazpívali nejznámější koledy, zapálili prskavky a navzájem se správními zaměstnanci, kuchařkami a panem ředitelem popřáli šťastné a veselé vánoční svátky. No a mezitím, snad pootevřenými dveřmi? Nám Ježíšek nadělil pod stromeček spoustu dárků. To byla rozzářená očka! Radost z nových hraček a stavebnic jak trvala i další dny.

         

 

Listopad na koťátkové třídě

Měsíc Listopad nebyl pro Koťátkovou třídu moc veselý. V polovině měsíce musela jít naše třída s paní učitelkou do karantény. Zbytek dětí byl spojený s medvídkovou třídou a střídaly se u dětí snad všechny paní učitelky. Sotva se jedna paní učitelka vrátila, tak onemocněla druhá, naštěstí měla jen rýmu a kašel. I když byl tento měsíc ne moc pozitivní, stihli jsme s dětmi i nějaké aktivity.

10.11. Do školky přijelo divadlo Letadlo s pohádkou „Průzkumníci v Africe“. Dětem se pohádka moc líbila a dokonce si některé děti v pohádce zahrály.

Další den nás navštívila paní z CVČ Opava, která nám přivezla na ukázku ježečky. Děti si mohli ježečka osahat, a dozvěděly se o něm spoustu informací.

Protože jsme měli téma „Zvířátka v lese“ a povídali si o tom, co dělají zvířátka v zimě a co  jí, domluvili jsme se s dětmi a rodiči, že přinesou zvířátkům nějaké dobroty. Děti celý týden poctivě nosily jablíčka, mrkve, oříšky, kaštany a mnoho dalšího. Na konci týdne jsme dobroty společně s dětmi šli odnést do krmelce.

         

 

Říjen u Koťátek

V měsíci říjnu na nás čekala spousta aktivit. První týden jsme si povídali na téma Ovoce. Děti si přinesly jablíčka, ze  kterých pak pekly báječný jablečný koláč. Samy všechno v míse smíchaly dohromady, vylily těsto na plech a zanesly paním kuchařkám, aby jej upekly. Potom jsme si na koláči společně pochutnali u svačinky. Na procházkách jsme pozorovali ovocné stromy.

V druhém týdnu jsme měli téma Zelenina. Děti si z domu přinesly nejrůznější druhy zeleniny - tu jsme pak ochutnávali, pozorovali její barvu a vůni, poznávali ji podle hmatu. Zahráli jsme si na zahradníky, naučili se hezký taneček Cib, cib, cibulenka. Na procházce jsme pozorovali zahrádky a hádali, jaká zelenina na nich asi roste. Nakonec jsme si z brambory vyrobili panáčka Bramboráčka.

Také nás navštívily dvě hodné Zoubkové víly, které nám ukázaly, jak si správně čistit zoubky. 18.10.k nám přijela paní profesorka Gluchová a zkoušela s dětmi "Prima pokusy "( např. vyrobit chrlící sopku či barevného motýlka...).

Další téma koncem října bylo typicky podzimní - Listí. Venku jsme sbírali listí z různých stromů, všímali si jejich zbarvení, třídili  jsme je podle tvarů. Lístečky jsme nalepovali na předkreslené stromy, zapouštěli barvu do klovatiny na papír ve tvaru listů, barvou natírali a otiskovali listí...

26. října jsme pro děti a jejich rodiče připravily akci " Podzimní procházka ". Nejprve  jsme se posilnili dobrou svačinkou a vyrobili skřítka Podzimníčka, který děti na procházce doprovázel. Cestou plnily děti spoustu úkolů - hrály listové pexeso (hledaly shodné tvary listů), sbíraly kamínky, větvičky, šišky, navlékaly si korálky z kaštánků, chytaly  netopýry do sítě, házely šišky  veverce do košíku a spoustu dalšího. Nakonec si rozsvítily v lucerničce světýlko na cestu domů a za splněné úkoly dostaly malou sazeničku stromečku. Škoda jen, že se nemohly tak hezkých aktivit zúčastnit všechny děti z důvodu velké nemocnosti. Snad se nám  už konečně všechny děti brzy uzdraví a sejdeme se zase na naší Koťátkové  třídě.

    

 

Září – poprvé ve školce

Středa 1. září – to byl den, kdy do školky zavítaly vůbec poprvé nejmenší děti. Některé se těšily, některé poplakávaly. A co teprve, když musely maminku či tatínka na dopoledne opustit a přejít do náruče paní učitelek! Ale zvládli jsme to. Slziček postupně ubývalo, děti začaly poznávat nové prostředí, hračky, kamarády, paní učitelky, pískoviště, průlezky, zahradu. Zvykaly si na režim, činnosti a společné aktivity v Koťátkové třídě.

Dnes už bezpečně poznají svou značku v šatně a také ví, že každá hračka má své místo. Naučily se nové písničky, básničky, pohybové hry, vyzkoušely si práci s lepidlem či první malování štětcem a barvou. A jsou moc šikovné!

Náš třídní program je rozdělen do spousty témat a jedním z prvních bylo téma DOMOV. Děti si donesly do školky fotografii své rodiny, pojmenovávaly její členy (dokonce znaly jména maminky a tatínka), povídali jsme si o domečku jako místu, kde si hrajeme a je nám v něm hezky.  Skládali jsme je z dřívek, geometrických tvarů, porovnávali velikosti domečků na obrázku i okolí školky. Naučili jsme se píseň Stavíme dům.

Bohužel se ani naší třídě nevyhnula velká nemocnost od poloviny měsíce září. Tak doufáme, že říjen bude lepší a děti zdravější.