Deníček Medvídků

Hurá, prázdniny!
Rok nám utekl jako voda a máme tady čas zaslouženého odpočinku, užívání sluníčka, vody a všech letních radovánek. S dětmi jsme v rámci Dne dětí navštívili místní kino, kde jsme zhlédli pohádku "Tlapková patrola". Druhý den jsme dětem na zahradě připravily soutěže a atrakce se sladkou tečkou v podobě nanuku.

V červnu jsme si povídali o exotických zvířatech, četli si o nich pohádky a příběhy, vyráběli jsme si některá, hráli si na ně. Dalším tématem byla doprava. Učili jsme se správné reakci na signál semaforu, správnému přecházení silnice, vysvětlili si, že se přechází na vyznačených místech, že se musí respektovat dopravní značky, pozorovali jsme dopravu na vycházce. A především jsme využívali zahradu mateřské školy a všem možnostem, které nám nabízí.

Užijte si krásně dovolenou, prázdniny a v září v plné síle zase na shledanou.

 

Svátek maminek

Asi nejdůležitějším dnem v květnu pro nás byl ten, kdy jsme do školky pozvali maminky, pro které jsme si připravili k jejich svátku malé pásmo básniček, písniček, tanečků a povídání o jaru a maminkách. Maminky přinesly i nějaké dobrotky a tak se nám i krásně mlsalo u společného tvoření a vyrábění jarních svícínků. Účast byla stoprocentní a spokojenost asi také. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne, jen nás trošku omezoval malý prostor třídy. Ale zvládli jsme to.

Pokračovali jsme v květnu tématem mláďata, kde jsme hojně využívali pohádek a  příběhů k rozhovorům, práci s obrázky zvířat, třídění, přiřazování, hádání hlasů zvířat.

Mateřskou školu také navštívily sestřičky z nemocnice, děti měly možnost prohlédnout si vnitřní prostory sanitky a hlavně se učily správné hygieně rukou zábavnou formou.

    

 

Jaro už je tu!

Počasí jako na houpačce, ale nám to nevadí. Duben jsme zahájili tématem "Hmyz - O pilné včeličce ". Od motýlka, přes včelku, od pavoučka k housence, povídali jsme si o
mravenci a hlemýžďovi. Co se dalo situačně pozorovat, to jsme pozorovali, třeba na vycházkách, hodně jsme si četli pohádky a příběhy i na pokračování. Malovali, stříhali a pracovali i s netradičními materiály a našimi krásnými výtvory si pak vyzdobili šatnu. Zvládli jsme i nějakou písničku, básničku k tématu, počítali tečky pro berušku.

Také jsme se připravovali na Velikonoce zdobením vajíček a nějakou tou koledou.

Po Velikonocích jsme si začali povídat o mláďatech domácích zvířat a zatím v tomto tématu pokračujeme. Těšíme se na pěkné počasí, které nám umožňuje konečně pobyt na zahradě, v písku, trénováním jízdy na odrážedlech, možností využívat všeho, co nám zahrada nabízí.

     

 

Jaro je tady!
Březen jsme zahájili pohádkou "Jak Křemílek s Vochomůrkou zasadili semínko". Od toho se odvíjely činnosti. Rychlení různých větviček a cibulovin, pozorování klíčení semínek, seznámení s jarními kytkami, tanečky, písničkami, výtvarným tvořením, pozorováním změn v přírodě na vycházkách, vyháněním zimy pomocí říkadel a rytmizace.

Byli jsme navštívit malý statek, kde jsme pozorovali kozy a jejich mláďata, králíky, slepice. Povídali jsme si o změnách počasí, vyráběli sluníčka.

Také k nám zavítal kouzelník a předvedl spoustu krásných kouzel a vyvolal dětí svým vystoupením spoustu smíchu. Dokonce si děti zakouzlily také. A že se jim to podařilo! Všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

Některé slunečné a teplé dny nás nalákaly na pobyt na zahradě a tak mohly děti vybít přebytečnou energii na houpadlech, jízdou na odrážedlech, nebo jen běháním po zahradě. Tak ať je těch krásných slunečných dní co nejvíce.

         

 

Jak jsme v medvídkách prožili únor

Únor jsme zahájili maškarním plesem spolu s dětmi z koťátkové třídy. Maminky připravily dětem krásné masky a tak jsme začali s přípravami a výzdobou třídy. A co by to byl za ples bez klauna? Využili jsme papírových tácků, barvy, nůžky a klauni byli na světě. Ve středu to začalo. Děti se sešly na své vyzdobené třídě a hned, jak jsme se posílili svačinkou to začalo. Soutěže v lovení myšky s dobrotkou, házení míčků klaunovi do pusy, přenášení míčků na lžičce ztíženou chůzí po nerovném povrchu, koulení na cíl,
zdolávání velké překážkové dráhy a hlavně hudba a tanec. Tak snad to aspoň trochu dětem vynahradilo chybějící velký maškarní ples, pořádaný pro širokou veřejnost.

Další týdny jsme pracovali s pohádkami, jejich dramatizací, výtvarným zpracováním, básničkami, pohybovým ztvárněním a povídáním o knížkách, jak s nimi zacházíme, co se s knihou nemá dělat a k čemu nám knihy slouží.

Poslední únorový týden přišly jarní prázdniny, takže se těšíme na sluníčko a vše, co k jaru patří.

          
 

Po Vánocích opět ve školce!

Začátek roku začal zimou a tak se téma přímo nabízelo - "Sněhové království". Pohádky, básničky s pohybovým ztvárněním, písničky a tanečky, stavění sněhuláků z vršků z PET lahví, obručí, prohazování míčků, mačkání papírových koulí, výtvarné tvoření, to vše vyplnilo dětem čas při pobytu ve školce. Bohužel, poslední týden opět přišla velká nemocnost a tak se děti spojovaly a nám se nepodařilo splnit naplánovaná témata zdraví a tělo.

    

 

Prosinec v naší medvídkové třídě

A je tady! Co? No přece prosinec, zima, Mikuláš, Vánoce! Opět jsme nebyli v plném počtu, ale i tak jsme si chystali výzdobu, nástěnky a stihli jsme se naučit aspoň písničku a básničku pro pana Mikuláše, čertíka a andělíčka. Ne všichni byli odvážní, někteří se i báli, ale balíček od Mikuláše dostaly všechny děti.

Opět nás neminula nemocnost dětí a tentokráte i dospělých a tak místo klidu a pohody vládl trochu chaos a únava. I to jsme nakonec zvládli a ve středu 15. prosince jsme se sešli všichni kamarádi ze školky v jídelně, kde jsme si zazpívali  koledy, společně poděkovali a popřáli všem, kteří se o nás ve školce starají. A co Ježíšek? Našel nás a nezapomněl nám pod stromečkem nechat pěkné nové hračky. Tak děkujeme, Ježíšku. A ještě si to užijeme jednou doma.

Takže všem, kdo si čtou tyto zprávy přejeme krásné a spokojené Vánoce.

         

 

Listopad u medvídků

Ani listopadový měsíc pro nás nebyl pozitivní. Velká nemocnost dětí, spojování tříd, nemocnost učitelek. To jsou faktory, které nám narušily práci a možnost připravovat se pomaličku na zimu. Stihli jsme pouze téma "Zvířátka v lese", návštěvu z přírodovědné stanice z Opavy se živými ježky a plšíky, kterou si děti náležitě užily. Zvířátka si nejen prohlédly, ale měly možnost si je vzít na ruku, pohladit si je.

Velkým zážitkem bylo i divadlo Letadlo s pohádkou "S průzkumníky do Afriky". Děti se jejím prostřednictvím seznámily s africkými zvířaty, zažily spoustu legrace a zapojily se aktivně do děje.

Tak snad měsíc prosinec přinese trochu naděje, situace se uklidní a my si užijeme krásné Vánoce.

         

 

Říjen v naší třídě

Ani v říjnu jsme se nevyhnuli velké nemocnosti dětí, i přesto jsme pokračovali v práci. Ve školce jsme měli tři návštěvy. Nejprve to bylo povídání příběhu o štěňátku a práce s příběhem, potom nás navštívily Zoubkové víly, které si s dětmi nejen povídaly, ale také prakticky děti učily, jak mají pečovat o své zoubky, aby byly zdravé. A do třetice si děti
vyzkoušely čarovat. Nevěříte? No, tak dobrá, byly to pokusy, ale vypadalo to, jako by čarovaly s barvami, sodou a octem, když tvořily barevnou lávu.

Ale ani v práci ve třídě jsme nezaháleli. Pracovali jsme s ovocem, zeleninou, přírodninami. A na závěr jsme si spolu s dětmi z koťátek, rodiči a paní učitelkami připravily podzimní vycházku s plněním drobných úkolů směrovaných k přírodě, ekologii a trošku i strašidlům. Děti si odnesly snad hezké dojmy, lucerničku, kterou si vyrobily ve spolupráci s paní učitelkou a sazenicí stromečku, o který by se měly děti starat.

    

 

První měsíc ve školce

Září u medvídků bylo poznamenáno nejen slzičkami, ale především velkou nemocností dětí. I proto neprobíhala adaptace dětí dle našich představ. Pár dní ve školce a pobyt doma, to není ideální na bezproblémové zvykání. I přesto pár odolných jedinců vytrvalo a tak jsme si povídali o tom, kde a ským bydlíme, naučili jsme se básničku a pohybovou hru o domečku, zjišťovali jsme, co všechno takový domeček má a k čemu vše slouží.Hráli jsme hru na barevné domečky, děti hledaly stejné domečky, stavěly domky z dřívek, nalepovaly domeček se zahrádkou.

Hezkého slunečného počasí jsme využívali k pobytu dětí na zahradě, ale i k vycházkám po blízkém okolí a pozorování přírody.