Deníček Medvídků

Březen, za kamna vlezem?

     

Ale kdepak, u medvídků se sadila semínka, poznávaly jarní kytičky, učily se jarní písničky a připravovalo se na Velikonoce. Počasí bylo sice jako na houpačce, ale co bychom chtěli v březnu. Užívali jsme si pěkných slunečných dnů a když bylo škaredě, tak se malovalo a tvořilo na velikonoční svátky. Každý si domů odnesl malou velikonoční ozdobu
a nějakou sladkost.

Už se všichni moc těšíme na pěkné počasí a hry na zahradě. Tak, sluníčko, nenech nás dlouho čekat!

 

V únoru jsme se dostali do pohádek

     

Celý měsíc únor se nesl na třídě u medvídků v duchu pohádek. Ty jsme si nejen četli, vyprávěli, zpracovávali jsme je výtvarně, naučili se básničky, písně, třídili jsme jednotlivé postavy do těch správných pohádek. Jeden den jsme si oblékli kostýmy a ocitli se tak v opravdické pohádce. Zasoutěžili jsme si, zatančili, pomlsali a pak zpátky do reality.

Díky pěknému počasí jsme si užívali i pobyty venku. Bohužel, opět byla docela vysoká nemocnost dětí.

Koncem měsíce února už jsme se začali těšit na jaro a tak jsme přivolávali sluníčko jarní pohádkou o víle, která ztratila klíč k jaru. Za domácí úkol měly děti s pomocí rodičů jarní klíček nazdobit. A že se to všem moc podařilo. Tak, jaro, kde jsi? Už se moc těšíme na sluníčko, teplo, kytičky a na všechno, co k jaru patří.

 

Mrazivý leden

         

Nový rok jsme zahájili návštěvou místního kostela s prohlídkou betléma a malým příspěvkem do kasičky.

Konečně letos byla zima zimou a tak jsme si užívali zimní radovánky, i když mrazivé dny naše pobyty venku omezovaly. I tak jsme dokázali využít tématu zima k tvoření, malování, pozorování, experimentům, pohybovým hrám a tanečkům. Povídali jsme si také o ptáčcích v zimě, o tom, jak jim můžeme pomáhat.

Dalším tématem je naše tělo, zdraví. Hráli jsme si na lékaře, povídali si o tom, co je to zdraví, nemoc, jak můžeme stravou svému tělu pomáhat ke zdravému vývoji, co mu naopak ubližuje, jak pečujeme o zuby, co jsou to smysly, k čemu nám slouží. K pochopení těchto témat nám pomáhají hry, příběhy, pohádky, obrázky, ale i
přímá zkušenost dětí.

 

Kouzelný prosinec ve školce

     

A je tady měsíc kouzel, magie a očekávání. Ano, jsou tady Vánoce. Čas čekání na Ježíška, čas setkávání a návštěv. I u nás na medvídkovou třídu zavítala návštěva Mikuláše, čerta a anděla. A protože naše děti jsou hodné, neměl ani čertík koho odnést do pekla a tak děti zazpívaly a přednesly básničku a pak následovala nadílka.

Další návštěvou byli rodiče, hlavně maminky, pro které jsme si s dětmi připravily taneček vloček, pár písniček a básniček a potom jsme společně u kafíčka tvořili vánoční ozdoby. Atmosféra byla výborná, výsledky tvoření krásné a tak jsme se rozcházeli do svých domovů s dobrou náladou.

A do třetice jsme poctili návštěvou my, děti z medvídků a koťátek paní kuchařky ve školní jídelně spolu s dětmi z celé školky a všemi zaměstnanci, kde jsme předvedli jednoduchý program a spolu s Buriankami si zazpívali koledy. Poděkovali jsme všem zaměstnancům za jejich péči o děti a popřáli jim vše nejlepší do nového roku 2024.

 

Listopad u medvídků

    

Že má ježek bodlinky, že píchají, a že se umí ježek stočit do klubíčka v případě nebezpečí, měly děti možnost se přesvědčit na vlastní oči, když k nám do školky zavítala paní z přírodovědné stanice z Opavy se svými svěřenci - ježkem a křečkem. Děti si zvířátka mohly prohlédnout, pohladit, osahat. Dozvěděly se, co tato zvířátka mlsají, co mají rády a čím jsou užitečná.

Celý měsíc jsme pak pracovali s tématem listí, plody podzimu, strašidla, pozorování změn v přírodě, počasí. Tato témata jsme zpracovávali výtvarně, využívali jsme pohádkových příběhů, učili se básničky, pohybové hry, tanečky.

Další pěknou akcí v tomto měsíci byl hudební program "Za oponou". Dětské písničky zpracované v moderním pojetí, tanec a zpívání, nějaké poučení zábavnou formou, profesionální hra na klavír a humor byly tím, co dokázalo udržet pozornost a zájem i malých dětí.

No a teď nás čeká kouzelný měsíc plný zázraků a čekání na Ježíška. Tak ať se nám splní všechna přání!

 

Jak jsme prožili říjen

     

Říjen jsme zahájili ovocem a zeleninou a pokračovali tématem zvířátka na poli a v lese. Ve spolupráci s koťátkovou třídou jsme připravili pro rodiče a děti odpolední akci "Podzimní hrátky se zvířátky". Sešli jsme se jedno středeční odpoledne v jídelně školy a vyrobili jsme podzimní lucerničku - sovičku. Rodiče dostali polotovar z papíru a společně jsme postupně výrobek dokončili. Po jeho dokončení se vydali rodiče s dětmi na předem připravená stanoviště podle plánku a cestou plnily děti s pomocí
rodičů jednoduché úkoly: našly šišky pro veverku, nakrmily zajíčka mrkví (hod na cíl), otiskly pavoučky na síť a spočítali je, prolézaly obručí s pavouky, chytaly myšku pro sovu, ježkovi dotvořily bodliny, pro šneka vytvořily ulitu z kaštanů a hledaly shodné listy - pexeso. Po splnění všech úkolů si došly děti pro maličkou odměnu v podobě sušených jablíček a perníčku zpět do školky. Podle ohlasů rodičů a hlavně dětí se akce akce líbila a to je pro nás největší odměnou.

Další pěknou akcí, která se nám i tématem hodila v tomto měsíci byla návštěva divadla "Letadla" s pohádkou "Průzkůmík v lese". Kostýmy, výprava, příběh, humor a písničky, to vše nenechalo děti v klidu a aktivně se do ní zapojovaly.

Užívali jsme si také převážně pěkné podzimní počasí k vycházkám a pozorováním změn ve volné přírodě i dění na zahrádkách.

 

První měsíc u medvídků

   

Zahájili jsme nový školní rok na medvídkové třídě. Ani letos nebyl výjimkou a slzičky tekly proudem. Ale většina dětí si rychle zvykla na odloučení od rodičů, nový režim, pravidla. A i když jsou ještě některá rána uplakaná, jsou to už jen takové dozvuky. A tak jsme se mohli pustit do práce. Naučili jsme se společnému rannímu
pozdravu, zvládli jsme znalost své značky, jména kamarádů, respektovat jednoduchá pravidla.

Máme za sebou téma "Kouzelný domeček". Kde bydlím, s kým bydlím, co všechno má náš domeček, jak vypadá? Téma, které měly děti se svými rodiči za domácí úkol zpracovat dle vlastní fantazie. A že se jim to povedlo!  Ve školce jsme se společně naučili dvě básničky s pohybem o domečku, hledali jsme dvojice stejných domečků, vyčistili jsme s kominíkem komín pomocí tanečku a při pobytech venku pozorovali různé typy domů. No, na začátek jsme toho zvládli docela dost, co říkáte?