Deníček Žabiček

Únor na žabkách
Na sklonku zimy jsme převážnou část měsíce věnovali tématu zdraví. Děti se seznamovaly s lidským tělem, povídali jsme si o tom, jak můžeme o své tělo pečovat, abychom nebyli často nemocní nebo jak předcházet úrazům ve školce či doma. Mj. jsme se naučili, která kost je v těle nejdelší, jakou funkci mají plíce, srdce, žaludek nebo mozek. Vyzkoušeli jsme si činnosti, při kterých jsme zapojili hmat, sluch, chuť, čich a zrak - naše smysly. Celé téma jsme ukončili zajímavým povídáním zdravotní sestry, která nám s plyšovým medvídkem Brumlou předala velmi zajímavé informace, které se mj. týkaly i první pomoci. Naši třídu navštívil také tatínek našeho kamaráda MuDr. Jan Žvaka, který pracuje jako anesteziolog v nemocnici. Děti si na resuscitační figuríně vyzkoušely masáž srdce, plicní ventilaci pomoci ambu-vaku a zjistili jsme, k čemu se používají EKG elektrody a pulsní oxymetr.

V závěru zimy jsme "navštívili" Arktidu a Antarktidu. Děti společně s rodiči vyhledávali z knížek různé zajímavosti a poznatky těchto neobvyklých míst na zeměkouli, které jsme si pak předávali v komunikativním kruhu v mateřské škole. A tajemství pólu ukončilo povídání o letošní zimě.

     

 

Leden patřil přípravám na školu

V lednu jsme se po Vánocích opět vrátili do mateřské školy. Děti byly plné dojmů a zážitků, které jsme si sdělovali nejenom ústně, ale také ve výtvarném vyjádření. Hned na začátku ledna jsme si připomenuli svátek Tří králů a navštívili jsme kostel, kde si děti mohly prohlédnout betlém i krásnou vánoční výzdobu celého interiéru.

V tomto měsíci jsme kladli největší důraz na předškolní vzdělávání spojené s nástupem dětí do 1. třídy. U této příležitosti proběhla třídní schůzka s rodiči s praktickou ukázkou
přímé práce s dětmi. Proběhly individuální konzultace ke školní zralosti a podrobnější informace k zápisu do 1. třídy přednesla p. učitelka ze školy.

K velmi radostným zážitkům patřil maškarní ples s klaunem Hopsalínem, který se uskutečnil po dvouleté covidové pauze v kulturním domě. Kromě originální přehlídky masek, tance a soutěží byla pro všechny připravena pestrá tombola a bohaté pohoštění. Tak za rok zase na shledanou.

     

 

Prosinec byl plný překvapení

Měsíc prosinec byl na "žabičkách" plný překvapení. Celý měsíc se děti nejvíce těšily na Vánoce, ale předcházela tomu celá řada nejrůznějších úkolů, než nastaly nejočekávanější svátky v roce. Děti zdobily třídu, nástěnky, šatnu, plnily úkoly v adventním kalendáři. Učili jsme se básničky a písně o Vánocích, poslouchali jsme koledy a zvládli jsme dramatizaci zimního příběhu O broučcích, kterou jsme zahráli na vánoční besídce všem, kteří nás přišli tento den navštívit do mateřské školy. Doma jsme  společně s rodiči zvládali úkoly v rámci projektu Putování do Betléma. Všechno těšení vyvrcholilo zacinkáním zvonečku, který nám oznámil, že dárečky už jsou pod stromečkem.

V prosinci nás také navštívil Mikuláš se svými společníky čertem a andělem a aby toho nebylo málo, tak nás všechny překvapila bohatá sněhová nadílka, kterou jsme využili k zimním radovánkám na zahradě mateřské školy. A takový byl prosinec na žabičkové třídě.

    

 

Listopad na žabičkách
Měsíc listopad se hned od počátku nesl v duchu kreativního tvoření. Ještě dozníval vliv dětmi oblíbeného "Hallowenu",  už tu byl svatý Martin a nakonec jsme se ocitli v lesní říši. Les, a vše co s ním souvisí, nám přinesl spoustu zajímavých námětů a úkolů. Doma společně s rodiči děti vyráběly z různých přírodnin zajímavé skřítky - podzimníčky, které jsme pak vystavili u vchodu do mateřské školy.

Děti se učily poznávat, pojmenovávat, ale i rozlišovat známé jehličnaté a listnaté stromy. Závěrečnou tečkou byl Den pro veverku, který mj. zahrnoval nejen povídání o oblíbeném zvířátku, ale doma si děti společně s rodiči splnili i jednoduchý domácí úkol, který zahrnoval různé zvláštnosti a informace o veverkách.

I když se obecně listopad nepočítá mezi veselé měsíce, pro nás byl úspěšný a ještě i barevný. Všechny zážitky byly nakonec umocněny čtením neznámých příběhů a pohádek, které v rámci projektu Celé Česko čte dětem přednesly dvě babičky našich dětí.

A jaký bude prosinec? Nechte se překvapit.

 

Barevný říjen

Měsíc říjen nás překvapil nečekaně teplým a slunečným počasím, které mj. vybízelo k delším procházkám a k pobytu na školní zahradě. Děti tak mohly vnímat krásu podzimní přírody na "vlastní oči". Toto období nám přineslo řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. Děti se blíže seznamovaly s přírodou kolem nás pomocí všech smyslů. Pozorovali jsme dozrávající ovoce a zeleninu na zahrádkách a plody jsme pak využili při výtvarných a pracovních činnostech.

Krásné počasí nám také umožnilo uskutečnit koloběžkové závody, které jsme ukončili malováním suchými křídami na asfalt. Naši školku po delší odmlce opět navštívilo divadlo Letadlo s veselou pohádkou se zajímavým názvem Výprava za ledními  medvědy, do které se zapojily jako herci i některé děti.

Během celého měsíce nás provázelo čtení o dvou kamarádech Žaloudkovi a Kaštánkovi. Naučili jsme se nové básně a písně o podzimu a nakonec jsme si zatančili taneček s rozpustilým větrem. 

  

 

První měsíc v naší žabičkové třídě

V září nastoupilo 25 dětí do třídy "žabiček". Sešli se zde kluci a holky z "kuřátkové", "štěňátkové" a "beruškové" třídy. První témata, kterým jsme věnovali pečlivou pozornost, byla zaměřena na nová přátelství a vzájemné poznávání. Děti se mj. seznámily s rituálem naší třídy a pravidly, která by nám měla vzájemné soužití usnadnit. Naše činnosti, vzhledem k deštivému a studenému počasí, probíhaly hlavně uvnitř mateřské školy. Společně jsme zpívali, cvičili, hráli si spolu, věnovali se výtvarným a pracovním činnostem, zaměřili jsme se na rozvoj grafomotoriky a v krátkém čase jsme nacvičili program pro jubilanty naší obce.

Vzhledem k nepříznivému počasí neproběhla tradiční zářijová akce "Malování na chodník". Na konci měsíce jsme přivítali první podzimní den a veškeré aktivity jsme nasměřovali k přicházejícímu podzimu.

Do dalšího měsíce bychom si přáli více sluníčka, ať si můžeme ještě užívat společných radovánek venku a na zahradě mateřské školy.