Deníček Žabiček

Barevný říjen

Měsíc říjen nás překvapil nečekaně teplým a slunečným počasím, které mj. vybízelo k delším procházkám a k pobytu na školní zahradě. Děti tak mohly vnímat krásu podzimní přírody na "vlastní oči". Toto období nám přineslo řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. Děti se blíže seznamovaly s přírodou kolem nás pomocí všech smyslů. Pozorovali jsme dozrávající ovoce a zeleninu na zahrádkách a plody jsme pak využili při výtvarných a pracovních činnostech.

Krásné počasí nám také umožnilo uskutečnit koloběžkové závody, které jsme ukončili malováním suchými křídami na asfalt. Naši školku po delší odmlce opět navštívilo divadlo Letadlo s veselou pohádkou se zajímavým názvem Výprava za ledními  medvědy, do které se zapojily jako herci i některé děti.

Během celého měsíce nás provázelo čtení o dvou kamarádech Žaloudkovi a Kaštánkovi. Naučili jsme se nové básně a písně o podzimu a nakonec jsme si zatančili taneček s rozpustilým větrem. 

  

 

První měsíc v naší žabičkové třídě

V září nastoupilo 25 dětí do třídy "žabiček". Sešli se zde kluci a holky z "kuřátkové", "štěňátkové" a "beruškové" třídy. První témata, kterým jsme věnovali pečlivou pozornost, byla zaměřena na nová přátelství a vzájemné poznávání. Děti se mj. seznámily s rituálem naší třídy a pravidly, která by nám měla vzájemné soužití usnadnit. Naše činnosti, vzhledem k deštivému a studenému počasí, probíhaly hlavně uvnitř mateřské školy. Společně jsme zpívali, cvičili, hráli si spolu, věnovali se výtvarným a pracovním činnostem, zaměřili jsme se na rozvoj grafomotoriky a v krátkém čase jsme nacvičili program pro jubilanty naší obce.

Vzhledem k nepříznivému počasí neproběhla tradiční zářijová akce "Malování na chodník". Na konci měsíce jsme přivítali první podzimní den a veškeré aktivity jsme nasměřovali k přicházejícímu podzimu.

Do dalšího měsíce bychom si přáli více sluníčka, ať si můžeme ještě užívat společných radovánek venku a na zahradě mateřské školy.