Deníček Žabiček

Květen patřil maminkám

Na začátku května jsme se pečlivě připravovali na oslavu Dne matek. Maminka. Pouhé jedno slovo, tři slabiky, sedm písmen, ale jaké množství pocitů a vzpomínek v sobě skrývá. Maminka se o nás stará od narození, prožívá s námi všechny úspěchy i neúspěchy, raduje se s námi, pomazlí se s námi, když je nám smutno, můžeme se na ni kdykoli obrátit. Bez mateřské lásky by byl den šedivý, pošmourný.

Letos jsme všechny maminky, ale i babičky, pozvali na besídku do naší třídy. Básničky střídaly písničky, překvapil nás test, jak znám svoji maminku a nechybělo ani "křeslo pro hosta". Na závěr jsme si zatančili s barevným padákem. Odměnou pro všechny bylo bohaté občerstvení u kávy a předání vlastnoručně vyrobených dárečků a přáníček.

K zajímavým akcím tohoto měsíce patřil projektový den "Čisté ruce". Cílem tohoto programu bylo osvojení správného návyku mytí rukou, které je důležitým nástrojem v prevenci a podpoře vlastního zdraví. Děti si pod odborným vedením vyzkoušely správnou hygienu rukou a mohly si také prohlédnout vybavení sanitky.

Závěr měsíce patřil již skoro prázdninovým tématům jako je "vodní říše" a "moře". Nechyběl námořnický den, stavění majáků, lovení rybiček a stavba lodi pro všechny děti.

     

 

Velikonoční duben

V dubnu jsme věnovali většinu času jarním tradicím, především pak Velikonocím. Abychom si to náležitě užili, začínali jsme s těmito svátky v předstihu. Děti si donesly do mateřské školy vyfouknutá vajíčka, pro která jsme pak vyráběli zaječí stojánky. Také jsme sadili jarní obilí a učili se tradiční i netradiční velikonoční koledování. Chlapci měli za úkol připravit si doma pomlázku, kterou pak otestovali na svých kamarádkách. Snad to holky moc nebolelo a každý koledník si vykoledoval malou dobrůtku.

Zajímavou akcí tohoto měsíce byl výlet do Planetária, které nabízí vzdělávací pořady připravené na míru jednotlivým věkovým skupinám. Jádrem programu byl celooblohový pořad, který trval zhruba hodinu a skládal se z živě moderované části a filmu. Děti si prohlédly prostředí planetária a seznámily se s různými zajímavostmi
vesmíru. Planetárium Ostrava nabízí chytrou zábavu a vzdělávání pro návštěvníky všech věkových kategorií. Jeho jedinečnost spočívá v moderních technologiích, které jsou využívány k zobrazení dokonalé hvězdné oblohy.

V tomto měsíci byly děti u zápisu do první třídy. Pro všechny to byl jistě nezapomenutelný den a všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo.

     

 

Březen byl plný zážitků

V měsíci březnu jsme se všichni začali těšit na jaro, sluníčko a teplé počasí, které nám tolik chybělo v zimních měsících. Hned na začátku měsíce jsme ukončili téma "zdraví". Děti se nejenom seznámily s lidským tělem, ale také získaly informace o tom, jak o své zdraví pečovat. V rámci tohoto tématu navštívil naší třídu MuDr. Jan Žvaka, tatínek našeho kamaráda, který pracuje jako anesteziolog v nemocnici. Děti si na resuscitační figuríně vyzkoušely masáž srdce, plicní ventilaci pomoci ambu-vaku a zjistili jsme, k čemu se používají EKG elektrody a pulsní oxymetr. Že je to práce náročná jsme se mohli všichni přesvědčit osobně a povolání lékaře je ve všech směrech obdivuhodné.

Nastupující jaro vybízelo k vyprávění o přírodě. Děti si všímaly postupných změn nejen v počasí, ale hovořily také o návratu stěhovavých ptáků a nové poznatky jsme získali i ze života hmyzu. Prostor pro tvořivost jsme uplatnili v "barevném" týdnu, kde jsme si mimochodem mohli vyzkoušet, jak vznikají nové barvy jejich vzájemným mícháním.

V tomto měsíci k nám nastoupila naše nová kamarádka z Ukrajiny. Pro svou přátelskou povahu a otevřenost si Anastasia získala srdce nás všech. Celý březen jsme ukončili jarním čarováním s kouzelníkem Alešem Krejčím, který si pro nás připravil velice originální a nezapomenutelný program. 


     

 

Jak jsme prožili únor

Protože je únor posledním zimním měsícem, zavítali jsme hned na začátku přímo na severní pól a to rovnou na Arktidu. Prostřednictvím obrázků se děti seznámily se životem tamních obyvatel - Eskymáků. Popisovaly a pojmenovávaly známá zvířata, která mají svůj domov právě na severu. Z lega jsme si pak postavili ledovou planetu.

V tomto měsíci jsme se ještě jednou vrátili do pohádky. Povídali jsme si o tom, kterou pohádkovou knížku mají děti, ale i rodiče nejraději, jaké známe pohádkové bytosti a navštívil jsme také místní knihovnu, kde jsme si mohli některé knihy prohlédnout osobně. Ve třídě jsme si vyrobili miniknížečku O řepě a pohádku jsme si zahráli.

Posledním tématem bylo "zdraví". Děti se seznamovaly s  lidským tělem, jak se bránit nemoci a jak předcházet úrazům ve škole i doma. Naši třídu navštívila zdravotní sestra - maminka našeho kamaráda - která nám s plyšovým medvídkem Brumlou předala velmi zajímavé informace, které se mj. týkaly i první pomoci.

Teď už se těšíme všichni na jaro.

     

 

Po Vánocích opět ve školce

V lednu jsme se po Vánocích opět vrátili do mateřské školy. Děti si vzájemně sdělovaly zážitky a dojmy z Vánoc, připomněli jsme si svátek Tří králů a navštívili jsme kostel, kde si děti prohlédly krásný betlém.

V tomto období byla pro děti připravena řada zajímavých a příjemných aktivit. Pobyt venku, pokud napadl sníh, jsme trávili především na školní zahradě. Děti si užívaly sníh a zimní počasí opravdu naplno. Stavěly sněhuláky, sjížděly kopec na "lopatách", koulovaly se nebo otiskovaly své stopy. Ve třídě jsme se učili nejrůznějším a netradičním technikám, kterými jsme rozvíjeli pracovní a výtvarné  dovednosti dětí. Nejvíce zaujalo inkoustování se solí nebo se zmizíkem a nevšedním zážitkem byly  pokusy s ledem.

V tomto měsíci na naší třídě proběhla praxe studentky střední pedagogické školy a spolu s ní se děti na celý týden ocitly v pohádkách.  Pro rodiče byla připravena třídní schůzka spojena s praktickou ukázkou přímé práce s dětmi. Proběhly také individuální konzultace ke školní zralosti a podrobnější informace k zápisu přednesla paní učitelka z první třídy. Tímto byl ukončen měsíc na "žabičkách".

     

 

Prosinec je tady!

Vánoce v mateřské škole patří k nejkrásnějšímu a nejoblíbenějšímu období v roce. Jsou opředeny zvláštním kouzlem, které je spojeno s množstvím zvyků a tradic. Nejde jen o nazdobený stromeček a dárky. Je to čas, kdy se snažíme ztišit, naslouchat jeden druhému. Také letos jsme využívali tuto dobu k tomu, abychom společně strávili hezké
chvíle pohody a klidu. Povídali jsme si o tom, jak slavili Vánoce naši předci a jak je slavíme dnes, jaké jsou vánoční symboly a tradiční pokrmy, ochutnávali jsme cukroví, četli si adventní příběhy a pohádky. Poslouchali jsme a zpívali koledy a písně o Vánocích.

Všem těmto přípravám předcházel hned na začátku prosince příchod Mikuláše, anděla a čerta. Celou dobu adventní nás provázelo každodenní losování vánočního stromečku,
který měl na každý den překvapení pro každého z nás. K tomu jsme plnili úkoly adventního deníčku a nechyběla každoroční Cesta do Betléma, do které se zapojila celá rodina. Rodiče se svými dětmi například vyráběli krásné anděly a originální vánoční ozdoby na stromeček v naší třídě. V rámci vánočního dne jsme dotančili až ke stromečku s dárky. Takové byly sváteční dny naší třídy.

         

 

Listopad na žabičkách

V listopadu jsme se soustředili na témata související s přírodou, která se pomalu chystá k zimnímu spánku. Ještě na začátku měsíce jsme se trošku vrátili k oblíbenému
svátku - Halloweenu. Děti si mohly vyrobit kouzelnou lampičku, jednoduchými a zajímavými postupy vytvářely čarodějné lektvary a nechyběla ani jízda na koštěti.

Ve zbývajících dnech jsme si povídali o přírodě v lese - jaká zvířata tam žijí, jak se jmenují jednotlivé stromy a jaký je rozdíl mezi smíšeným, listnatým a jehličnatým lesem. Děti také hovořily o tom, jak se máme v lese chovat a proč musíme lesy chránit.

Na konci měsíce jsme zabrousili do blížícího se adventu a téma "andělské oblohy" nás naladilo do nadcházejícího období ztišení a očekávání. Děti si vyzkoušely nové výtvarné techniky, například barvení krepovým papírem nebo polotransparetní malování temperovými barvami.

V tomto měsíci jsme také mohli shlédnout pohádku Průzkumníci v Africe, společnosti Letadlo, a s ilustrátorem Adolfem Dudkem jsme se ocitli v Pohádkovém malování. Obě pohádky tak přispěly k radostnému prožívání volnočasových chvil v mateřské škole.

         

 

Říjen na žabičkách

Měsíc říjen nám představil podzimní zahradu. Děti se seznamovaly s různými druhy ovoce a zeleniny a jejich významem pro náš život a naši výživu. S kamarádem ježkem se děti naučily písně a básně o podzimu, hráli jsme hry zaměřené na rovnováhu a balancování.

V tomto měsíci jsme měli možnost zúčastnit se různých vzdělávacích projektů. Navštívily nás Zoubkové víly, které nás seznámily s tím, jak je důležitá ústní hygiena a proč musíme o své zuby pečovat. Další projekt nás zavedl do světa zajímavých pokusů, kde si děti mohly například vyrobit duhový papír. Ten nám pak posloužil k výrobě narozeninových přání, které jsme věnovali charitě v rámci celosvětové akci na pomoc misijím.

Ke konci října jsme podnikli u příležitosti Dne stromů výlet do nedaleké pískovny. Děti cestou sbíraly různé přírodniny a všímaly si, jak je krásná a barevná příroda v této roční době. V mateřské škole jsme si mohli z těchto materiálů vyzkoušet zajímavé konstruování a s písničkou Zdeňka Svěráka o stromech, jsme se rozloučili s tímto netradičním dnem.

V říjnu nás opět navštívili malí bajslíři a tentokrát jsme si vyrobili dřevěnou medaili. Celý měsíc jsme ukončili domácím vyráběním jogurtů. K nejsilnějším zážitkům ale patřila pohádka Utíkej, myško, utíkej, kterou jsme shlédli v loutkovém divadle v Ostravě.

         

 

Měsíc září v naší třídě

1. září nastoupilo do mateřské školy, třídy Žabiček, 26 dětí, které se postupě adaptovaly na nové prostředí, paní učitelky i nové kamarády. Během celého měsíce se děti seznámily s tématy, které jim pomohly navzájem se poznávat a také se lépe zařadit do nového kolektivu.

V druhé polovině měsíce měli kluci i holky možnost získat více poznatků o podzimním počasí a o zábavu se postarali podzimní i pohádkoví dráčci, kteří dětem přiblížili informace z různých oblastí vzdělávacího procesu. Na začátku září jsme se s dětmi vypravili na delší procházku do "Důlku", kde jsme mohli nerušeně pozorovat zvířata u jednoho z našich kamarádů. Povídali jsme si o užitku zvířat, ale také o tom, jak se máme o ně starat.

V rámci polytechnických dovedností proběhla na naší třídě akce "Malý bajslíř", kde jsme si pod vedení zkušeného pana učitele všichni vyrobili dětské funkční hrábě. Dětem se tato akce velmi líbila, hlavně zatloukání jenotlivých kolíčků opravdovým kladívkem.

K další milým návštěvám a činnostm patřila beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, která dětem nejenom představila své knihy, ale také jsme si všichni společně zahráli pohádku. Září bylo zkrátka plné zážitků a my se už těšíme, co nám přinese měsíc říjen.