LV - organizační pokyny

KOMPLETNÍ POKYNY VE FORMÁTU PDF (VČETNĚ NÁVRATKY K TISKU) ZDE. 

Organizační pokyny pro účastníky lyžařsko-snowboardového kurzu (LK)

6. 2. – 10. 2. 2023, Ski Park Grúň Staré Hamry

 

Sraz:                      Pondělí 6. 2. v 6:20 hodin na parkovišti u hřiště FK Bolatice.

Návrat:                Pátek 10. 2. přibližně v 11:30 hodin na parkovišti FK Bolatice.

------

Kurz začíná v pondělí, po přesunu připravíme výzbroj a dopoledne začneme s výukou na svahu, následuje oběd, příprava výzbroje a odpolední program na lyžích. Žáci tedy musí cestovat v lyžařském oblečení, ale je důležité, aby měli pohodlnou obuv (ne lyžáky), protože k ubytování se jde pěšky přibližně 3 km (bez zavazadel).

Stručný program LV: Lyžovat budeme 2x denně, večer společný program, následují soutěže připravené jednotlivými družstvy. Ve středu je zařazeno odpočinkové odpoledne s vycházkou po okolí, čtvrtek pak dopolední trénink a odpoledne zápolení v obřím slalomu, slavnostní vyhlášení a možná i diskotéka (uvidíme :-). V pátek ráno posnídáme, naložíme zavazadla a pochodujeme k autobusu. Výuku lyžování i snowboardingu garantují instruktoři školního lyžovaní (učitelé) a snowboardingu, všichni s licencí ČSTV.

Pro celý kurz (i cestu) platí školní řád v plném znění doplněný o řád LV, tyto řády jsou k dispozici k nahlédnutí ve škole, nebo na webu školy (www.zsbolatice.cz). Zejména zde zdůrazňuji poslední bod řádu LV, který zní takto:  Porušení řádu LV se trestá dle stupně provinění až vyloučením z dalšího pobytu na kurzu bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Cestu zpět z kurzu musí zajistit neprodleně zákonní zástupci vyloučeného žáka.

 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) odstřihněte a odevzdejte vedoucímu kurzu (D. Neuvald) při nástupu do autobusu! Kdo nebude mít tento ústřižek řádně vyplněn nebo ho neodevzdá, nemůže se LV zúčastnit. Za jméno vašeho dítěte prosím uveďte jeho zkušenost s lyžováním respektive snowboardingem, tato informace slouží pro snadnější zařazení do družstev (nebudeme děti pro rozřazení pouštět ze svahu). Pokud Vaše dítě užívá pravidelně léky, nebo je jakýmkoli způsobem omezeno prosím o zapsání informací na druhou stranu prohlášení.

 


 

 

FORMÁT PDF VČETNĚ NÁVRÁTKY ZDE.

Lyžařský kurz (LK)

Termín:           Pondělí 22. 1. –  pátek 26. 1. 2024

Místo:             SKI ARÁL GRÚŇ, Staré Hamry (bývalá chata MSA).

 

Jako každý rok naše škola pořádá pro žáky 8. tříd lyžařský kurz, který je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro zdatnější lyžaře/snowboardisty. Celková cena kurzu by neměla překročit částku 5.500 Kč. V ceně kurzu je zahrnuta doprava tam i zpět, 4x ubytování s plnou penzí a pitným režimem, pětidenní skipas na sedačkové lanovce a doprava zavazadel. Záloha ve výši 3 000 Kč musí být uhrazena do středy 30. listopadu 2023 na náš účet.

PLATEBNÍ ÚDAJE: 1847209349/0800    VS: 8888    POZNÁMKA: Jméno a příjmení žáka (např. Jan Novák).

 

Zbytek částky se hradí po návratu a konečném vyúčtování. Záloha je v případě neúčasti (úraz, nemoc) žáka vrácena.

Vyplňte prosím závazně níže uvedenou návratku a obratem pošlete zpět. Družstvo snowboardu vznikne pouze v případě zájmu minimálně 8 žáků (a za předpokladu, že najdeme šikovného instruktora), v opačném případě budou automaticky přeřazeni do družstva lyžařů. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů mě kontaktujte buď osobně ve škole, emailem, nebo telefonicky.

Telefon ZŠ: 553 655 252, mobil ZŠ:  777 736 622, email: reditel@zsbolatice.cz.

V případě nevhodného chování žáka v průběhu pololetí může být účast na kurzu zamítnuta (záloha bude vrácena).