Prevence

Pokud Tě něco trápí, nebo budeš chtít oznámit něco důležitého, můžete to zkusit těmito způsoby:

1) Vhodit písemný vzkaz do poštovní schránky u hlavního vchodu

2) Napsat email na lenka.jordanova@zsbolatice.cz

3) Telefonicky na čísle 553 655 252


Pokud se nechceš s problémem obracet na nikoho ve škole, zkus prosím zdarma zavolat anonymní Linku bezbečí na telefonu 116 111.

Nebo se podívej na jejich web https://www.linkabezpeci.cz/

 

Metodička prevence: Mgr. Lenka Jordánová
telefon: 553 655 252, 777 736 622
e-mail: lenka.jordanova@zsbolatice.cz


Konzultace pro žáky a rodiče: dle domluvy

Preventivní program školy

Preventivní program slouží žákům, pedagogům i rodičům. Snaží se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, předcházení rizikovým jevům chování, podílení rodičů na dění ve škole a zvyšování profesní připravenosti pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. Vzdělává žáky o patologických závislostech a negativních jevech, učí je jejich odmítání.

Prevence sociálně patologických jevů je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

1) Tematické bloky zaměřené na prevenci v rámci výuky jednotlivých předmětů

(1. - 9. ročník)

2) Bloky primární prevence (4. - 9. ročník) - spolupráce s odbornými pracovišti 

3) Kurzy a besedy (1. - 9. ročník) - spolupráce s HZS, , Policií ČR, Městskou policií...

4) Školení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

5) Zapojení rodičů do činnosti školy - Školská rada, Kolektiv rodičů, přednášky,

 

Chceš vědět, jaké nástrahy na tebe čekají na internetu? Jak se na internetu chovat nebo čeho se vyvarovat?

Rodiče, chcete vědět, jaké nástrahy čekají na Vás a Vaše děti na internetu? Jak se na internetu chovat nebo čeho se vyvarovat?

 

Klikněte na obrázek a dozvíte se více.