Prevence

Pokud Tě něco trápí nebo budeš chtít oznámit něco důležitého, můžeš to zkusit těmito způsoby:

1) Vhodit písemný vzkaz do poštovní schránky u hlavního vchodu

2) Napsat email na lenka.jordanova@zsbolatice.cz

3) Telefonicky na čísle 553 655 252

 

Pokud se nechceš s problémem obracet na nikoho ve škole, můžeš zdarma zavolat na anonymní Linku bezbečí na telefonu 116 111 nebo se podívej na jejich web https://www.linkabezpeci.cz/

Metodička prevence: Mgr. Lenka Jordánová
telefon: 553 655 252, 777 736 622
e-mail: lenka.jordanova@zsbolatice.cz

Výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Lenka Lasáková

telefon: 553 655 252, 777 736 622
e-mail: lenka.lasakova@zsbolatice.cz

 

Pro rodiče:

Kde je možné nalézt odbornou pomoc:

Psychologické vyšetření je možné absolvovat v Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě. Rodiče si telefonicky zažádají o termín vyšetření na čísle 53 62 27 68, 553 62 57 36. Žádost si mohou rodiče stáhnout z jejich stránek ZDE nebo jim ji poskytne výchovná poradkyně. K tomu se přikládá zpráva školy, kterou vyplňuje třídní učitel, případně výchovná poradkyně. Tato péče je vždy zdarma a z vyhlášky vyplývá pro PPP povinnost poskytnout termín do tří měsíců od podání žádosti.

V Opavě letos na podzim otevřely službu dětského psychologického poradenství čtyři psycholožky, které slibují termín první konzultace do jednoho měsíce. Objednávky jsou možné přímo přes jejich webové stránky, které naleznete ZDE. Nabízejí jak dlouhodobou terapii, tak jednorázovou konzultaci pro děti i rodiče. Není nutné doporučení lékaře. Cena jedné konzultace (60 minut) je 700 Kč. Na tyto psycholožky mám dobré recenze a nebojím se je doporučit. 

S převážně výchovnými problémy je možné obrátit se na Středisko výchovné péče (SVP). Sídlí také v Opavě a i zde je součástí péče psychologické vyšetření. Objednat se je možné na těchto kontaktech: tel. +420 770 139 474, +420 770 139 493, email: svpopava@svp-ostrava.cz. Stejně jako u PPP je i zde péče zdarma. Přehled o poskytovaných službách naleznete na jejich webu - ZDE.  

V případě naléhavé krátkodobé pomoci je možné navštívit Krizové centrum pro děti a rodinu v Ostravě na adrese Syllabova 1161/19, Ostrava – Vítkovice, v pondělí a středu mezi 8. a 15. hodinou bez objednání, je možné se i objednat na kontaktech: 778 111 281 nebo kcd@css-ostrava.cz. Tato pomoc je bezplatná a anonymní. Informace, komu je služba určena a jak funguje, naleznete ZDE. Pod stejnou organizací pracuje i Rodinná poradna, více informací ZDE.

Informační letáky pro rodiče:

E-cigarety

Nikotinové sáčky

Kratom

Web děti a závislosti

Preventivní program školy:

Preventivní program slouží žákům, pedagogům i rodičům. Snaží se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, předcházení rizikovým jevům chování, podílení rodičů na dění ve škole a zvyšování profesní připravenosti pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. Vzdělává žáky o patologických závislostech a negativních jevech, učí je jejich odmítání.

Prevence sociálně patologických jevů je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

1) Tematické bloky zaměřené na prevenci v rámci výuky jednotlivých předmětů

(1. - 9. ročník)

2) Bloky primární prevence (4. - 9. ročník) - spolupráce s odbornými pracovišti 

3) Kurzy a besedy (1. - 9. ročník) - spolupráce s HZS, Policií ČR, Městskou policií...

4) Školení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

5) Zapojení rodičů do činnosti školy - Školská rada, Kolektiv rodičů, přednášky,

 

Chceš vědět, jaké nástrahy na tebe čekají na internetu? Jak se na internetu chovat nebo čeho se vyvarovat?

Rodiče, chcete vědět, jaké nástrahy čekají na Vás a Vaše děti na internetu? Jak se na internetu chovat nebo čeho se vyvarovat?

 

Klikněte na obrázek a dozvíte se více.