Bezpečně do školy na kole i pěšky

Takto zní název projektu, který si kladl za cíl zlepšení podmínek pro výuku dopravní výchovy a zájmové činnosti dětí na naší škole. Na obnovu stávajícího stavu dopravního hřiště a jeho vybavení, včetně čtyřech jízdních kol, přispěla částkou 25.000 Kč společnost Arcelor Mittal. Díky zaměstnanci společnosti panu Vojtěchu Sokolovi jsme navíc získali velmi šikovného pomocníka při realizaci.

V rámci projektu bylo obnoveno a doplněno vodorovné dopravní značení, zhotoveny přenosné dopravní značky a zakoupena čtyři jízdní kola. Přínosem tohoto projektu je zkvalitnění výuky dopravní výchovy na škole a rovněž výrazné zlepšení podmínek pro fungování dopravního kroužku, který na škole funguje již řadu let. Děti se tak budou lépe orientovat v silničním provozu a dopravních situacích, ve kterých se pohybují cestou do školy nebo ze školy. V neposlední řadě vznikl pěkně upravený prostor v areálu školy.
Rádi bychom poděkovali panu Vojtěchu Sokolovi, za velké množství hodin, které věnoval přípravě a realizaci projektu, především při zhotovení svislého dopravního značení.
Děkujeme rovněž firmě Arcelor Mittal, která poskytla finanční prostředky ve výši 25. 000 Kč.

Fotky zde.