Comenius 2013 - 2015

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou především učitelé a pedagogičtí pracovníci, ale také žáci a studenti,  působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Naše škola uspěla s žádostí o grant v období 2013 - 2015. Název projektu je "Pracovní příležitosti v Evropě."  Do projektu je zapojeno celkem šest škol z různých evropských zemí. Zapojené školy  během dvou let úzce spolupracují a to jak elektronickou cestou tak formou setkávání se na jednotlivých partnerských školách. V tomto období spolupracuje těchto šest škol:

1. Schule Altstadt Grund - und Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg (Německo)

2. Colegio Publico Los Llanos (Španělsko)

3. 2nd Gymnasium of Aspropyrgos (Řecko)

4. Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Rudach- Szkola Potdstawowa im Jana III Sobieskiego w Rudach (Polsko)

5. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace

6. Brückenschule, Neue Mittelschule der Stadt Wien (Rakousko)

První setkání se uskutečnilo v Bolaticích v období 21. -  25. října 2013. 

Poslední týden v říjnu navštívili naši školu učitelé a žáci z družebních škol v rámci realizace projektu COMENIUS. Projekt je financován z grantu EU.

Škola je zapojena do realizace mezinárodního partnerství škol již více než 10 let. V roce 2013 až 2015 je náplň spolupráce zaměřena na pracovní příležitosti v zemích EU.

Na pracovní návštěvu k nám přijeli:

- 3 učitelé a 4 žáci z Rakouska (Vídeň)

- 3 učitelé a 3 žáci z Německa (Rendsburk)

- 3 učitelé ze Španělska (Torrox)

- 3 učitelé a 10 žáků z Polska (Rudy)

- 1 učitel z Řecka (Atény)

Kromě řady vzájemných podnětných diskusí, které se týkaly převážně školské problematiky, hosty zaujala nejvíce exkurze do firmy LANEX Bolatice. Prohlídka výrobních hal byla doplněna výborným výkladem pana Petra Waliszewského. Děkujeme také panu starostovi Mgr. Herbertu Paverovi za přijetí a občerstvení nemalé "delegace" našich hostů na obecním úřadě.

Dalším zajímavou aktivitou byla návštěva prohlídka NKP Dolní Vítkovice a města Ostravy, nebo návštěva Slezského muzea v Opavě. Také prohlídka pivovaru v Rohově patřila ke zpestření získávaných poznatků.

V příštím roce je plánovaná návštěva našich žáků a učitelů v Rakousku a Španělsku.

Na fotky se můžete podívat zde.