Eroregion SILESIA

 

Ve dnech 9. 9. až 17. 9. 2013 probíhal na naší škole projekt s názvem „Sportem a turistikou poznej historii i současnost našeho regionu". Cílem bylo zábavnou formou seznámit žáky s historií i současností zdejšího regionu, ale především získávání nových přátelských vztahů mezi žáky naší a polské školy, jejich rodiči a pedagogy.

Rádi bychom tímto vyjádřili velké díky zejména rodičům našich žáků, kteří v době trvání projektu poskytli hostům svou pohostinností veškerý komfort a pohodlí a aktivně se podíleli na zdárném průběhu projektu.

Celý průběh projektu ve fotogalerii zde. 

Film vytvořený žáky zde. 

Video ze slavnostního zahájení projektu zde.

Video ze slavnostního ukončení projektu zde.

Program hlavních aktivit projektu zde.

Naše škola uspěla s žádostí o dotaci na projekt předložený v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia s názvem: Sportem a turistikou poznej historii i současnost našeho regionu.Tento projekt bude probíhat na škole během měsíce září. Další informace o projektu se dočtete níže, začátkem září také zašleme informační letáčky (na tomto místě webu rovněž naleznete všechny informace). Žáci budou o projektu informovány prostřednictvím svých třídních učitelů.

Základní škola Bolatice spolupracuje již více než 12 let s polskou školou v Rudách. Za tu dobu bylo navázáno mnoho přátelských vztahů, realizována řada společných akcí. Do obou škol však stále přicházejí noví žáci, a proto je vhodné v aktivitách pokračovat a vytvářet podmínky pro vznik nových přátelských kontaktů, aby i noví žáci měli možnost se navzájem poznat.

Jednou z možností je "Žákovská výměna". Jedná se o pobyty skupiny našich žáků školy v Rudách, a naopak skupiny polských žáků v Bolaticích. Žáci jsou ubytováni v rodinách a během pobytu poznávají a porovnávají prostředí a celkové podmínky pro realizaci svých zájmů a zálib. Během měsíce září přivítáme skupinu asi 15 žáků polské školy v Bolaticích. Chceme pro ně připravit zajímavý program, jehož hlavní náplní bude seznámit žáky přitažlivou formou s historií Bolatic a s historií dalších zajímavých míst v regionu. Návštěvu historicky zajímavých míst spojíme s turistikou, sportováním a dalšími pohybovými aktivitami.

Vybrané lokality:

Skanzen v Bolaticích, Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum. Důvodem je srovnání obou skanzenů - kulturního dědictví našich předků, doplněné turistickým výletem lanovkou na Radhošť /Pustevny, socha Radegasta, Kaple sv. Cyrila a Metoděje/; Štramberk - prohlídka historického náměstí, Zámecký vrch - Trúba Ostrava - prohlídka krajského města, Národní kulturní památka - Dolní oblast Vítkovic. Ze sportovních a pohybových aktivit jsme se zaměřili převážně na současně vyhledávané sporty, které budou pro žáky zajímavé. Poslední den pobytu bude uspořádáno společné celkové hodnocení celé akce za účasti zainteresovaných žáků a jejich rodičů /rodičů našich i polských žáků v prostorách bolatické školy.