Měj své kolo pod kontrolou!

Takto zní název projektu, který si kladl za cíl zlepšení podmínek pro výuku dopravní výchovy a zájmové činnosti dětí na naší škole. Na obnovu stávajícího stavu dopravního hřiště a jeho vybavení, přispěla částkou 15.000 Kč společnost Arcelor Mittal. Díky zaměstnanci společnosti panu Vojtěchu Sokolovi jsme navíc získali velmi šikovného a pracovitého pomocníka při realizaci.

V rámci projektu bylo obnoveno a doplněno vodorovné dopravní značení, které je zapotřebí zejména pro jízdu zručnosti, která je součástí soutěže mladých cyklistů, ve které má naše škola již dlouhodobě úspěšná. Přínosem tohoto projektu je také zkvalitnění podmínek pro výuku dopravní výchovy na naší škole a rovněž výrazné zlepšení podmínek pro fungování dopravního kroužku, který na škole působí již řadu let. Děti se tak budou lépe orientovat v silničním provozu a nebezpečných dopravních situacích, ve kterých se pohybují cestou do školy nebo ze školy. V neposlední řadě vznikl pěkně upravený prostor v areálu školy.

Rád bych poděkoval panu Vojtěchu Sokolovi, za mnoho odpracovaných hodin, které věnoval přípravě a realizaci projektu.
Děkujeme rovněž firmě Arcelor Mittal, která poskytla finanční prostředky ve výši 15. 000 Kč a věříme, že (alespoň někteří) žáci budou mít svá kola pod kontrolou.