OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Naše škola je již řadu let zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, kde žáci na 1. stupni dostávají dvakrát měsíčně ovocno-zeleninový balíček.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Více o projektu se dozvíte na http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/