Šablony III

 

 

 


Název a registrační číslo projektu:  „063 Šablony III. Bolatice“ - „Šablony III Bolatice“, RČ: „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017587

Spolufinancováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV).


Tento projekt je na naší škole realizován

od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022


I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy jsme získali částku bezmála 1,3 milionu korun.  Díky této podpoře můžeme na dobu dvou let zaměstnat dva odborné pracovníky, doučovat žáky orhožené školním neúspěchem, nakoupit potřebné pomůcky a připravit projektové dny ve výuce. Ve škole působí školní speciální pedagog a v mateřské škole působí také jeden školní asistent. 

V mateřské škole působí asistent  zejména u dětí, které mají zdravotní problémy. V mateřské škole jsou také prostředky vázány na vzdělávací aktivity vztahující se k inkluzi, přechodu dětí do základní školy a projektové dny ve výuce. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.