ŠABLONY OP JAK

 

Název a registrační číslo projektu:  „Šablony IV Bolatice“ , RČ: „CZ.02.02.XX/00/22_002/0000383

Spolufinancováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (Operační program Jan Amos Komenský).


Tento projekt je na naší škole realizován od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025


I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy jsme získali částku bezmála 4,7 milionu korun.  Díky této podpoře můžeme na dobu tří let zaměstnat dva odborné pracovníky, doučovat žáky orhožené školním neúspěchem, nakoupit potřebné pomůcky a připravit projektové dny ve výuce. Ve škole působí školní speciální pedagog a v mateřské škole působí také jeden školní asistent.