Zkvalitnění výuky cizích jazyků - výzva 56

 

Název projektu: Zkvalitnění výuky cizích jazyků

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1068 

 

Jazykový kurz pro učitele - Velká Británie, Malta

V rámci projektu v průběhu letních prázdnin vycestovalo celkem devět učitelů naší školy na intenzivní jazykový kurz angličtiny. Podmínkou bylo, že kurz musí trvat nejméně deset pracovních dnů a musí probíhat v zemi, kde je angličtina úředním jazykem v minimálním rozsahu 50 vyučovacích hodin. Rovněž bylo potřeba získat certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Z naší strany byla výuka podpořena i výběrem ubytování, protože učitelé nebyli ubytováni na hotelu, ale v hostitelských rodinách, kde probíhala výuka v praxi. Kurzy byly zaměřeny i nové výukové metody, formy a trendy ve výuce cizích jazyků. Pevně věřím, že absolvování těchto kurzů bude mít pozitivní efekt na zkvalitnění výuky angličtiny na naší škole.

 

Jazykový kurz pro žáky - Oxford, Velká Británie

Naše škola uspěla s projektovou žádostí a obdržela tak finanční prostředky z EU a MŠMT na zahraniční jazykový kurz pro žáky. Pro pobyt jsme vybrali prostředí jednoho z nejznámějších univerzitních měst - Oxfordu, kde jednak probíhaly kurzy angličtiny a zároveň to nebylo daleko na další zajímavá místa Anglie. Jsme velice rádi, že i přes tragické události v Paříži, které se udály den před plánovaným odjezdem, se na kurz vydali všichni přihlášení žáci a především se v pořádku vrátili domů. Doufáme, že kurz byl pro žáky velice zajímavý a bude žáky nadále motivovat ve studiu angličtiny. Rád bych poděkoval svým kolegyním, které žáky na cestě doprovázely, protože bez jejich zájmu by jazykový kurz nebylo možno uskutečnit.