063 Šablony II. Bolatice

Název a registrační číslo projektu:  „063 Šablony II Bolatice“ - „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001599“

 

 

  Spolufinancováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV).


Tento projekt je na naší škole realizován

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020


 

I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy jsme získali částku bezmála 2,3 milionu korun.  Díky této podpoře jsme mohli na dobu dvou let zaměstnat tři odborné pracovníky, vybavit jednu speciální učebnu s počítači a nakoupit potřebné pomůcky a školení pro pedagogické pracovníky. Ve škole působí školní speciální pedagog a jeden školní asistent, v mateřské škole pak působí také jeden asistent. Za tyto prostředky jsme také renovovali učebnu pro žáky vyžadující péči speciálního pedagoga. V odpoledních hodinách tam bude působit také psycholog.

 

V mateřské škole působí asistent  zejména u dětí, které mají zdravotní problémy. V mateřské škole jsou také prostředky vázány na vzdělávací aktivity vztahující se k inkluzi, přechodu dětí do základní školy a logopedické péči. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.