Školní program EVVO

Školní vzdělávací program pro základní vzděláván Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  je k nahlédnutí v provozní době v kanceláři školy.


Školní program EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zde (pdf).