ŠVP základní škola

Dle opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a novele školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, upravuje škola svůj Školní vzdělávací program s účinnosti od 1. 9. 2016. 

Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Bolatice naleznete v elektronické podobě v kanceláři školy - u hlavního vchodu prosím zvoňte na zvonek č. 3, pak dveře č. 60, nebo v kanceláři zástupce ředitele školy - zvoňte na zvonek č. 2 následně dveře č. 33. Na těchto místech jsou volně přístupné PC, kde si můžete náš ŠVP prohlédnout.