Aktuálně

30.12.2020 12:57:24

Novoroční přání

Den za dnem dělá hop a skok,
čas jako voda plyne.
Najednou je tu Nový rok
a všecko nové, jiné.

Veselejší a krásnější
celý svět kolem zdá se.
Maminko, ať jsme šťastnější
v tom novém roce zase.

                                                     (Šťastný nový rok - Jan Alda)

 

Do nového roku 2021 přejeme všem dětem, rodičům, přátelům hlavně zdraví, úspěchy, lásku a pohodu!

                                                                                               vychovatelky ŠD

 

 

27.08.2020 11:57:25

Informace k provozu školní družiny v roce 2020/2021

Provoz školní družiny bude ve školním roce 2020/2021 zahájen ve středu 2. 9. 2020.

Děti obdrží přihlášky od svých třídních učitelek 1. 9. 2020 a následující den ráno je vyplněné odevzdají.

Rozpis dětí do jednotlivých oddělení bude umístěn u prostředního vchodu v průběhu dopoledne 2. 9. 2020.

Provoz ranní družiny (od 2. 9. 2020): 6.30 - 7.40 h. (spojovací chodba školy - dole).

Provoz odpolední družiny: 11. 40 - 16.00 (od 14.30 oddělení spojena - spojovací chodba školy - dole). 

 

Na spolupráci s Vámi se těší vychovatelky ŠD. :-)

 

24.06.2020 17:42:16

Oznámení rodičům

Oznamujeme rodičům, že provoz ŠD ve školním roce 2O19/2O2O bude ukončen 29.6. 2O2O. Zápis do ŠD ve školním roce 2O2O/2O21 proběhne 1.9. 2O2O.

Děti obdrží přihlášku od svých třídních učitelek a 2.9. 2O2O nastoupí s vyplněným formulářem do jednotlivých oddělení. Rozpis žáků bude umístěn 2.9. 2O2O u prostředního vchodu školy.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné a pohodové prázdniny :-)

24.06.2020 09:14:50

Zimní olympiáda ve školní družině

Na sklonku zimy proběhla ve školní družině olympiáda v netradičních zimních disciplínách.

Sešli jsme se v malé tělocvičně, kde nejdříve proběhlo losování družstev. Poté zazněl slavnostní slib a pak mohl být zapálen olympijský oheň.

Děti si mohly například vyzkoušet bobování v igelitových pytlích, rychlobruslení s točícími židlemi, lyžování na papírových lyžích, sbírání a navlékání sněhových koulí nebo jízdu na dekách se sobím spřežením. V závěrečném vědomostním kvízu jsme si ověřili naše znalosti o zimních sportech.

Tato akce nám přinesla spoustu zábavy a radosti. :)

Foto zde. 

24.06.2020 09:03:07

Vánoční ladění

V prosinci jsme se ve školní družině těšili na Vánoce. Děti zdobily stromeček, poslouchaly a zpívaly koledy. Vyráběli jsme jednoduché dárky, přáníčka, zdobili jsme svícny, kreslili jsme obrázky s vánoční tématikou.

Každá třída měla svůj vánoční den a naše přípravy na Vánoce vyvrcholily vystoupením dětí v programu nazvaném "Vánoční ladění". Tato akce proběhla v malé tělocvičně základní školy za účasti nás všech a předem zvolené poroty, kterou tvořily vychovatelky a dvě děti z každé třídy. V programu zazněly písně různého charakteru. Celkovou atmosféru umocnil tanec v podání malé tanečnice. Děti si vše připravily samy a poděkování patří také dvěma moderátorkám z nejstaršího oddělení. Všechny písně byly ohodnoceny porotou, ale také drobnou odměnou a potleskem publika.

Přejeme všem dětem a rodičům radostné Vánoce a šťastný nový rok 2O2O :-)

Foto zde.