Dnes je čtvrtek 16.07.2020 a svátek má Luboš.

Aktuálně

21.05.2020 16:22:50

Znovuotevření 1. stupně

Vážení rodiče,

již v pondělí 25. května se opět uvidíme s žáky, které jste přihlásili k docházce. Pokud mohu mluvit za paní učitelky, tak se na děti moc těší. Na vyučování bude přítomno 61% žáků z 1. stupně (153). Přesné informace o organizaci školního dne obdržíte, nebo jste již obdrželi od třídních učitelů, nebo učitelů dané skupiny.

Stále jsme vázáni nařízením MŠMT o stálých skupinách a nemožnosti je spojovat, měnit nebo doplňovat.

Nezapomeňte prosím zejména na vyplněné čestné prohlášení (zde), které musí mít děti při vstupu do školy a také na minimálně dvě roušky. 

Všem, kteří pokračují v domácí výuce, přejeme hodně síly a také prosím, nepolevujte ve svém úsilí.

David Neuvald

 

----
11.05.2020 14:44:26

Informace ke znovuotevření 1. stupně základní školy

Vážení rodiče,

jak již bylo avizováno, první stupeň základní školy bude opět otevřen od pondělí 25. května. Ve školní jídelně bude fungovat výdej teplého jídla bez možnosti výběru. Družina bude dostupná pouze pro 1., 2. a 3. třídy do 15:30 hodin. Ministerstvo školství nastavilo pravidla tak, že hlavní výuka bude stále probíhat distančně (na dálku, stejně jako nyní).

Po zvážení všech okolností a splnění podmínek se rozhodněte, zda Vaše dítě do školy pošlete, či nikoli. Tuto skutečnost sdělte třídnímu učiteli zprávou do Bakalářů do 18. 5. Do zprávy také napište, zda bude žák docházet na obědy (i ti žáci, kteří nebudou mít oběd přihlášen, půjdou se svou skupinou do jídelny, nebo mohou odejít domů). Důležité je také napsat, zda žák bude odcházet domů po dopoledním programu, nebo bude docházet do družiny. V případě, že bude žák docházet do družiny, sdělte, v kolik hodin žáka vyzvednete nebo zda může odejít samostatně. Při složení skupin bude mimo vše výše popsané rozhodující čas zaslání Vaší odpovědi. Do školy mohou přijít pouze žáci přihlášeni do 18. 5., pozdější přihlášení není možné. Po tomto datu vytvoříme stále skupiny a určíme jim konkrétní časový rozvrh, který se dozvíte nejpozději ve středu 20. 5.

Žáci budou rozděleni do patnáctičlenných skupin, jejichž složení po celou dobu výuky nebude možné měnit ani slučovat. Předpokládáme tak vznik skupin sestavených z žáků různých ročníků.

Podmínky:

1) Žák musí být naprosto zdravý, bez příznaků jakékoli nemoci (teplota, kašel, rýma).

2) Nejpozději při prvním příchodu do školy, tj. 25. 5. 2020, odevzdá každý žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" podepsané zákonným zástupcem (zde).

3) Žák bude mít u sebe minimálně 2 roušky a sáček na odkládání roušek, které musí nosit vždy, když opustí třídu nebo k tomu bude vyzván učitelem. Zvýšená hygiena je samozřejmostí.

4) Skupina žáků se bude pohybovat stále spolu s jedním nebo dvěma vyučujícími.

5) Ve školní jídelně bude podáváno teplé jídlo bez možnosti výběru, skupiny budou mít určené časy stravování (mezi 11:00 až 13:15 hodin).

6) Ranní družina nebude fungovat.

7) Doprovod žáků může vstupovat do školního areálu jen v nutných případech, při neodkladném vstupu do budovy pak musí mít nasazenou roušku a při vstupu použít desinfekci.

 

Zpráva pro třídního učitele může vypadat například takto:

Můj syn Jarda Jágr bude od 25. 5. přítomen ve škole, bude docházet na obědy i do družiny, ze které bude odcházet samostatně ve 14:00.
Jarda bude ve škole přítomen, po obědě ve školní jídelně bude samostatně odcházet domů.
Má dcera Míla Inteligentní nebude již v tomto školním roce do školy docházet.

Případné dotazy Vám zodpoví třídní učitel/ka.

 

----
04.05.2020 20:33:27

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Od pondělí 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku ve škole. Tato přítomnost je však omezena mnoha podmínkami. Bohužel také přítomnost žáků ve škole není koncipována jako plnohodnotná výuka, ta by měla dle Ministerstva školství probíhat stejně jako doposud. Celý text si můžete v případě zájmu přečíst zde.

V současné chvíli sestavujeme zjednodušené organizační pokyny pro naši školu. Vzhledem k častým změnám v nařízení vlády, vám tyto informace zašleme příští pondělí. Poté (prosím ne dříve) vás požádáme o závazné sdělení třídnímu učiteli, zda vaše dítě do školy přijde nebo ne. Teprve až budeme znát přesný počet žáků, budeme schopni představit konkrétní průběh školního dne, rozdělení do skupin (maximálně 15 žáků) a personální složení této skupiny. V tuto chvíli je patrné, že nebudeme moci pracovat s celou třídou, a některé skupiny žáků budou sestaveny z více ročníků.

Věřím, že se nám podaří najít i přes velké množství omezení smysluplné řešení. 

 

 

----
04.05.2020 19:14:32

KONZULTACE PRO 9. ROČNÍK

Od příštího úterý 12. května plánujeme pro žáky 9. tříd možnost osobních konzultací ve škole. Tyto konzultace budou koncipovány jako příprava na přijímací zkoušky v předmětech M a Čj. Termín přijímacích zkoušek zatím bohužel neznáme. Pokud jsou již žáci přijati, nebo zkoušky konat nebudou, prosíme o upřednostnění domácí přípravy.
Účast je dobrovolná a je nutné dodržet veškerá opatření stanovená MŠMT (zde). Konzultace budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách.
Jako první od vás potřebujeme závazně potvrdit třídnímu učiteli do Bakalářů (případně emailem) zda do školy žák na konzultace přijde. Prosím o toto sdělení do čtvrtečního poledne (do 7. 5. 12:00). Podle počtu přihlášených žáků vytvoříme skupiny a určíme začátky konzultací (předpoklad v 9:00 a v 9:15).
Až budeme znát přesné počty žáků, pošleme konkrétní informace k organizaci. V příloze zasílám čestné prohlášení, které žák při prvním vstupu do školy vyplněné a podepsané odevzdá.

----
02.04.2020 17:29:06

Zápis do 1. tříd 2020/2021

 

Kompletní informace naleznete zde.

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 6.-9. tř. 777 73 66 22, 1.-5. tř 778 050 081

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!