Dnes je pondělí 13.07.2020 a svátek má Markéta.

Projekty

Kdo kompostuje, nezlobí

Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí environmentální výchovu. Ve škole třídíme papír a plasty - tento systém je úspěšně zaveden již několik let. Cílem projektu je zaměřit se také na třídění a kompostování bioodpadu. Všem žákům školy bude umožněno využít speciálních košů na bioodpady, které budou umístěny na chodbách školy. Žáci 6. a 7. ročníků budou blíže seznámeni s procesem a podmínkami kompostován...

více zde...

----

Florbalové mistrovství HLUČÍNSKA

 Dne 16. 11. 2011 se v hale základní školy uskutečnil 1. ročník turnaje s názvem "MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE  FLORBALE" žáků a žákyň základních škol .  Tento turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice. .

Tohoto turnaje se zúčastnilo osm mužstev, Hlučín-hoši, Dolní Benešov, Bolatice jr., Bohuslavice, Štěpánkovice, Hlučín-dívky, Kobeřice a Bolatice. Tato družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech.

Ze skupin po...

více zde...

----

Zkvalitnění výuky cizích jazyků - výzva 56

 

 

Název projektu: Zkvalitnění výuky cizích jazyků

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1068 


Jazykový kurz pro učitele - Velká Británie, Malta

V rámci projektu v průběhu letních prázdnin vycestovalo celkem devět učitelů naší školy na intenzivní jazykový kurz angličtiny. Podmínkou bylo, že kurz musí trvat nejméně deset pracovních dnů a musí probíhat v zemi, kde je angličtina úředním jazykem v minimálním rozsahu 50 vyučovacích hodin. Rovněž bylo potřeba získat certifikát o úspěšném absol...

více zde...

----

Výzva č. 57 - Šikovné ruce

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0456

Název projektu: Výzva č. 57 - šikovné ruce

 

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokonči...

více zde...

----

Misie aneb učíme se pomáhat

Během dvou týdnů, od 11.-21. 10. 2011, jsme se připravovali na misijní neděli, která byla 23. 10. 2011. Děti se učily prakticky pomáhat.  V náboženství či školní družině zdobily svíce voskem, kreslily pohledy, vyráběly různé dárečky a pekly cukroví. Během těchto dní se také dozvěděly, co jsou to misie, kdo to je misionář a kde působí. Všechny tyto věci prodávaly děti naší základní školy na nedělní mši sv. za doporučenou cenu. Výtěžek této akce byl odeslán do Paraguaye, sestře Barboře, naší rodačce z...

více zde...

----

Výměnný pobyt Rudy

Fotogalerie z výměny zde.

A jak to viděli samotní žáci:

Polsko 26. 9. - 4. 10. 2011

Skládáme s taťkou kufry do auta a vyjíždíme k „Céčku", kde máme sraz k odjezdu na výměnný pobyt do Polska. Přivítám se s kamarády a za chvíli už jedeme. Když dorazíme, divíme se, jak  jsou ti Němci a Poláci velcí, někteří byli i o něco starší než my. Pak jdeme do školy a tam je slavnostní přivítání. Když skončí, rozejdeme se s rodinami, ke kterým jsme byli přiřazeni, k nim domů. Já jsem bydlel u rodiny patnáctileté ...

více zde...

----

PROJEKT - ADVENT 2011

A  SLOVO  SE  STALO  TĚLEM  A  PŘEBÝVALO  MEZI  NÁMI (J 1,14)

Fotogalerie zde.

Téma letošního adventu se týká DUCHA SVATÉHO.

Letos nás čeká 16 adventních mší svatých v kostele, od úterý do pátku, v 6.30 h. ráno, poté mají děti společnou snídani ve školní jídelně.

Zaměříme se v nich na 7 darů Ducha Svatého a na plody Ducha svatého. Na každý den je vybrán z Bible jeden citát  z evangelia toho dne a jeden dar nebo ovoce Ducha Svatého.

 

Dary Ducha Svatého:

Moudrost

Rozum

Rada

Síla

Umění

Zbožno...

více zde...

----

Florbalové mistrovství 2012

Dne 16. 11. 2011 se v hale základní školy uskutečnil 1. ročník turnaje s názvem "MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALE" žáků a žákyň základních škol . Tento turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice.

Tohoto turnaje se zúčastnilo osm mužstev, Hlučín-hoši, Dolní Benešov, Bolatice jr., Bohuslavice, Štěpánkovice, Hlučín-dívky, Kobeřice a Bolatice. Tato družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech.

Ze skupin postoupily ...

více zde...

----

Adopce na dálku

Naše škola se zapojila do projektu "Adopce na dálku" a již v roce 2006 pomocí Arcidiecézní charity Praha adoptovala indického chlapce. Robin je vysoký hubený chlapec, pilně se učí a je snaživý. Otec rodiny je mentálně postižený, matka má zdravotní problémy a práci nachází pouze příležitostně za malou mzdu.

Ročně přispíváme částkou 4 900 Kč, za kterou Robin získá školné, učebnice, aktovku, uniformu a letní kemp.

Žáci píší Robinovy dopisy, kreslí obrázky a posílájí mu také drobné dárečky. Na další informace...

více zde...

----

063 Šablony II. Bolatice

Název a registrační číslo projektu:  „063 Šablony II Bolatice“ - „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001599“

 

 

  Spolufinancováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV).


Tento projekt je na naší škole realizován

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020


 

I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy jsme získali částku bezmála 2,3 milionu korun.  Díky této podpoře jsme mohli na dobu dvou let zaměstnat tři odborné praco...

více zde...

----

Eroregion SILESIA

 

Ve dnech 9. 9. až 17. 9. 2013 probíhal na naší škole projekt s názvem „Sportem a turistikou poznej historii i současnost našeho regionu". Cílem bylo zábavnou formou seznámit žáky s historií i současností zdejšího regionu, ale především získávání nových přátelských vztahů mezi žáky naší a polské školy, jejich rodiči a pedagogy.

Rádi bychom tímto vyjádřili velké díky zejména rodičům našich žáků, kteří v době trvání projektu poskytli hostům svou pohostinností veškerý komfort a pohodlí a aktivně se podíl...

více zde...

----

Chytří pomocníci

Základní škola a Mateřská škola Bolatice je partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.

Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České...

více zde...

----

Bezpečně do školy na kole i pěšky

Takto zní název projektu, který si kladl za cíl zlepšení podmínek pro výuku dopravní výchovy a zájmové činnosti dětí na naší škole. Na obnovu stávajícího stavu dopravního hřiště a jeho vybavení, včetně čtyřech jízdních kol, přispěla částkou 25.000 Kč společnost Arcelor Mittal. Díky zaměstnanci společnosti panu Vojtěchu Sokolovi jsme navíc získali velmi šikovného pomocníka při realizaci.

V rámci projektu bylo obnoveno a doplněno vodorovné dopravní značení, zhotoveny přenosné dopravní značky a zakoupena čtyř...

více zde...

----

Comenius 2013 - 2015

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou především učitelé a pedagogičtí pracovníci, ale také žáci a studenti,  působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Naše škola uspěla s žádostí o ...

více zde...

----

Mistrovství HLUČÍNSKA 2013

Dne 12. 11. 2013 se v hale základní školy konal 3. ročník turnaje s názvem "MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU" žáků a žákyň základních škol. Tento turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice.
Turnaje se zúčastnilo celkem osm základních škol, které reprezentovaly své obce (města) - Hlučín Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po č...

více zde...

----

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Naše škola je již řadu let zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, kde žáci na 1. stupni dostávají dvakrát měsíčně ovocno-zeleninový balíček.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných...

více zde...

----

Recyklohraní

Naše škola je i v letošním školním roce zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií.

Žáci mohou do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalkulačku, elektrohračku, počítačové vybavení, drobné kuchyňské elektrospotřebiče a baterie).
Podle množství odevzdaného elektroodpadu získá škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry.

Pro v...

více zde...

----

Měj své kolo pod kontrolou!

Takto zní název projektu, který si kladl za cíl zlepšení podmínek pro výuku dopravní výchovy a zájmové činnosti dětí na naší škole. Na obnovu stávajícího stavu dopravního hřiště a jeho vybavení, přispěla částkou 15.000 Kč společnost Arcelor Mittal. Díky zaměstnanci společnosti panu Vojtěchu Sokolovi jsme navíc získali velmi šikovného a pracovitého pomocníka při realizaci.

V rámci projektu bylo obnoveno a doplněno vodorovné dopravní značení, které je zapotřebí zejména pro jízdu zručnosti, která je součástí ...

více zde...

----

Výměna Bolatice - Rendsburg - Rudy

Naše škola již od roku 2000 zapojena do spolupráce se školami v Rendsburgu (Německo) a Rudy (Polsko). Tato dlouhodobá spolupráce se školami spočívá především ve výměnných pobytech žáků, kdy se setkání konají pravidelně jednou za rok vždy v jedné hostitelské zemi. Výměny jsou zaměřeny primárně na jazykovou vybavenost žáků, ale samozřejmě také na poznání jiných evropských zemí a jejich zvyklostí a tradic. Neméně důležitým faktorem je rovněž navazování nových přátelství mezi žáky a poznání běžného života v jin...

více zde...

----

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE

...

více zde...

----

022 Šablony I Bolatice

Název a registrační číslo projektu:  „022 Šablony I Bolatice“ - „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001599“

 

Spolufinancováno z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV).


Tento projekt je na naší škole realizován

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018


I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy jsme získali částku bezmála 1,7 milionu korun.  Díky této podpoře jsme mohli na dobu dvou let zaměstnat tři odborné pracovní...

více zde...

----

Projekt EMISE

 

Naše škola je zapojena do projektu Emise, který organizuje Slezské gymnázium v Opavě. Cílem projektu je věnovat se aktuálním problémům spojeným s kvalitou ovzduší a šířit osvětu mezi žáky a občany. Byl vytvořen tým emisařů, kteří se pravidelně účastní akcí pořádaných Slezským gymnáziem. Na jejich základě pak organizují vlastní akce pro žáky školy a také občany obce Bolatice.

 

Více o projektu se dozvíte zde.

...

více zde...

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 6.-9. tř. 777 73 66 22, 1.-5. tř 778 050 081

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!