Aktuálně

29.08.2023 12:28:14

Informace k přijímání žáků do školní družiny

V následujícím školním roce 2023/2024, bude mít školní družina 5. oddělení s maximální celkovou kapacitou 125 dětí. Do školní družiny přijmeme přednostně děti prvních ročníků, dále druhých a třetích ročníků. Děti čtvrtých tříd budou do družiny přijímány v případě, že nebudou zaplněna všechna místa mladšími žáky. Obsazenost míst budeme vědět po odevzdání všech přihlášek a sepsání seznamů dne 5. 9. 2023.                                                              

Děti nastupují do školní družiny v úterý 5. 9. 2023 s vyplněnou přihláškou – přihlášky dostanou žáci 2. a 3. tříd v pondělí 4. 9. 2023. Přihláška do odpolední družiny je zároveň platná pro využití ranního provozu ŠD.

Rozpis dětí do jednotlivých oddělení bude umístěn u prostředního vchodu v průběhu dopoledne 5. 9. 2023. 

Ranní družina 6:30 – 7:40 (1. oddělení ŠD) – děti možno přivést prostředním vchodem od 6:30 – 7:15 (později je vchod uzamčen), odpolední provoz od 11:40 – 16:00. (Od 15:00 oddělení spojena do 1. oddělení ŠD).

                                                            Na všechny se moc těší paní vychovatelky :-) 

22.06.2023 15:36:02

Utkání ve hře Dobble

Během měsíce května se ve všech pěti odděleních školní družiny konala utkání o nejbystřejšího hráče hry Dobble. Přihlásit se mohl kdokoli s chutí hrát. Po odehrání všech zápasů na jednotlivých třídách se nejlepší z nejlepších utkali proti sobě v závěrečném kole a nakonec jsme mohli vyhodnotit tři výherce:

1. za první třídy: Sabina Ratajová;

2. za druhé třídy: Natálie Abrahamčíková;

3. za třetí a čtvrté třídy: Nela Válková.

Výherci i zúčastnění byli náležitě oceněni. Děkujeme všem, kteří se do turnaje přihlásili, a nezapomeňte trénovat svůj postřeh pro příští rok.

Foto zde.

15.05.2023 14:52:45

Den Země

V týdnu od 17. 4. do 21. 4. věnovala všechna oddělení pozornost naší planetě Zemi. Povídali jsme si o tom, proč může na Zemi existovat život, co všechno je součástí naší planety a v neposlední řadě, jakým způsobem může každý z nás planetu Zemi chránit.

 V rámci tohoto týdne se uskutečnila výtvarná soutěž. Téma soutěže bylo „Naše planeta Země“. Děti mohly plně využít svou fantazii a cokoliv, čím chtěly tvořit. Někteří se rozhodli tvořit ve skupině a jiní jednotlivě. Nejdříve proběhla třídní kola a poté byly výtvory vítězů vystaveny na chodbě a bylo uspořádáno finále. Každý, kdo chtěl hodnotit, dostal tři hlasy a mohl tak vybrat v každé kategorii výtvor, který se mu nejvíce líbil. Ve třech kategoriích jsme pak vyhodnotili první tři místa a předali odměny a diplom.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, byli jste moc šikovní! :-)  foto zde

 1. kategorie (1. třídy)          1. Místo: Tomáš Hanzlík, Adam Novák, Simona Nováková, Nina Stoyková

                                            2. místo: Klára Fiedlerová, Amélie Návratová, Beáta Kotíková

                                            3. místo: Eliška Hymonová

2. kategorie (2. třídy)         1. Místo: Jolana Maňková

                                            2. místo: Agáta Vehovská

                                            3. místo: Natálie Hluchníková

3. kategorie (3. a 4. třídy)      1. Místo: Kristína Cyrusová

                                               2. místo: Adéla Homolová

                                               3. Místo: Sára Krettková

21.03.2023 15:01:38

Masopustní zábava aneb s batohem na olympiádu

     V úterý 21. 2. 2023 jsme se rozloučili s masopustem. Děti z prvního a třetího oddělení si vyrobily veselé kravaty, které posloužily jako vstupenky. Do batohu jsme dali pomůcky určené sportovcům a mohli vyrazit.  V medailonku byly děti seznámeny s olympijskými symboly a po společné přísaze vše začalo.

     Šest disciplín, například jízda na bobech, hokej, štafeta, slalom … , které děti za pomoci vařeného vajíčka, pytlů do odpadkového koše, dětského autíčka, papučí plnily, navodilo atmosféru pravé olympiády a to i s malým tajemstvím… Co nám vyprávěl pan Masopust?

                                                                                                                                                                          vychovatelky 1. a 3. oddělení  

Foto zde.

10.01.2023 15:14:01

Prosinec ve školní družině

Prosinec je časem hlavně předvánočním. Děti se těší na Ježíška, atak se čas strávený v družině nesl v duchu příprav a adventních aktivit. Čekalo nás psaní dopisu Ježíškovi, zdobení stromečku, adventní úkoly, čtení vánočních příběhů, zpívání koled, vysvětlili jsme si význam adventního věnce, připomněli vánoční zvyky a tradice a dozvěděli se, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a kdo tam dětem naděluje dárečky. 

Čekání jsme si všichni společně zkrátili společnou akcí s názvem „Vánoční ladění“, která je pro nás již v předvánočním čase tradiční. Děti ze všech oddělení si mohly připravit libovolné vánoční vystoupení a statečně se postavit před publikum. Atak jsme si poslechli vánoční písničky, básničky, viděli taneční vystoupení a dokonce slyšeli hrát duo klarinetů. Každy vystupující byl za svou odvahu oceněn a všichni jsme byli rádi za společný kulturní zážitek. 

Pak už všechny oddělení netrpělivě čekaly, jestli na ně pod stromečkem čeká nadílka. Naštěstí ve všech odděleních zvoneček zazvonil a děti se mohly těšit z krásných dárků.

Foto zde.