Aktuálně

24.02.2024 08:34:53

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

V týdnu od 19. 2. – 23. 2. 2024 se všechna oddělení věnovala Recyklohraní aneb ukliďme svět a čekala nás recyklační výzva: „Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie“. S dětmi jsme si připomněli, proč je důležité třídit veškerý odpad a jaký má význam recyklace. Poté jsme se zaměřili na třídění elektroodpadu. Odpověděli jsme si na otázky, co všechno obsahuje tužková baterie, kde ve škole máme sběrné místo, kam můžeme tyto baterky odnést a proč je nevyhazujeme do směsného odpadu. Vysvětlili jsme si, co se děje s elektrospotřebiči, když je odneseme do sběrného dvora a kde se u nás v obci takové místo nachází. A abychom nezůstali jen u povídání, v každém oddělení se děly různé aktivity. Někde se věnovali výrobě propagačního letáku o důležitosti sběru elektroodpadu, téměř všude jsme si zahráli pexeso s obrázky elektrospotřebičů a recyklační Člověče, nezlob se, jinde se vyráběli Baterkožrouti, které jsme poté umístili v naší škole. Ukázali jsme si druhy baterií a s žabákem Batem vyplnili pracovní list a mnoho dalšího. Všichni jsme si tuto výzvu užili :-) 

Foto zde

13.02.2024 07:08:56

Maškarní karneval v druhém oddělení

Ve středu 7.2. se 2. oddělení školní družiny proměnilo v rej masek. K vidění byli superhrdinové, princezny, víly, zvířátka i postavy z pohádek. Spolu jsme si zahráli tradiční karnevalové hry a zatančili na známé písničky. Nejvíce děti nadchla známá hra ve dvojici s balonkem, který při tanci musely udržet mezi hlavami co nejdéle. Všechny děti byly za snahu v soutěži oceněny sladkou odměnou. Touto akcí jsme si s dětmi připomněli tradici masopustu. Vysvětlili jsme si pojem masopust a ukončili tak vládnutí zimy.

Děkujeme všem rodičům za přípravu masek.
Petra Herrmannová

Foto zde.

29.01.2024 11:03:48

Maškarní karneval ve čtvrtém oddělení

Ve středu 24. 1. proběhl ve čtvrtém oddělení malý maškarní karneval. Naše družina byla najednou plná superhrdinů, víl, přišly i paní kuchařka s paní doktorkou, Anna a Elsa, Wednesday i malý tygřík nebo baletka. Třídu jsme roztančili ptačím tancem a dalšími tanečními písněmi, pak jsme si zahráli židličkovanou, výtvarnou tichou poštu a karneval jsme završili balónkovým tancem.

Moc jsme si společnou karnevalovou zábavu užili!

Jana Stuchlíková

Foto zde

22.01.2024 13:16:37

Ohlédnutí za prosincem

Prosinec se ve školní družině tradičně nesl v adventním duchu očekávání, tvoření, vánočních zvyků, koled. S dětmi jsme si připomněli tradiční i netradiční vánoční zvyky – někde se rozkrajovala jablíčka, jinde se házelo botou a ochutnávalo se cukroví a ve všech odděleních se zdobil vánoční stromeček a zněly koledy. Když jsme se naladili „Vánočním laděním“ na správnou atmosféru a napsali dopisy Ježíškovi s prosbami dárků do družinek, netrpělivě jsme čekali na vánoční nadílku. Děti měly možnost si projít vánoční stezku s různými úkoly, která je zavedla až k jejich vánočnímu stromečku, kde nakonec ve všech odděleních Ježíšek zanechal bohatou nadílku.

Foto zde.

19.12.2023 07:23:48

Vánoční ladění 2023

Každoroční předvánoční akci, kdy se všechna oddělení společně ladí na vánoční atmosféru, jsme si nemohli nechat ujít ani letos. Děti si samostatně připravily krásná vystoupení, která trénovaly ve svých třídách. Nejdříve proběhla třídní kola, kde si děti nanečisto vyzkoušely, jaké to je stát před publikem. Atak jsme si mohli pak společně poslechnout vánoční koledy, viděli jsme taneční vystoupení, pohádkové představení a zazněly i hudební nástroje.

Všem děkujeme za odvahu vystoupit a těšíme se na další ročník!

Foto zde.