Aktuálně

26.05.2023 12:44:17

Ukázka letu dravých ptáků

Dnes 26. 5. 2023 za slunečného počasí navštívili naši školu sokolníci z Karviné, kteří žákům v rámci výukového programu představili své opeřené dravce, a předvedli krásu jejich letu.

Foto zde:

24.05.2023 14:21:27

Vystoupení žáků 5.A třídy na oslavě Dne matek v kulturním domě

Druhou neděli v květnu slaví maminky svůj svátek. V kulturním domě v Bolaticích se každý rok koná oslava k tomuto významnému dni. Žáci 5.A třídy si připravili vystoupení, které předvedli všem zúčastněným maminkám, babičkám...A že žáci předvedli skvělý výkon a  vystoupení se moc líbilo,  poznali všichni zpěváci, herci, tanečnice  podle bouřlivého potlesku, který na závěr obdrželi.

Foto zde:

24.05.2023 14:10:08

Liga proti rakovině 2023

Dne 10. května proběhla celonárodní sbírka Český den proti rakovině. Naše škola se do této akce zapojuje každý rok, a za to patří vám všem velké poděkování. 

Děkuji všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy, kteří se zasloužili o získání příspěvku a přispěli tak na boj s touto zákeřnou nemocí.

                                                                                                                 Helena Drozdová, koordinátorka akce

23.05.2023 22:00:07

VÝLET DO PŘÍRODNÍ REZERVACE HVOZDNICE

Dne 13. 5. 2023 jsme se vydali s žáky 6. ročníku (viz. fotogalerie) na poznávací exkurzi do povodí řeky Hvozdnice. Naše cesta začala na vlakovém nádraží v Bolaticích, kde jsme se rozdělili do skupin a dostali jsme od paní učitelky šátky a jeden zajímavý úkol. Do každé skupiny byl přidělen jeden bonbon, který jsme cestou měli vyměnit za něco cennějšího. Cílem hry bylo naučit se komunikaci s cizími lidmi a „vyhandlovat“ za bonbon to nejcennější, co jsme dokázali. Byli jsme překvapeni, co všechno se dá za bonbonek vyměnit a kolik toho kolemjdoucí mají po kapsách. Mezi nejcennější úlovky se řadí mini model auta, keramická soška, šroubovák a různé pochutiny.
Během této první hry jsme neustále pokračovali hromadnou dopravou na místo určení, a tok první tabuli naučné stezky Hvozdnice u Slavkova. Tady začal náš poznávací program. Pomocí aplikace Actionbound jsme na mobilních telefonech plnili různá zadání a úkoly, během kterých jsme se seznámili s místní faunou a florou. Naším úkolem bylo rovněž zorientovat se samostatně v novém prostředí a nezabloudit, což se mnohým z nás stalo. Naštěstí jsme měli „přátele na telefonu“, a to naše paní učitelky, které nás navedly na správnou cestu. Všichni jsme nakonec zdárně dorazili do cíle a splnili všechny zadané úkoly. Výlet do přírodní rezervace pro nás byl opravdu zajímavý a přínosný, protože nás obohatil o nové znalosti a hezké zážitky se spolužáky. Na výletě nechyběla ani návštěva
obchodního centra Breda, kde jsme výlet ukončili a koupili si něco dobrého na zub.

Účastníci výletu z 6.A + 6.B

21.05.2023 21:38:16

Prajzské slovíčkohraní

Ve středu 17. května proběhl na ZŠ Sudice 1. ročník soutěže na podporu regionální identity. Tématem celé akce byla oslava. Žáci si měli připravit a nacvičit scénku o jakékoliv oslavě „po našemu“, tedy v hlučínském dialektu. Naše bolatická skupinka (viz. foto) si připravila vystoupení s názvem: „Jak Trudka s Linkum šly na vesele“. Všechny scénáře byly povedené a nacvičená představení se vystupujícím moc povedla. Do akce se zapojila skupina žáků ze Štěpánkovic, Hati, Sudic, Kravař a z Bolatic. Všichni účinkující měli nachystány kostýmy, rekvizity a výborně znali text. Celou soutěž hodnotila tříčlenná komise ve složení (historik PhDr. Jiří Neminář, Petra Hamelová z MAS Hlučínsko a spisovatelka z Hlučínska Mgr. Eva Tvrdá). Porota se zaměřila především na jazykovou vybavenost týmů, znalost a správné používání prajzského nářečí.

Za všechny účastníky z Bolatic Andrea Pavlíková