PROJEKT - ADVENT 2011

A  SLOVO  SE  STALO  TĚLEM  A  PŘEBÝVALO  MEZI  NÁMI (J 1,14)

Fotogalerie zde.

Téma letošního adventu se týká DUCHA SVATÉHO.

Letos nás čeká 16 adventních mší svatých v kostele, od úterý do pátku, v 6.30 h. ráno, poté mají děti společnou snídani ve školní jídelně.

Zaměříme se v nich na 7 darů Ducha Svatého a na plody Ducha svatého. Na každý den je vybrán z Bible jeden citát  z evangelia toho dne a jeden dar nebo ovoce Ducha Svatého.

 

Dary Ducha Svatého:

Moudrost

Rozum

Rada

Síla

Umění

Zbožnost

Bázeň boží

Plody Ducha Svatého:

Radost

Věrnost

Sebeovládání

Pokoj

Dobrota

Trpělivost

Láska

Laskavost

Tichost

 

Nä začátku mše sv. jdou děti jako obvykle se svíčkami v průvodu zezadu kostela za zpěvu rorátních písní.

Letos budou sbírat čtverečky, které budou lepit do knihy - Bible a zároveň dostanou jeden úkol, pokud ho splní, čtvereček si vybarví.. Vyhodnocení rorátů bude po poslední rorátní mši svaté

v pátek 23. 12. 2011.

 

Co jsou to roráty a proč se jim tak říká?

V knize proroka Izaiáše čteme následující latinský text: "Rorate caeli desuper...", což česky znamená: "Nebesa, vydejte krůpěje shůry..." Tato spása, která má přijít, je Kristus.

Tato píseň, která začíná: Rorate caeli... - Rosu dejte nebesa..., má čtyři sloky pro čtyři týdny adventu, a tak jako se zapalovaly svíce adventního věnce, přidávaly se další sloky. Roráty tedy označují mešní vstupní zpěv v době adventní, přičemž se kostel postupně rozsvěcuje, postupně se i zvětšuje počet zapálených svící adventního věnce a zpěvy se prodlužují. Toto narůstání světla a délky zpěvu symbolizuje blížící se příchod Krista, který je "světlem k osvícení pohanů a spásou Izraele" (Lk 2,32).

V důsledku tohoto vstupního zpěvu získala celá mše označení rorátní mše neboli roráty.

PODĚKOVÁNÍ

Firmě AZPEK za sponzorský dar pečiva pro děti na snídaně.

Kuchařkám školní jídelny za přípravu snídaní a uvaření teplého čaje.