Výměna Bolatice - Rendsburg - Rudy

Naše škola již od roku 2000 zapojena do spolupráce se školami v Rendsburgu (Německo) a Rudy (Polsko). Tato dlouhodobá spolupráce se školami spočívá především ve výměnných pobytech žáků, kdy se setkání konají pravidelně jednou za rok vždy v jedné hostitelské zemi. Výměny jsou zaměřeny primárně na jazykovou vybavenost žáků, ale samozřejmě také na poznání jiných evropských zemí a jejich zvyklostí a tradic. Neméně důležitým faktorem je rovněž navazování nových přátelství mezi žáky a poznání běžného života v jiných rodinách.

 

Děkujieme za ochotu a velkou pomoc zejména rodičům našich žáků, kteří vždy připraví pro své hosty výborné ubytovací podmínky a mnohdy i pestrý program. Bez této pomoci bychom tento projekt jen velmi těžko realizovali.

 

Sešli jsme se v neděli 22. 11. ráno v 7.30 hod. na autobusovém nádraží. Odtud nás rodiče odvezli do Ratiboře, kde už nás čekal autobus. V Rudách jsme vyzvedli žáky z Polska a vyrazili jsme směr Rendsburg. Po dvanácti hodinách jízdy jsme dorazili do cíle. Po přivítání nás rozdělili do rodin. Byl jsem rád, že jsem mohl bydlet se svým kamarádem v jedné rodině. Ubytovali jsme se a unavení šli spát. Ráno u snídaně jsme si povídali o našich rodinách. Pak jsme šli do školy, kde jsme sledovali jejich vyučování. Odpoledne jsme strávili na návštěvě u druhé rodiny, kde bydleli naši další tři spolužáci. Hráli jsme hry a večer zase navštívili oni nás. V úterý jsme se opět zúčastnili vyučování. Odpoledne jsme strávili u Steena a potom jsme šli do aquaparku. Užívali jsme si tam celé odpoledne, vybavením byl podobný těm našim. Ve středu ráno jsme šli na kluziště, které bylo součástí vánočních trhů. Bruslení se nám velice líbilo. Čtvrteční ráno jsme strávili v kině. Poté jsme navštívili starou radnici. Přivítal nás pan starosta, měli jsme připraveno občerstvení a dozvěděli jsme se zajímavosti o městě. V pátek jsme navštívili největší vánoční trhy v Lübecku. Viděli jsme bránu, která je na euro minci. Ochutnali jsme kaštany a nakoupili dárky na Vánoce. Užili jsme si pěknou vánoční atmosféru. Večer nám uspořádali ve škole rozlučkovou párty. Přijeli za námi naše německé rodiny, kterým jsme poděkovali za milé přijetí a rozloučili se. Vyrazili jsme na zpáteční cestu. Domů jsme dojeli okolo 11 hodiny. Jsem rád, že jsem mohl vidět tolik zajímavého a poznal nové kamarády a život v německé rodině.
Pepa Šimeček, 8.A

 

V neděli 22. 11. 2015 jsme vyjeli do Německa na žákovskou výměnu. Večer si nás rodiny „rozebraly" a odvedly domů, kde jsme dostali večeři. Já jsem měla velké štěstí, protože jsem byla v rodině s kamarádkou. První den jsme šli do školy v Rendsburgu, kde jsme byli celé dopoledne, pak jsme měli oběd. Odpoledne nám rodina vymyslela program.
Druhý den dopoledne jsme šli do muzea, poté na oběd. Odpoledne jsme se všichni domluvili, že půjdeme do aquaparku v blízkosti školy. Večer po aquaparku k nám přišli kluci na návštěvu.
Třetí den dopoledne jsme byli bruslit. Po obědě jsme pekli cukroví, které jsme si odnesli domů. Mezitím jsme všichni šli na návštěvu ke kamarádovi.
Čtvrtý den jsme byli opět ve škole na dvě hodiny, pak nás vzali do kina, kde jsme se dívali na film. Odpoledne jsme byli na radnici. Pátý den jsme jeli na vánoční trhy do Lübecku, kde jsme byli celý den. Když jsme dojeli zpátky do školy, poděkovali jsme rodině, po večeři si dali věci do autobusu, rozloučili se a jeli domů.
Velmi se mi tam líbilo a vrátila bych se tam.

Viktorie G. Hluchníková, 8.A