ERASMUS+

Naše škola byla úspěšná v žádosti o grant Erasmus+ ve školním vzdělávání. Podařilo se nám zajistit prostředky na další vzdělávání učitelů, konkrétně zahranič. Jsou zaměřené buď na návštěvy školských zařízení a poznání vzdělávacích systémů těchto zemí, nebo na obecnou metodologii a inovativní postupy ve vzdělávání. Postupně budeme zveřejňovat příspěvky z jednotlivých výjezdů.

Po úspěšném vstupu do klíčové akce1 (KA1) - Vzdělávací mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání, jsme se v roce 2020 zapojili také do klíčové akce 2 (KA2), která umožňuje partnerství škol v rámci Evropy.

Postupně budeme zveřejňovat příspěvky týkající se projektu, fotodokumentaci a výstupy. 

 

Poslední aktivitou byla zahraniční cesta do naší partnerské školy v Polsku. Během našeho pobytu jsme se setkali s našimi polskými kolegy a studenty a měli jsme příležitost se účastnit aktivit, které nám dovolily poznat lépe polskou kulturu, a také školství "z první ruky". Během výjezdu, jsme také představili naši školu prostřednictvím video prezentace s anglickým komentářem, kterou připravili čeští žáci. Polští přátelé tak získali lepší obraz o našem prostředí a aktivitách. Podnikli jsme návštěvu unikátního  úzkorozchodného skanzenu polských Rudách, kde jsme se seznámili s historií a vývojem tohoto zajímavého dopravního prostředku. Tento objekt se nachází pouhých 20km od města Ratiboř a stále zde probíhá muzeální provoz na úseku Ratiboř – Gliwice. Měli jsme také příležitost obdivovat architekturu města Ratiboř a poznávat jeho bohatou historii. Nejednalo se však pouze o kulturní a turistickou zkušenost. Naši žáci měli jedinečnou příležitost účastnit se výuky společně s polskými žáky a my (učitelé) jsme sledovali práci polských kolegů, což nám poskytlo cenný vhled do polského školství a metod výuky. Tento jedinečný zážitek nám umožnil nejen prohloubit naše vzdělání, ale také rozšířil naše kulturní a mezilidské dovednosti a přispěl také k osobnímu rozvoji.