ERASMUS+

Naše škola byla úspěšná v žádosti o grant Erasmus+ ve školním vzdělávání. Podařilo se nám zajistit prostředky na další vzdělávání učitelů, konkrétně zahranič. Jsou zaměřené buď na návštěvy školských zařízení a poznání vzdělávacích systémů těchto zemí, nebo na obecnou metodologii a inovativní postupy ve vzdělávání. Postupně budeme zveřejňovat příspěvky z jednotlivých výjezdů.

Po úspěšném vstupu do klíčové akce1 (KA1) - Vzdělávací mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání, jsme se v roce 2020 zapojili také do klíčové akce 2 (KA2), která umožňuje partnerství škol v rámci Evropy.

Postupně budeme zveřejňovat příspěvky týkající se projektu, fotodokumentaci a výstupy.