Misie aneb učíme se pomáhat

Během dvou týdnů, od 11.-21. 10. 2011, jsme se připravovali na misijní neděli, která byla 23. 10. 2011. Děti se učily prakticky pomáhat.  V náboženství či školní družině zdobily svíce voskem, kreslily pohledy, vyráběly různé dárečky a pekly cukroví. Během těchto dní se také dozvěděly, co jsou to misie, kdo to je misionář a kde působí. Všechny tyto věci prodávaly děti naší základní školy na nedělní mši sv. za doporučenou cenu. Výtěžek této akce byl odeslán do Paraguaye, sestře Barboře, naší rodačce z  Bolatic (Michaela Jurášková), která tam v současné době působí v Areguy.

V kostele proběhla malá výstava, týkající se tohoto tématu - jeden projekt vytvořily v náboženství žáci 5.A a 5.B pod vedením  Mgr. M. Hluchníkové.

Další nástěnku s fotkami a informacemi připravila Martina Jurášková, za což jí děkujeme.

Můžete navštívit stránku misionářů v Paraguay, která se v současné době tvoří - www.karolwojtyla.com.py

Všem, kteří se na sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli, srdečně děkujeme.

Bylo vybráno: 20 686,- Kč


             J. Pašková, M. Halfarová, M. Hluchníková, M. Antošová


Misie (z lat. missio, poslání) - soustavné šíření křesťanské víry kázáním a jinou misijní činností. Člověk, který se tomuto věnuje, se nazývá misionář.

Evropské církve misijní činnost spojují s rozvojovou, zdravotní a hospodářskou pomocí, kde působí tisíce dobrovolných skupin, a to i z České republiky. Současné misie se snaží co nejvíce respektovat místní kulturu, misionáři nezakládají pevné stanice, nýbrž hledají místní spolupracovníky a vytvářejí malé křesťanské skupiny, které často působí v soukromých domech a bytech.