Aktuálně

21.03.2023 15:01:38

Masopustní zábava aneb s batohem na olympiádu

     V úterý 21. 2. 2023 jsme se rozloučili s masopustem. Děti z prvního a třetího oddělení si vyrobily veselé kravaty, které posloužily jako vstupenky. Do batohu jsme dali pomůcky určené sportovcům a mohli vyrazit.  V medailonku byly děti seznámeny s olympijskými symboly a po společné přísaze vše začalo.

     Šest disciplín, například jízda na bobech, hokej, štafeta, slalom … , které děti za pomoci vařeného vajíčka, pytlů do odpadkového koše, dětského autíčka, papučí plnily, navodilo atmosféru pravé olympiády a to i s malým tajemstvím… Co nám vyprávěl pan Masopust?

                                                                                                                                                                          vychovatelky 1. a 3. oddělení  

Foto zde.

10.01.2023 15:14:01

Prosinec ve školní družině

Prosinec je časem hlavně předvánočním. Děti se těší na Ježíška, atak se čas strávený v družině nesl v duchu příprav a adventních aktivit. Čekalo nás psaní dopisu Ježíškovi, zdobení stromečku, adventní úkoly, čtení vánočních příběhů, zpívání koled, vysvětlili jsme si význam adventního věnce, připomněli vánoční zvyky a tradice a dozvěděli se, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a kdo tam dětem naděluje dárečky. 

Čekání jsme si všichni společně zkrátili společnou akcí s názvem „Vánoční ladění“, která je pro nás již v předvánočním čase tradiční. Děti ze všech oddělení si mohly připravit libovolné vánoční vystoupení a statečně se postavit před publikum. Atak jsme si poslechli vánoční písničky, básničky, viděli taneční vystoupení a dokonce slyšeli hrát duo klarinetů. Každy vystupující byl za svou odvahu oceněn a všichni jsme byli rádi za společný kulturní zážitek. 

Pak už všechny oddělení netrpělivě čekaly, jestli na ně pod stromečkem čeká nadílka. Naštěstí ve všech odděleních zvoneček zazvonil a děti se mohly těšit z krásných dárků.

Foto zde. 

 

02.09.2022 15:10:37

Přijetí do školní družiny

Vážení rodiče,

přijetí dětí do školní družiny probíhá na základě podání písemné žádosti a řídí se velmi jednoduchými pravidly. Přednost mají mladší děti před staršími. Naše škola v posledních letech několikrát navyšovala kapacity. V této chvíli jsme na maximální možné kapacitě 125 dětí (5 oddělení x 25 dětí). Pokud tento počet naplní děti z 1., 2. a 3. ročníku, nemůžeme přijmout další děti. Není možné překročit stanovenou kapacitu.

Většina stejně velkých škol a dokonce i mnoho větších má menší kapacitu školní družiny než naše škola (a to až o dvě oddělení). Zájemce zařadíme na základě písemné žádosti do pořadníku, pokud by se někdo odhlásil, neprodleně nabízíme místo dalším dětem (zákonným zástupcům).

V Bolaticích dne 1. 9. 2022

David Neuvald, ředitel školy

02.09.2022 07:29:05

Informace k provozu ŠD ve školním roce 2022/2023

Děti nastupují do školní družiny v pátek 2. 9. 2022 s vyplněnou přihláškou. 

Rozpis dětí do jednotlivých oddělení bude umístěn u prostředního vchodu v průběhu dopoledne 2. 9. 2022. 

Ranní družina 6:30 – 7:40 (1. oddělení ŠD) – děti možno přivést prostředním vchodem od 6:30 – 7:15 (později je vchod uzamčen),

odpolední provoz od 11:40 – 16:00. (Od 15:00 oddělení spojena do 1. oddělení ŠD.)

Všechna oddělení školní družiny jsou nově umístěna ve spojovací chodbě (zelená část budovy mezi vyšším a nižším stupněm), kde se nachází i vchod a zvonky na jednotlivé oddělení družin.

 

Na všechny se moc těší tým vychovatelek :-) 

27.06.2022 14:27:59

Turnaj ve hře Dobble

Během jara proběhla ve všech odděleních družinek třídní kola známé hry na prověření bystrosti a postřehu – DOBBLE. Turnaje se mohl zúčastnit kdokoli s chutí soutěžit, a tak se nakonec ti nejlepší a nejbystřejší z každého oddělení utkali v závěrečné hře, kde se hrálo ve dvou kategoriích.

1. kategorie

  1. místo – Jindřiška Balarinová
  2. místo – Eliáš Harazim                                  
  3. místo – Ella Plačková

 2. kategorie 

  1. místo – Rozálie Gábová
  2. místo – Veronika Olejáková                         
  3. místo – Anežka Philippová

A tak jsme mohli společně uzavřít velký turnaj a zakončit ho v lanovém centru vyhlášením vítězů a předáním cen. Výhercům ještě jednou gratulujeme a zúčastněným přejeme, aby to nevzdali a příště si zahráli znovu :-) 

Foto zde.