Rozpočty

Schválený rozpočet na rok 2024 zde............................................Vyvěšeno dne 22. 1. 2024

Sdělení zřizovatele k rozpočtu na rok 2024 zde...........................Vyvěšeno dne 22. 1. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 zde ................................................. Vyvěšeno dne 18. 10. 2023


Sdělení zřizovatele k závaznému ukazateli 2023 zde..................Vyvěšeno dne 17. 5. 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 zde............................................Vyvěšeno dne 19. 1. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 zde. ................................................. Vyvěšeno dne 11. 10. 2022


Navýšení rozpočtu pro rok 2022 zde............................................ Vyvěšeno dne 22. 7. 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 zde............................................Vyvěšeno dne 14. 1. 2022

Výpis o schválení předloženého návrhu 2022 zde .......................Vyvěšeno 14. 1. 2022 

Schválený výhled rozpočtu zřizovatelem do roku 2026 zde. ....... Vyvěšeno dne 18.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 zde. ................................................. Vyvěšeno dne 7. 10. 2021

 


Schválený rozpočet na rok 2021 zde zveřejněno - vyvěšeno dne 15. 1. 2021

Výpis z usnesení o schválení předloženého návrhu 2021 zde - vyvěšeno 4. 1. 2021 

Návrh rozpočtu na rok 2021 zde zveřejněno - vyvěšeno dne 8. 10. 2020

Schválený výhled rozpočtu do roku 2023 zřizovatelm zde. a zde. zveřejněno - vyvěšeno dne 8.11.2018, sejmuto 31.12.2023)

 


Schválený rozpočet na rok 2020 (zveřejněno 14. 1. 2020) zde.

Návrh rozpočtu na rok 2020 zde.

 


Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhledu rozpočtu do roku 2023  zde.

Schválený rozpočet na rok 2019 zřizovatelem zde. zde. 

Schválený výhled rozpočtu radou obce do roku 2021 zde.

Výhled rozpočtu do roku 2021 zde.