Ceny pronájmu

Sportovní hala:

Pronájem pro místní občany a spolky (max 2. hodiny) 400 Kč/hod.

Pronájem ostatní 500 Kč/hod.

Pronájem haly k turnajům 500 Kč/hod.

Tělocvična:

Pronájem 200 Kč/hod.

Víceúčelové venkovní hřiště:

Menší hřiště (tenis, volejbal, basketbal)    100 Kč/hod.

 

Větší hřiště pro fotbal bude veřejnosti zpřístupněno bez poplatku, za předpokladu dodržování provozního řádu ve všech bodech.

Rezervace pro větší organizované skupiny na tel.: 778 050 082

Přístup do všech prostor (mimo venkovní hřiště pro fotbal) je zajištěn elekronickým systémem, pro který je nutná elektronická klíčenka (čip) za kterou se platí záloha 200 Kč. Záloha je vratná při zaplacení pronájmu a vrácení čipu.