Zkvalitnění výuky cizích jazyků

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1068

Název projektu: Zkvalitnění výuky cizích jazyků

Výběrová řízení k tomuro projektu naleznate zde.

 

Projektový záměr

Obecným cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů naší základní školy, uplatnitelnost na dalším stupni vzdělávání a zvýšení motivace k dalšímu studiu. Projekt je zaměřen na podporu výuku cizích jazyků ve škole.
Dále tímto projektem chceme zlepšit jazykové kompetence učitelů a žáků formou organizace výjezdových pobytů a jazykových kurzů v zahraničí. Projekt vychází z požadavků ŠVP a je zaměřen na zlepšení jazykové gramotnosti. Pro zlepšení jazykových schopností žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) budou uspořádány jazykové kurzy a poznávací pobyty v anglicky mluvících zemích. Neméně významným cílem je zvýšení odborných kompetencí pedagogů a zvýšení jejich jazykové vybavenosti.