EU peníze školám

 

Škola je zapojena do výzvy EU  Peníze školám

Seznam vytvořených didakktických učebních materiálů můžete zhlédnout zde.

    V květnu 2011 byla na škole zahájena realizace projektu  ZAJÍMAVÉ  UČENÍ.  Tento projekt je zpracován na základě výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - řídící orgán operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

     Jeho realizace bude na škole probíhat po dobu dvou školních let a bude se týkat těchto aktivit:


A)       Zkvalitnění výuky cizích jazyků

-         dělení tříd na výuku angličtiny /při vyšším počtu žáků/

-         zavedení nepovinného předmětu Angličtina ve 2. ročníku

-         zavedení nepovinného předmětu Začínáme s němčinou v 5. a 6. ročníku


B)       Podpora zájmu žáků o matematiku a přírodovědné předměty

-         zavedení nepovinného předmětu Zajímavá matematik v 5. ročníku

-         zavedení nepovinného předmětu Biologické praktiku v 6. a 7. ročníku

 

C)       Tvorba vzdělávacích materiálů a digitálních učebních materiálů, které obohatí a zkvalitní výuku


D)       Přijetí speciálního pedagoga, který se bude věnovat žákům se speciálními vzdělávacími  potřebami

     

     V rámci tohoto projektu bude škola vybavena novými učebními pomůckami. Dvě učebny výpočetní techniky budou vybaveny novými počítači. V deseti třídách bude instalována interaktivní tabule, budou zakoupeny nové učební pomůcky pro výuku výše uvedených předmětů.