Aktuálně

08.03.2016 10:48:36

Adaptační kurz (pro přihlášené děti)

Vážení rodiče!

První setkání budoucích prvňáčků v naší škole se uskuteční ve čtvrtek 10. 3. 2016 v 15 hod.

Děti přiveďte k prostřednímu vchodu do ZŠ - (mezi budovami nižšího a vyššího stupně). Zde si děti převezme paní učitelka.

Děti budou rozděleny do dvou skupin již ze školky, datum a časové rozmezí realizace kurzu jsou platné pro obě skupiny. Rozdělení skupin bude zveřejněno na nástěnce v MŠ v předstihu. S sebou dětem přibalte podepsané přezůvky, pastelky a tužku, popř. pití.

Předpokládaný konec setkání je v 15.45 hod. Paní učitelka děti opět zavede k prostřednímu vchodu, kde si rodiče vyzvednou své dítě. Děti nesmí odcházet bez doprovodu dospělé osoby!

Další adaptační kurzy vždy od 15:00 do 15:45 hod. v těchto termínech:

17. 3. 2016

31. 3. 2016

7. 4. 2016

21. 4. 2016

28. 4. 2016


Na všechny děti se už moc těší paní učitelky 1. stupně ZŠ.

24.02.2016 00:09:18

Malý školáček

Od 1. března 2016 zahájíme pro předškolní děti 4 týdenní kurz přípravy na školu - Malý školáček. 

Bude probíhat vždy v úterý od 15.00 - 15.45 hod. Pod vedením p. učitelek můžete pomoci svým dětem zdokonalovat se v různých oblastech, důležitých pro vstup do 1. třídy. Kurz je vhodný pro rodiče, kteří váhají s nástupem svého dítěte do školy a pro děti, které ještě potřebují některou oblast posílit.

Kurz bude zaměřen na zdokonalení grafomotoriky, posílení zrakového a sluchového vnímání, zkvalitnění koncentrace a pozornosti, logopedická cvičení apod.

Zájemci se mohou přihlásit ve třídě.

24.02.2016 00:03:27

Adaptační kurz

Přechod z MŠ do ZŠ je poměrně velká změna nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby tato změna proběhla co nejlépe, rozhodli jsme se uspořádat Kurz pro předškoláky. Zájemce čeká setkání ve škole pod vedením zkušených učitelek.

První lekce proběhne ve čtvrtek 10. března 2016 od 15. hod. V případě zájmu nahlaste své dítě ve třídě.

09.02.2014 21:27:26

Malý školáček

Rodiče, 13. února 2014 zahájíme pro předškolní děti 4 týdenní kurz přípravy na školu: MALÝ ŠKOLÁČEK.

Příprava bude probíhat vždy ve čtvrtek od 15.00 - 15.45 hodin. Pod vedením p. učitelek můžete pomoci svým dětem zdokonalovat se v různých oblastech, důležitých pro vstup do 1. třídy.

Je to vhodné pro rodiče, kteří váhají s nástupem svého dítěte do školy a pro děti, které ještě potřebují některou z daných oblastí posílit.


Cíle pro malé předškoláky:      

-      zkvalitnění koncentrace a pozornosti

-      posílení zrakového a sluchového vnímaní

-      zdokonalení grafomotoriky - příprava na psaní

-      nácvik správného držení tužky a nůžek

-      podpora jemné motoriky ruky - prstová cvičení

-      jazyková a logopedická cvičení, zkvalitnění souvislého vyjadřování

-      podpora zdravého sebevědomí a sebedůvěry v různých psychomotorických hrách


Zájemci nahlaste se na žabičkové a beruškové třídě.

Těší se na Vás paní učitelky.